Vergi Denetçisi

Vergi Denetçisi nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Vergi Denetçisi Kimdir?

Vergi denetçisi; vergi vermekle yükümlü olan vergi mükelleflerinin vergilerini denetleyen, vergilerin yasalara uygun verilip verilmediğini kontrol eden, taşra gelir birimlerinde denetim yapan kişilere verilen mesleki unvandır.

Vergi Denetçisi Ne İş Yapar? Vergi Denetçisinin Görevleri Nelerdir?

Vergi ödemesi gereken kişilerin takiplerini yapmakla yükümlü olan vergi denetçisinin görev ve sorumlulukları şu şekildedir:

 • İnceleme yapılacak olan kurum ya da kişiye inceleme konusu hakkında bilgi vermek,
 • Vergi mevzuatı ve yürürlükte yer alan mevzuata göre gerekli incelemeleri yapmak,
 • İnceleme işlemleri bittikten sonra incelemenin yapıldığını gösteren bir belgeyi hazırlayıp, inceleme yapılan kişiye vermek,
 • Defterdarlığa bağlı olan müdürlük, danışmanlık ve vergi dairesi birimlerinde gerek görülen denetmenlik hizmetlerini yapmak,
 • Belge düzenini oluşturmak ve yerleştirmek adına bizzat denetim yapmak,
 • Amir tarafından kendisine verilen çeşitli teftiş, soruşturma ve inceleme görevlerini yapmak,
 • Vergi kanunları ve genel tebliğler çerçevesinde, yayınlanan yönetmelik ve genelgeleri takip etmek,
 • Vergi kanunlarını bilimsel yöntem ve deneyimsel açıdan yorumlamak, bu alanda rapor çıkarmak ve raporu işleme koymak,
 • Vergi dairelerine ait para, mal, kıymetli eşyanın saklanması için bulundurulan kasa, ambar ve benzerlerini tespit etmek.

Vergi Denetçisi Nasıl Olunur?

Vergi Denetçisi olmak için üniversitelerin en az dört yıl lisans eğitimi verdikleri Siyasal Bilgiler, Hukuk, İşletme, İktisat Bölümleri gibi programlardan mezun olmaları gerekir. Bunun dışında yurt dışındaki dört yıllık fakülte ya da yüksek okullardan da mezun olunabilir. Eğitim sonrasında Vergi Denetmen Yardımcılığı sınavına girmeye hak kazanmak ve başarılı olmak gerekir.

Vergi Denetçisi Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Denetim/Teftiş %48,8
 • Muhasebe %9,6
 • Finans %3,6
 • Hizmet %3,3
 • Eğitim %0,6
 • Yiyecek ve İçecek %0,3
 • Pazarlama %0,3
 • Sigorta %0,3
 • Bilgi İşlem %0,3
 • Yönetim %0,3
Vergi Denetçisi Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Hizmet %69,7
 • Danışmanlık %8,3
 • Finans - Ekonomi %6,1
 • Eğitim %1,7
 • Gıda %1,1
 • Bilişim %0,8
 • Topluluklar %0,6
 • Reklam ve Tanıtım %0,6
 • Tekstil %0,3
 • Sigortacılık %0,3
Vergi Denetçisi Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %53,2
 • Kadın %46,8
Vergi Denetçisi Eğitim Durumu
 • Üniversite %69,1
 • Yüksek lisans %24,8
 • Diğer %2,2
 • Doktora %1,9
 • Lise %1,1
 • Ön Lisans %0,8
Vergi Denetçisi Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Marmara Üniversitesi %14,6
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %14
 • Dokuz Eylül Üniversitesi %6,3
 • Anadolu Üniversitesi %5,5
 • İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi %5
 • Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) %3,3
 • Uludağ Üniversitesi %2,8
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) %2,5
 • Hacettepe Üniversitesi %2,2
 • Yeditepe Üniversitesi %2,2
Vergi Denetçisi Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • İşletme %18,2
 • Maliye %11,8
 • İktisat (İngilizce) %11,8
 • İktisat %11
 • İşletme (İngilizce) %5,8
 • Ekonomi %3,6
 • Uluslararası İlişkiler %2,8
 • Ekonometri %2,2
 • Kamu Yönetimi %1,9
 • Muhasebe (MYO) %1,9
Vergi Denetçisi Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Vergi Mevzuatı %6,1
 • Denetim %4,7
 • Genel Muhasebe %4,4
 • Muhasebe %3,6
 • Finansal Analiz %3,3
 • Maliyet Muhasebesi %3
 • Microsoft Office Excel %3
 • Microsoft Office Word %2,5
 • Finansal tablo analizi %2,5
 • Microsoft Office %2,5