Yönetici Asistanı

Yönetici Asistanı nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Yönetici Asistanı Kimdir?

Yönetici asistanı, kendisine tanımlanan çeşitli görevler çerçevesinde birim yöneticisine idari destek sağlamak ve ofis işleyişini organize etmekle sorumludur.

Yönetici Asistanının Sorumlulukları Nelerdir?

Çalıştığı sektöre bağlı olarak görev tanımı farklılıklar gösteren yönetici asistanının temel sorumluluğu ofisin verimli çalışması için idari destek sağlamaktır. Meslek profesyonellerinin diğer sorumlulukları şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Toplantı ve randevuları organize etmek,
 • Yöneticiler için seyahat düzenlemeleri yapmak,
 • Toplantılar esnasında gerekli notları tutmak,
 • Postalama, fakslama ve yönetime kopya iletme dahil olmak üzere genel büro desteği sağlamak,
 • Telefon çağrılarına yönetici adına cevap vermek,
 • İletişim bilgileri kaydını tutmak,
 • Düzenli olarak yayınlanması planlanan raporları hazırlamak,
 • Yazışma, rapor, taslak, not ve e-postalar dahil olmak üzere ofis belgelerini hazırlamak ve ilgili yöneticiye sunmak,
 • Dosyalama sistemi geliştirmek ve sürdürmek,
 • Ofis ziyaretçilerine yönlendirmede bulunmak,
 • Ofis malzemeleri tedariğini sağlamak,
 • Eğitim atölyelerine katılarak mesleki ve teknik bilgi birikimini korumak.

Nasıl Yönetici Asistanı Olunur?

Yönetici asistanı olmak için resmi bir eğitim mecburiyeti bulunmamaktadır. Üniversitelerin iki yıllık eğitim veren Büro Yönetimi ve Sekreterlik önlisans bölümlerinden mezun olarak mesleğe adım atmak mümkündür. Ayrıca eğitim akademilerinin Büro Yönetimi sertifika programları mevcuttur.

İşverenlerin Yönetici Asistanında Aradığı Nitelikler Nelerdir?

 • Büro yönetim prosedürlerine hakim olmak,
 • Temel bilgisayar ve Office programları bilgisine hakim olmak,
 • Raporlama yapabilmek,
 • Düzgün bir diksiyona sahip olmak,
 • Dış görünüşe önem vermek,
 • Çoklu görevleri önceliklendirme yeteneğini göstermek,
 • Bağımsız veya bir ekibin parçası olarak çalışabilmek,
 • Zaman yönetimini sağlamak,
 • Mükemmel yazılı ve sözlü iletişim becerisi sergilemek,
 • Tempolu iş ortamına uyum sağlayabilmek
Yönetici Asistanı Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Sekreterya %7,6
 • Yönetim %6
 • İdari İşler %5,8
 • Halkla İlişkiler %2,7
 • Hizmet %2,6
 • Satış %2
 • Eğitim %1,9
 • Üretim / İmalat %1,7
 • İthalat/İhracat %1,7
 • Muhasebe %1,6
Yönetici Asistanı Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Yapı %12,5
 • Hizmet %7,4
 • Danışmanlık %6,2
 • Sağlık %5
 • Tekstil %5
 • Eğitim %4,7
 • Gıda %4,3
 • Bilişim %3,1
 • Turizm %2,9
 • Ticaret %2,4
Yönetici Asistanı Cinsiyet Dağılımı
 • Kadın %86,3
 • Erkek %13,6
Yönetici Asistanı Eğitim Durumu
 • Üniversite %44,7
 • Ön Lisans %25,3
 • Lise %22,3
 • Diğer %3,7
 • Yüksek lisans %3,2
 • İlköğretim %0,8
 • Doktora %0,2
Yönetici Asistanı Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Anadolu Üniversitesi %15,5
 • Kocaeli Üniversitesi %2,2
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %2,1
 • Selçuk Üniversitesi %1,6
 • Süleyman Demirel Üniversitesi %1,4
 • Uludağ Üniversitesi %1,3
 • Marmara Üniversitesi %1,3
 • Trakya Üniversitesi %1,3
 • Sakarya Üniversitesi %1,3
 • Dumlupınar Üniversitesi %1,2
Yönetici Asistanı Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • İşletme %6,7
 • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (MYO) %4,7
 • Büro Yönetimi ve Sekreterlik (MYO) %2,4
 • Kamu Yönetimi %2,2
 • İktisat %2,1
 • Halkla İlişkiler %1,8
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım %1,4
 • Dış Ticaret (MYO) %1,3
 • Uluslararası İlişkiler %1,3
 • Turizm ve Otel İşletmeciliği (MYO) %1,1
Yönetici Asistanı Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Microsoft Office %1,1
 • Ticaret %0,8
 • Microsoft Office Word %0,6
 • Microsoft Office Excel %0,6
 • Bilgisayar %0,6
 • Personel Maliyet %0,5
 • Microsoft Office Powerpoint %0,4
 • Satış ve Pazarlama %0,4
 • MS Excel %0,4
 • Documantery Programme %0,3