Tıp Doktoru / Hekim

Tıp Doktoru / Hekim nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Tıp Doktoru / Hekim Kimdir?

Tıp Doktoru, diğer adı ile Hekim, tıbbi durumları, bozuklukları ve hastalıkları uzmanlık gerektiren tıbbi beceri ve bilgiyi uygulayarak teşhis ve tedavi eder.

Tıp Doktoru / Hekimin Sorumlulukları Nelerdir?

Tıp doktorunun sorumlulukları, uzmanlık alanına bağlı olarak büyük ölçüde değişmekle birlikte genel mesleki yükümlülükleri şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Hastane ve kliniklerde hastaları muayene etmek,
 • Hastaların tıbbi koşulları hakkında bilgi edinmek için tahlil talep etmek,
 • Hastaların sağlık durumlarını araştırmak, teşhis etmek ve tedavi etmek,
 • Hasta ilaçlarını reçetelendirmek ve tedavi süresini belirlemek,
 • Hastalara önerilen bir tedavi veya ameliyatla ilgili avantajları, dezavantajları, riskleri ve alternatifleri anlatmak,
 • Tedaviden sonra, hastanın sağlık durumunun gerektirdiği tıbbi takibi sağlamak veya başka bir profesyonelin takip ettiğinden emin olmak,
 • Gerektiği takdirde kalp masajı (CPR) veya diğer acil önlemleri uygulamak,
 • Hastaları hijyen, diyet ve hastalık önleme konusunda bilgilendirmek,
 • Kanunların izin verdiği durumlar haricinde hasta-doktor gizliliğini bozmamak,
 • Kaliteli tedavi sağlamak için hastanedeki diğer tıbbi ve tıbbi olmayan personel ile irtibat kurmak

Tıp Doktoru / Hekim Olmak İçin Hangi Eğitimleri Almak Gerekir?

Tıp doktoru olmak için üniversitelerin altı yıllık eğitim veren Tıp Fakültelerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir. Dermatoloji, nöroloji, gastroenteroloji vb. alanlarda uzmanlığa hak kazanmak için Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (TUS) girme şartı bulunmaktadır.

Tıp Doktoru / Hekimin Nitelikleri Nelerdir?

 • Sorgulayıcı bir zihne sahip olmak,
 • Rasyonel bir yaklaşım sergilemek,
 • Duygusal yönden dirençli olmak,
 • Stres yönetebilme becerisi sergilemek,
 • Yüksek konsantrasyon sahibi olmak,
 • Farklı hasta profillerine karşı sabırlı ve empatik bir tutum sergilemek,
 • Hasta öykülerini dinleyip gerekli tedaviyi açıklayabilecek iyi bir iletişim kabiliyetine sahip olmak,
 • Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilecek fiziki ve zihinsel yeterlilik göstermek,
 • Ekip yönetimini sağlayabilmek.
Tıp Doktoru / Hekim Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Sağlık %58,5
 • Akademik %1,3
 • Yönetim %1,1
 • Personel %1
 • Hizmet %0,7
 • Teknik %0,6
 • Genel Başvuru %0,4
 • İdari İşler %0,3
 • Denetim/Teftiş %0,3
 • Eğitim %0,3
Tıp Doktoru / Hekim Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Sağlık %63,9
 • Hizmet %12,1
 • Sigortacılık %3,1
 • Eğitim %1,3
 • Çevre %1,1
 • Gıda %0,6
 • Yapı %0,5
 • Tekstil %0,4
 • Havacılık %0,4
 • Otomotiv %0,3
Tıp Doktoru / Hekim Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %63,2
 • Kadın %36,8
Tıp Doktoru / Hekim Eğitim Durumu
 • Üniversite %62,7
 • Yüksek lisans %19,6
 • Doktora %12,8
 • Diğer %3,7
 • Lise %0,8
 • Ön Lisans %0,4
 • İlköğretim %0,1
Tıp Doktoru / Hekim Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %14,2
 • Ege Üniversitesi %4,4
 • Ankara Üniversitesi %3,9
 • Uludağ Üniversitesi %3,6
 • Trakya Üniversitesi %3,5
 • Dokuz Eylül Üniversitesi %3,3
 • Hacettepe Üniversitesi %3,2
 • Çukurova Üniversitesi %3,1
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi %2,9
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) %2,8
Tıp Doktoru / Hekim Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • Tıp %79,7
 • Diş Hekimliği %0,5
 • Ağız ve Diş Sağlığı (MYO) %0,1
 • Biyoloji %0,1
 • Cerrahi Tıp Bilimleri %0,1
 • Sağlık Eğitimi %0,1
 • Psikoloji %0,1
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği %0,1
 • Mimarlık %0,1
 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi %0,1
Tıp Doktoru / Hekim Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Microsoft Office %0,4
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği %0,3
 • Ticaret %0,3
 • Amatör Fotoğrafçılık %0,3
 • Personel Maliyet %0,3
 • Müzik %0,3
 • Resim %0,3
 • İletişim %0,2
 • Spor %0,2
 • Documantery Programme %0,2