Stratejik Planlama Uzmanı

Stratejik Planlama Uzmanı nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Stratejik Planlama Uzmanı Kimdir?

Stratejik planlama uzmanı, görev aldığı kurumun büyüme ve kârlılığını etkileyebilecek iç ve dış stratejik konularını belirlemek ve izlenmekle sorumludur. Uzun vadeli hedeflerin planlanması ve performans değerlendirmesi süreçlerinde rol alır.

Stratejik Planlama Uzmanının Görev Tanımı Neleri Kapsar?

 • Kurumun stratejik planının hazırlanması için yönetim tarafından istenilen analizleri gerçekleştirmek,
 • Hedeflenen pazarlar hakkında araştırmalar yürütmek,
 • Sektör trendlerini izlemek ve analiz etmek,
 • Büyüme girişimleri ve potansiyel yatırımlar için gerekli iş planlarıyla hazırlıkların yapılmasında aktif rol almak,
 • Tehditleri ve fırsatları belirlemek için araştırmalar yürütmek,
 • Rakip stratejilerini takip etmek ve finansal analizler gerçekleştirmek,
 • İş büyüme hedeflerini desteklemek için takım anlaşmaları veya stratejik ortaklıkların kurulması ve geliştirilmesi süreçlerine destek vermek,
 • Kurumun operasyonel ve stratejik performansını değerlendirmek,
 • Mali işler departmanıyla iş birliği içinde stratejik girişim bütçelerinin hazırlanmasına katkı sağlamak,
 • Organizasyon verimliliği ve etkinliği konusunda yapılabilecek iyileştirmeleri önermek,
 • Araştırma, analiz ve faaliyet sonuçları hakkında düzenli olarak raporlar oluşturmak ve yönetime sunmak.

Nasıl Stratejik Planlama Uzmanı Olunur?

Stratejik planlama uzmanı olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren İşletme, Ekonomi, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği ve ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

Stratejik Planlama Uzmanının Nitelikleri Nelerdir?

 • Planlama ve organizasyon becerisi sergilemek,
 • İş birliği ve ekip çalışmasına yatkınlık göstermek,
 • Yazılı ve sözlü iletişim kanallarını etkin şekilde kullanabilmek,
 • Analitik ve sonuç odaklı düşünme yeteneğine sahip olmak,
 • Analiz yapma ve raporlama becerisi sergilemek,
 • İş takibi ve zaman yönetimini gerçekleştirebilmek,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak.
Stratejik Planlama Uzmanı Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Planlama %21,3
 • Finans %8,3
 • Reklam %7,5
 • Pazarlama %6,3
 • İş Geliştirme %4,3
 • Yönetim %3,6
 • AR-GE %2,8
 • Pazar Araştırma %1,6
 • Üretim / İmalat %1,2
 • Bilgi İşlem %0,8
Stratejik Planlama Uzmanı Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Finans - Ekonomi %15,8
 • Reklam ve Tanıtım %12,6
 • Enerji %5,5
 • Tekstil %4,3
 • Perakende %4,3
 • Medya %4,3
 • Ticaret %4
 • Topluluklar %3,6
 • Üretim / Endüstriyel Ürünler %3,6
 • Kimya %2,8
Stratejik Planlama Uzmanı Cinsiyet Dağılımı
 • Kadın %51
 • Erkek %49
Stratejik Planlama Uzmanı Eğitim Durumu
 • Yüksek lisans %48,6
 • Üniversite %44,3
 • Doktora %5,5
 • Lise %0,8
 • Diğer %0,4
 • Ön Lisans %0,4
Stratejik Planlama Uzmanı Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) %9,1
 • Boğaziçi Üniversitesi %7,1
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %6,3
 • İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi %5,9
 • Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) %5,5
 • Marmara Üniversitesi %5,1
 • Sabancı Üniversitesi %3,6
 • Anadolu Üniversitesi %3,6
 • Sakarya Üniversitesi %2,8
 • Dokuz Eylül Üniversitesi %2,8
Stratejik Planlama Uzmanı Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • Endüstri Mühendisliği %25,3
 • İktisat %5,9
 • İşletme (İngilizce) %4,3
 • İşletme %3,2
 • Ekonomi %2,8
 • İstatistik %2,8
 • Makine Mühendisliği %2,8
 • Kamu Yönetimi %2,4
 • Reklamcılık %2,4
 • Ekonometri %2,4
Stratejik Planlama Uzmanı Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Stratejik Planlama %4
 • Microsoft Office %3,2
 • MS Excel %3,2
 • SAP %2,8
 • SPSS %2,8
 • Ticaret %2,4
 • Raporlama %2,4
 • Ergonomics %2
 • Ensturman Çalıyorum Bağlama Başta Olmak Üzere %2
 • AutoCAD %2