Araştırma Geliştirme / Arge Sorumlusu

Araştırma Geliştirme / Arge Sorumlusu nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Araştırma Geliştirme / Arge Sorumlusu Kimdir?

Araştırma Geliştirme (Arge) Sorumlusu, firmanın organizasyonel ihtiyaçlarını karşılamak ve yeni ürünleri tespit etmek için araştırma ve geliştirme programları yönetir. İlgili prosedür ve teknikleri uygular.

Araştırma Geliştirme / Arge Sorumlusunun Görev Tanımı Neleri Kapsar?

Arge sorumlusunun öncelikli görevi, yeni program ve protokolleri, hizmet verdiği şirket adına araştırmak, planlamak ve uygulamaktır. Meslek profesyonellerinin diğer yükümlülükleri şunlardır;

 • Firma hedeflerini destekleyen araştırma geliştirme faaliyetlerine öncülük etmek,
 • Planlamadan uygulama aşamasına kadar yeni ürün geliştirme sürecini denetlemek,
 • Yeni teknoloji, ürün ve üretim sürecini şirket işleyişine dahil etmek,
 • Araştırma projelerini denetlemek, sonuçları analiz etmek ve bulgulara dayalı öneriler sunmak,
 • Araştırma projelerinin kapsamını değerlendirmek, araştırmaların planlanan zaman ve bütçe dahilinde sonuçlanmasını sağlamak,
 • Çalışan performansını artırmak ve kabiliyet gelişimini sağlamak için şirket içi eğitim programları önermek,
 • Araştırma ve geliştirmenin tüm aşamalarını raporlamak ve ilgili birimlere sunmak,
 • Pazarlama departmanı ile iş birliği içerisinde çalışmak.

Araştırma Geliştirme / Arge Sorumlusu Olmak İçin Hangi Eğitimleri Almak Gerekir?

Şirketler faaliyet gösterdikleri sektöre bağlı olarak arge sorumlusu adaylarından farklı lisans bölümlerinden mezun olmalarını beklemektedir. Hizmet verilecek sektörün ihtiyaçlarına bağlı olarak, üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Makine Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Metalurji gibi ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

Araştırma Geliştirme / Arge Sorumlusunun Nitelikleri Nelerdir?

Yeni ürün geliştirme sürecinin her adımını yakından denetlemesi gereken arge sorumlusunun, ayrıntılara dikkat etme konusunda keskin bir yeteneğe sahip olması gerekmektedir. Meslek profesyonellerinin diğer nitelikleri şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Yeni ürün fikirleri düşünme ve problemleri pratik bir şekilde çözümleyebilmeyi sağlayan yaratıcılık vasfına sahip olmak,
 • Ekip yönetimini sağlayabilecek liderlik özelliğini taşımak,
 • Sözlü ve yazılı mükemmel iletişim becerisi göstermek,
 • Raporlama konusunda yetkinliğe sahip olmak,
 • Etkin karar verebilmek ve inisiyatif alabilmek.
Araştırma Geliştirme / Arge Sorumlusu Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • AR-GE %53,5
 • Üretim / İmalat %8,6
 • Mühendislik %1,9
 • Sağlık %0,9
 • Teknik %0,7
 • İş Geliştirme %0,6
 • Kalite %0,6
 • Bilgi İşlem %0,5
 • Tasarım / Grafik %0,4
 • İdari İşler %0,4
Araştırma Geliştirme / Arge Sorumlusu Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Kimya %22,5
 • Otomotiv %7,5
 • Üretim / Endüstriyel Ürünler %7,4
 • Tekstil %7,3
 • Sağlık %7,1
 • Elektrik & Elektronik %6,2
 • Gıda %5,4
 • Bilişim %4,6
 • Mobilya & Aksesuar %3,9
 • Yapı %3,8
Araştırma Geliştirme / Arge Sorumlusu Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %57,1
 • Kadın %42,9
Araştırma Geliştirme / Arge Sorumlusu Eğitim Durumu
 • Üniversite %53,4
 • Yüksek lisans %22,7
 • Ön Lisans %12,4
 • Lise %6,7
 • Doktora %3,8
 • İlköğretim %0,6
 • Diğer %0,4
Araştırma Geliştirme / Arge Sorumlusu Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Ege Üniversitesi %5,7
 • Anadolu Üniversitesi %5,2
 • Uludağ Üniversitesi %4,4
 • Gazi Üniversitesi %4
 • Kocaeli Üniversitesi %3,8
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %3,2
 • Sakarya Üniversitesi %2,8
 • Selçuk Üniversitesi %2,7
 • Dokuz Eylül Üniversitesi %2,7
 • Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) %2,7
Araştırma Geliştirme / Arge Sorumlusu Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • Kimya %17,8
 • Kimya Mühendisliği %8
 • Makine Mühendisliği %7,1
 • İşletme %2,7
 • Elektrik/Elektronik Mühendisliği %2,3
 • Makine (MYO) %2,1
 • Tekstil Mühendisliği %1,8
 • Endüstri Mühendisliği %1,7
 • Gıda Mühendisliği %1,6
 • Gıda Teknolojisi (MYO) %1,6
Araştırma Geliştirme / Arge Sorumlusu Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • AutoCAD %6,4
 • Salary Review %6
 • SOLIDWORKS %6
 • Ensturman Çalıyorum Bağlama Başta Olmak Üzere %4,5
 • Kickboks Hakemliği Yapıyorum. %4,4
 • Microsoft Office %4,1
 • İyi B, %3,9
 • Voleybol, Müzik, Spor İlgi Alanım İçerisinde %3,2
 • Üst Düzeyde Kazakça Biliyorum %2,9
 • Ticaret %2,9