Ziraat Mühendisi

Ziraat Mühendisi nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Ziraat Mühendisi Kimdir?

Ziraat mühendisi, mühendislik teknolojisi ve biyoloji biliminden faydalanarak toprak ve suyun korunması, tarımsal ürünlerin işlenmesi ile ilgili tarımsal sorunlara çözümler üretir.

Ziraat Mühendisinin Görev Tanımı Neleri Kapsar?

 • Tarım ürünlerinde oluşabilecek hastalıklar konusunda tavsiyede bulunmak,
 • Bitki zararlılarıyla mücadele planı oluşturmak ve uygulamak,
 • Fide üretimi ve sertifikalandırmasını sağlamak,
 • Yeterli performansı sağlamak için tarım makinelerini ve ekipmanlarını test etmek,
 • Mahsul depolama, hayvan barınağı ve hayvansal ürün işleme süreçlerini denetlemek,
 • Su kalitesi ve kirlilik yönetimi, nehir kontrolü, yeraltındaki ve yüzeydeki su kaynakları ile ilgili konularda incelemelerde bulunmak,
 • Çiftçilere veya çiftlik kooperatif üyelerine tarımsal üretkenliği geliştirmelerine yardımcı olabilecek bilgiler sağlayan eğitim programları düzenlemek,
 • Gıda işleme veya üretim tesisi operasyonlarını denetlemek,
 • Tarım ve ilgili sektörlerdeki çevre ve arazi ıslah projelerini tasarlamak ve denetlemek,
 • Kırsal alanda elektrik-güç dağıtım sistemlerini planlanmak ve inşa etmek,
 • Toprağı ve suyu koruma amaçlı sulama, drenaj ve taşkın kontrol sistemlerini oluşturmak

Ziraat Mühendisi Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekmektedir?

Ziraat Mühendisi olmak için üniversitelerin Ziraat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmak gerekmektedir.

İş Verenlerin Ziraat Mühendisinde Aradığı Nitelikler Nelerdir?

 • Verileri ayrı bölümler halinde ele alarak temel ilkeleri, nedenleri tespit edebilecek analiz kabiliyetine sahip olmak,
 • Problem çözmede yaratıcı bir yaklaşım sergilemek,
 • Sözlü ve yazılı yüksek iletişim becerisi göstermek,
 • Çalışmaları önceliklendirmek, düzenlemek ve gerçekleştirmek için belirli hedefler ve planlar geliştirebilmek,
 • Ekip yönetimini gerçekleştirebilmek,
 • Başarılı bir iş planlaması ve zaman yönetimi sağlamak,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak; askerlik görevini tamamlamış, tecil ettirmiş ya da muaf olmak.
Ziraat Mühendisi Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Mühendislik %20,3
 • Üretim / İmalat %3,8
 • AR-GE %2,7
 • Satış %2,3
 • Pazarlama %1,9
 • Teknik %1,5
 • Hizmet %1,4
 • İthalat/İhracat %0,9
 • Yönetim %0,7
 • Genel Başvuru %0,6
Ziraat Mühendisi Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Tarım / Ziraat %60,1
 • Gıda %4,9
 • Hayvancılık %2,7
 • Yapı %2,7
 • Hizmet %2,5
 • Ticaret %1,4
 • Danışmanlık %1,3
 • Eğitim %0,7
 • Çevre %0,6
 • Sağlık %0,6
Ziraat Mühendisi Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %60,4
 • Kadın %39,6
Ziraat Mühendisi Eğitim Durumu
 • Üniversite %73,4
 • Yüksek lisans %20,1
 • Diğer %4,8
 • Ön Lisans %0,8
 • Doktora %0,6
 • Lise %0,3
 • İlköğretim %0,1
Ziraat Mühendisi Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Çukurova Üniversitesi %7,3
 • Ege Üniversitesi %7,2
 • Ankara Üniversitesi %6,1
 • Akdeniz Üniversitesi %5,3
 • Selçuk Üniversitesi %5,2
 • Süleyman Demirel Üniversitesi %4,7
 • Adnan Menderes Üniversitesi %4,7
 • Çanakkale 18 Mart Üniversitesi %4,5
 • Atatürk Üniversitesi %4,5
 • Uludağ Üniversitesi %4,5
Ziraat Mühendisi Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • Ziraat Mühendisliği %20,6
 • Bitki Koruma %12,3
 • Tarla Bitkileri %11,5
 • Bahçe Bitkileri %11,5
 • Tarım Ekonomisi %5,2
 • Zootekni %4,4
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme %3,9
 • Tarımsal Yapılar ve Sulama %3,2
 • Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği %2,4
 • Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü %0,8
Ziraat Mühendisi Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Microsoft Office %2
 • AutoCAD %1,2
 • Satış ve Pazarlama %1,1
 • Microsoft Office Word %1,1
 • Salary Review %1
 • Microsoft Office Excel %1
 • Bilgisayar %0,9
 • Macbook Pro %0,9
 • Microsoft Office Powerpoint %0,8
 • Hedefleri Olan %0,7