Süpervizör

Süpervizör nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Süpervizör Kimdir?

Süpervizör, kurum operasyonlarının kârlı ve sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak şekilde yürütülmesinden sorumludur. Süpervizör, firma çalışanlarına gerekli talimatları verir ve bunları denetler. Yöneticilerden farklı olarak, genellikle çalışanları işten çıkarma sorumluluğu yoktur.

Süpervizörün Sorumlulukları Nelerdir?

Astlar ve üst yönetim arasındaki bağlantıdan sorumlu olan süpervizörün görevleri çalıştığı sektöre göre farklılıklar göstermektedir. Meslek profesyonellerinin genel mesleki yükümlülükleri şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Genel iş akışını organize etmek,
 • Çalışanların kendilerine atanan görevleri anlamalarını sağlamak,
 • Çalışan verimliliğini izlemek ve yapıcı geri bildirimde bulunmak ya da koçluk sağlamak,
 • Zaman işleyişini organize etmek ve personel bilgilerini kayıt altına almak,
 • Üst yönetimden çalışanlara bilgi aktarmak ve çalışan talep ya da şikayetlerini yönetime iletmek,
 • Performans raporları hazırlamak ve ilgili birimlere iletmek,
 • Çalışan performansına göre prim vermek,
 • Yeni çalışanları işe almak ve eğitmek,
 • Mevzuata ve şirket politikalarına bağlı kalınmasını sağlamak,
 • Gerek duyulduğu takdirde disiplin işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Eğitim atölyelerine katılarak mesleki ve teknik bilgi birikimini korumak.

Nasıl Süpervizör Olunur?

Süpervizör olmak için resmi bir eğitim mecburiyeti bulunmamaktadır. Firmaların çalıştıkları sahaya göre aradığı profesyonel nitelikler değişiklik göstermektedir.

İşverenlerin Süpervizörde Aradığı Nitelikler Nelerdir?

Performans yönetimini sağlayabilmesi ve sorumluluk sahibi olması beklenen süpervizörün nitelikleri şunlardır;

 • İnsan ilişkilerini etkili bir şekilde yönetebilmek,
 • Ekip yönetme ve motive etme kabiliyetine sahip olmak,
 • Yoğun stres altında etkili karar verebilmek,
 • Detay odaklı çalışmak,
 • Bilişim teknolojilerine hakim olmak,
 • Sözlü ve yazılı iyi iletişim becerisi göstermek
Süpervizör Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Satış %5,4
 • Hizmet %4,3
 • Yiyecek ve İçecek %4,1
 • Organizasyon %3,8
 • Operasyon %2,8
 • Yönetim %2,7
 • Turizm %2,4
 • Pazarlama %2,4
 • Mühendislik %2,4
 • Pazar Araştırma %2
Süpervizör Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Gıda %13,6
 • Hizmet %11,8
 • Reklam ve Tanıtım %8,6
 • Turizm %8,1
 • Eğlence - Kültür - Sanat %4,7
 • Enerji %3,2
 • Yapı %3,2
 • Elektrik & Elektronik %3,2
 • Kimya %3
 • Havacılık %2,9
Süpervizör Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %68,8
 • Kadın %31,3
Süpervizör Eğitim Durumu
 • Üniversite %42,6
 • Lise %27,6
 • Ön Lisans %17
 • Yüksek lisans %6,2
 • Diğer %3,8
 • İlköğretim %2,4
 • Doktora %0,4
Süpervizör Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Anadolu Üniversitesi %11
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %3,2
 • Kocaeli Üniversitesi %2,3
 • Marmara Üniversitesi %2
 • Akdeniz Üniversitesi %1,5
 • Selçuk Üniversitesi %1,4
 • Dokuz Eylül Üniversitesi %1,2
 • Ege Üniversitesi %1
 • Süleyman Demirel Üniversitesi %1
 • Uludağ Üniversitesi %1
Süpervizör Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • İşletme %5,5
 • İktisat %1,7
 • Turizm ve Otel İşletmeciliği (MYO) %1,6
 • Kamu Yönetimi %1,3
 • Uluslararası İlişkiler %1,2
 • Elektrik (MYO) %1,2
 • Makine Mühendisliği %1,1
 • Halkla İlişkiler %0,8
 • Dış Ticaret (MYO) %0,8
 • Maliye %0,8
Süpervizör Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Ticaret %1,3
 • Microsoft Office %1,1
 • Documantery Programme %0,8
 • Personel Maliyet %0,7
 • AutoCAD %0,6
 • • Deadline And Target Driven %0,6
 • Fitnes 1 Yıl %0,6
 • Bilgisayar %0,6
 • Salary Review %0,5
 • ÇAYCUMA 2002-23 NİSAN SATRANÇ 16 YAŞ ÜÇÜNCÜSÜ %0,5