Tercüman / Çevirmen

Tercüman / Çevirmen nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Mütercim Tercüman Kimdir?

Mütercim tercüman, kendisine iletilen bilgileri bir dilden başka bir dile aktarır. Tercümanlar sözlü olarak veya işaret diliyle tercüme yapar; mütercimler ise yazılı metinleri çevirirler.

Mütercim Tercüman Görev Tanımı ve Sorumlulukları Nelerdir?

Mütercim ve tercüman arasında, sözlü veya yazılı dilde metinleri çevirme gibi bir fark bulunsa da mesleki sorumlulukları ortaktır. Bunları şu başlıklar altında toplamak mümkündür;

 • Kaynak dildeki kavramları, hedef dilde eşdeğer kavramlara dönüştürmek,
 • Cümleleri doğru ve net bir şekilde iletmek,
 • Metinleri teslim tarihine uygun bir şekilde hazırlamak,
 • Doğru çeviriyi yapabilmek için hukuki, teknik, bilimsel ve kültürel ifadeleri araştırmak,
 • Uzmanlık kavramlarını anlamak ve uygun şekilde tercüme etmek için konunun uzmanlarına danışmak,
 • Çevrilmiş içeriğin orijinal anlamını iletmesini sağlamak.

Nasıl Mütercim Tercüman Olunur?

Mütercim Tercüman olabilmek için, üniversitelerin, Mütercim – Tercümanlık ya da Alman Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı gibi ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir.

Mütercim Tercümanda Aranan Nitelikler Nelerdir?

Mütercim Tercüman pozisyonunda başarılı olmak için, ana dile ek olarak, en az iki dile akıcı bir şekilde hakim olunması gerekmektedir. Dil terminolojisine hakimiyeti esas alan mütercim tercüman meslek grubundan beklenen nitelikler şunlardır;

 • Yabancı dile sözlü ve yazılı hakimiyet,
 • İş programlaması ve zamanlama becerisine sahip olmak,
 • İletişim kabiliyeti yüksek olmak,
 • Dilbilgisi, yazım ve noktalama kurallarına dikkat etmek,
 • Çoklu görevleri sonuçlandırma dikkat ve becerisine sahip olmak.
Tercüman / Çevirmen Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Mütercim Tercümanlık %16,8
 • Eğitim %2,8
 • Hizmet %2,5
 • Akademik %1,6
 • İthalat/İhracat %1,5
 • Turizm %1,2
 • Personel %1,1
 • Halkla İlişkiler %1,1
 • İdari İşler %1,1
 • Teknik %0,9
Tercüman / Çevirmen Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Hizmet %24,8
 • Basım - Yayın %8,1
 • Eğitim %5,8
 • Bilişim %3,5
 • Turizm %3,5
 • Danışmanlık %3
 • Medya %3
 • Sağlık %2,9
 • Yapı %2,5
 • Ticaret %2,3
Tercüman / Çevirmen Cinsiyet Dağılımı
 • Kadın %61,7
 • Erkek %38,3
Tercüman / Çevirmen Eğitim Durumu
 • Üniversite %66,9
 • Yüksek lisans %17,1
 • Lise %5,2
 • Ön Lisans %4,8
 • Diğer %3,2
 • Doktora %2,5
 • İlköğretim %0,3
Tercüman / Çevirmen Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %8,9
 • Boğaziçi Üniversitesi %5,6
 • Hacettepe Üniversitesi %5,4
 • Ankara Üniversitesi %4,3
 • Marmara Üniversitesi %3,1
 • Anadolu Üniversitesi %3
 • İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi %2,9
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) %2,1
 • Dokuz Eylül Üniversitesi %2,1
 • Ege Üniversitesi %1,9
Tercüman / Çevirmen Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı %7,3
 • Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) %6,5
 • Mütercim Tercümanlık %5,5
 • Çeviribilim %3,4
 • İngiliz Dili Eğitimi %2,7
 • Amerikan Kültürü ve Edebiyatı %2,1
 • Uluslararası İlişkiler %2
 • Uygulamalı İngilizce-Türkçe Çevirmenlik (MYO) %1,9
 • İşletme %1,5
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler %1,2
Tercüman / Çevirmen Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Microsoft Office %3,5
 • Microsoft Office Word %2,1
 • Microsoft Office Excel %1,6
 • Microsoft Office Powerpoint %1,3
 • Personel Maliyet %1,1
 • Adobe Photoshop %1,1
 • İletişim %1,1
 • Ticaret %1
 • Bilgisayar %0,9
 • Tercümanlık %0,7