Veteriner Hekim

Veteriner Hekim nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Veteriner Hekim Kimdir?

Veteriner hekim, evcil hayvan, çiftlik hayvanları ve diğer hayvanların tıbbi durumlarını inceler, hastalıklarını teşhis ve tedavi eder.

Veteriner Hekimin Görev Tanımı Neleri Kapsar?

Veteriner hekimin temel görevi, hayvan yaralanma ve hastalıklarını cerrahi işlemler, röntgen ve ultrason cihazları dahil olmak üzere çeşitli tıbbi ekipmanlar aracılığıyla tedavi etmektir. Meslek profesyonellerinin diğer sorumlulukları şunlardır;

 • Hastalık ve enfeksiyonlara karşı hayvanlara aşı yapmak,
 • Sağlık sorunlarını teşhis etmek için hayvanları incelemek,
 • Muayene ve analiz için vücut dokusu, kan, idrar örneği almak,
 • Hayvanları cerrahi veya tıbbi olarak tedavi ederek sağlıklarına kavuşturmak,
 • Hayvanları test ederek kuduz, brusella gibi hastalıkları önlemek ya da tedavi etmek,
 • Yaşlı ve ölümcül hastalığı olan hayvanlara ötenazi uygulamak,
 • Hayvan sahiplerine sağlık önlemleri, beslenme ve genel bakım hakkında tavsiyelerde bulunmak,
 • Hayvan ölümlerinin nedenlerini belirlemek için araştırmalar yapmak,
 • Temizlik ve yeterliliklerini belirlemek için hayvan barınaklarını incelemek,
 • Hayvan kayıtlarını tutarak, hastalıkları kamu sağlığı görevlilerine bildirmek,
 • Hayvanlardan insanlara bulaşabilecek hastalıklar hakkında kamuyu bilgilendirmek,
 • Hastalıkların diğer hayvanlara veya insanlara yayılmasını önlemek amacıyla, geçerli yönetmeliklere uygun karantina ortamını sağlamak,
 • Veteriner hekimlik uygulamaları hakkındaki güncel bilgileri takip etmek,
 • Mesleğin etik kurallarına uygun bir şekilde çalışmak

Veteriner Hekim Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir

Veteriner hekim olmak için, üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Veterinerlik Fakültelerinden lisans derecesi ile mezun olma şartı bulunmaktadır.

Veteriner Hekimin Nitelikleri Nelerdir?

Hayvanlara karşı tutku duyması ve merhamet beslemesi beklenen veterinerin diğer özellikleri şunlardır;

 • Cerrahi manevralar yapabilecek el kabiliyetine sahip olmak,
 • Hayvan sahiplerin endişelerini dinleyip, empati kurabilmek,
 • Hayvan sahipleriyle görüşerek, hayvanın gereksinim duyduğu yardımı belirleyebilmenin yanı sıra, tanının ne olduğunu ve tedavinin nasıl uygulanacağını net bir şekilde açıklayabilecek sözlü iletişim kabiliyetine sahip olmak,
 • Problem çözme yeteneği sergileyebilmek
Veteriner Hekim Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Sağlık %22
 • Üretim / İmalat %3,7
 • Yönetim %2,7
 • Hizmet %1,9
 • Denetim/Teftiş %1,4
 • Yiyecek ve İçecek %1,3
 • Teknik %1
 • Kalite %0,9
 • Satış %0,8
 • Personel %0,7
Veteriner Hekim Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Sağlık %32,9
 • Hayvancılık %26,2
 • Gıda %17,5
 • Hizmet %2,7
 • Tarım / Ziraat %0,5
 • Ticaret %0,4
 • Sigortacılık %0,4
 • Perakende %0,4
 • Eğitim %0,3
 • Topluluklar %0,2
Veteriner Hekim Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %72,6
 • Kadın %27,4
Veteriner Hekim Eğitim Durumu
 • Üniversite %66,2
 • Yüksek lisans %23,8
 • Doktora %4,8
 • Diğer %4,5
 • Lise %0,3
 • Ön Lisans %0,3
 • İlköğretim %0,1
Veteriner Hekim Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %11,8
 • Ankara Üniversitesi %10,3
 • Uludağ Üniversitesi %9,3
 • Selçuk Üniversitesi %7,9
 • Fırat Üniversitesi %7,2
 • Yüzüncü Yıl Üniversitesi %7,1
 • Kafkas Üniversitesi %4,6
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi %3,9
 • Adnan Menderes Üniversitesi %3,6
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi %3,2
Veteriner Hekim Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • Veteriner %83,6
 • Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı (MYO) %0,7
 • Laborant ve Veteriner Sağlık (MYO) %0,4
 • Atçılık İşletmeciliği (MYO) %0,2
 • At Antrenörlüğü (MYO) %0,2
 • Tıp %0,1
 • Zootekni %0,1
 • Hayvansal Üretim %0,1
 • Makine (MYO) %0,1
 • Kimya Mühendisliği %0,1
Veteriner Hekim Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Macbook Pro %2,3
 • Hayel Kurmak %2
 • İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi %1,6
 • Microsoft Office %1,5
 • Kazık Hasarları %1,4
 • Fitness 3 Yıl %1,2
 • Hedefleri Olan %1,1
 • Bilgisayar,İletişim,Teknoloji,Plan,Proje,Muhasebe, %1
 • Gıda Mevzuatı %0,7
 • Adobe Audation %0,6