Sosyolog

Sosyolog nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Sosyolog Kimdir?

Sosyolog; bireylerin, kültürlerin, örgütlerin ve sosyal kurumların geliştirdiği süreçleri inceleyerek toplumu ve sosyal davranışları inceler. Anket, gözlem, röportaj ve diğer kaynaklar aracılığıyla veri toplar. Araştırma bulgularını detaylandıran raporları ve makaleleri kaleme alır ve/veya sunum hazırlar. Sosyologlar, özel araştırma kuruluşları, bazı bakanlıklar, kamu araştırma kuruluşları ve üniversitelerde görev alabilmektedir. Aynı zamanda bireysel araştırmalarda bulunarak, inceleme sonuçlarını kitap ya da bilimsel makale olarak yayınlayabilmektedir.

Sosyolog Görev Tanımı Neleri Kapsar?

Sosyologların geniş bir uzmanlık alanı bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; sağlık, suç, eğitim, ırk ve etnik ilişkiler ile cinsiyet ve yoksulluktur. Sosyologların çalışma alanları farklı olsa da araştırma yöntemi ve sorumlulukları benzerdir. Sosyologların görev tanımı şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Sosyal konularla ilgili teorileri test etmek için araştırma projeleri geliştirmek,
 • Anket ve kaynak taramasına dayalı veri toplamak,
 • Verileri analiz etmek ve sonuçlar çıkarmak,
 • Araştırma bulgularını içeren yayın ve raporlar hazırlamak,
 • Veri toplamak, problemleri tanımlamak, ilerlemeyi değerlendirmek ve değişim ihtiyacını belirlemek için grup etkileşimlerini ve rol ilişkilerini gözlemlemek,
 • Grup etkileşimi, katılımcı gözlemi gibi teknikleri kullanarak problem müdahale prosedürleri geliştirmek,
 • Sosyal veya ekonomik araştırma yöntemleri geliştirmek,
 • Diğer sosyologlar veya sosyal bilimcilerle işbirliği yapmak,

Sosyolog Olmak İçin Hangi Eğitimleri Almak Gerekir?

Sosyolog olmak için üniversitelerin Sosyoloji Bölüm’ünden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

Sosyologda Aranan Nitelikler Nelerdir?

 • Disiplinler arası bakış açısına sahip olmak,
 • Analitik düşünebilmek,
 • Eleştirel yaklaşım sağlamak,
 • İletişim yönü güçlü olmak,
 • Problemleri tanımlama ve çözme kabiliyeti gösterebilmek,
 • Etkili bir yazı diline hakim olmak,
 • İstatistiksel analiz yapabilmek.
Sosyolog Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Hizmet %7,8
 • Eğitim %5,5
 • İnsan Kaynakları %2,6
 • Halkla İlişkiler %2,4
 • AR-GE %2
 • Akademik %1,5
 • Personel %1,4
 • Denetim/Teftiş %1,1
 • Genel Başvuru %1,1
 • Yönetim %1
Sosyolog Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Hizmet %11,3
 • Eğitim %10,2
 • Danışmanlık %9,7
 • Topluluklar %4,7
 • Sağlık %2,4
 • Yapı %1,5
 • Reklam ve Tanıtım %1,1
 • Bilişim %1,1
 • Gıda %0,4
 • Ticaret %0,3
Sosyolog Cinsiyet Dağılımı
 • Kadın %78,1
 • Erkek %22
Sosyolog Eğitim Durumu
 • Üniversite %74,1
 • Yüksek lisans %15,8
 • Diğer %8,6
 • Doktora %1
 • Ön Lisans %0,3
 • İlköğretim %0,1
 • Lise %0,1
Sosyolog Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Anadolu Üniversitesi %10,8
 • Sakarya Üniversitesi %4,8
 • Kırıkkale Üniversitesi %3
 • Süleyman Demirel Üniversitesi %3
 • Hacettepe Üniversitesi %3
 • Ege Üniversitesi %2,9
 • Dumlupınar Üniversitesi %2,9
 • Pamukkale Üniversitesi %2,4
 • Gaziantep Üniversitesi %2,4
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %2,3
Sosyolog Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • Sosyoloji %76,9
 • Sosyal Hizmetler %1,4
 • Sosyal Hizmet %0,5
 • Sosyal Bilimler (MYO) %0,4
 • Tarih %0,2
 • Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (MYO) %0,2
 • Halkla İlişkiler %0,2
 • Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği %0,2
 • Kamu Yönetimi %0,2
 • Sosyal Bilgiler Öğretmenliği %0,1
Sosyolog Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • SPSS %2,5
 • Microsoft Office %1,8
 • Microsoft Office Word %1,4
 • Microsoft Office Excel %1,3
 • Microsoft Office Powerpoint %1
 • Proje Yönetimi %0,9
 • Resim %0,7
 • Danışmanlık %0,5
 • Müzik %0,5
 • Sosyoloji %0,5