Sigorta Elemanı

Sigorta Elemanı nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Sigorta Elemanı Kimdir?

Sigorta Elemanı; sigortacılıkla ilgili tüm temel süreçleri takip eden kişidir. Poliçe değişiklikleri konusunda müşterilere danışmanlık hizmeti verir, tazminat, prim ödeme gibi sigortacılıkla ilgili bütün işlemleri takip eder.

Sigorta Elemanı Ne Yapar? Sigorta Elemanının Görev ve Sorumlulukları Neleri Kapsar?

Müşteriler ile sigorta şirketleri arasındaki etkileşim ve iletişimi sağlayan Sigorta Elemanının başlıca görev ve sorumlulukları şu şekildedir:

? Müşterilere ölüm, hastalık, kaza, yangın, hırsızlık, emeklilik gibi konulardaki sigortacılık hizmetleri hakkında bilgi vermek,

? Müşterileri sigorta hizmetlerinden yararlanmaya teşvik edici çalışmalarda bulunmak,

? Müşterilerin sigortacılık ile ilgili ihtiyaçlarını belirlemek ve buna uygun ürünlerin tanıtımını yapmak,

? Sigorta primlerini belirlemek ve müşterilerin sigortalılık işlemlerini yapmak,

? Müşteriler için dosya oluşturmak ve primlerin ödenmesini takip etmek,

? Süreli sigortaların poliçelerini süre sonunda yenilemek,

? Hasar evraklarının operasyon birimine ulaştırılmasını ve tazminatın müşteriye ödenmesini sağlamak,

? Müşterilerin çeşitli kayıplarından kaynaklanan tazminat işlemlerini incelemek,

? Sigorta poliçesindeki değişiklikler ile ilgili olarak müşterilere danışmanlık yapmak,

? Zeyilname düzenlemek.

Sigorta Elemanı Nasıl Olunur? Sigorta Elemanı Eğitimi

Sigorta elemanı olmak için alınması gereken eğitimler şöyledir:

? Üniversitelere bağlı meslek yüksek okullarının iki yıllık Sigortacılık veya Bankacılık ve Sigortacılık bölümlerinden mezun olmak,

? Bağlı oldukları işletme tarafından verilen hizmet-içi eğitimi başarı ile bitirmek.

Sigorta Elemanı Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Sigorta %34,6
 • Personel %3
 • Hizmet %1,8
 • Satış %1,6
 • Genel Başvuru %1
 • Muhasebe %1
 • Teknik %0,8
 • Bilgi İşlem %0,8
 • Finans %0,7
 • Pazarlama %0,5
Sigorta Elemanı Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Sigortacılık %68,2
 • Hizmet %2,4
 • Otomotiv %2,4
 • Finans - Ekonomi %1,6
 • Danışmanlık %0,6
 • Taşımacılık %0,4
 • Tekstil %0,4
 • Bilişim %0,3
 • Sağlık %0,3
 • Ticaret %0,2
Sigorta Elemanı Cinsiyet Dağılımı
 • Kadın %75,4
 • Erkek %24,6
Sigorta Elemanı Eğitim Durumu
 • Ön Lisans %40,4
 • Üniversite %35,7
 • Lise %13,9
 • Diğer %8,2
 • Yüksek lisans %1,1
 • İlköğretim %0,8
 • Doktora %0
Sigorta Elemanı Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Anadolu Üniversitesi %9,6
 • Dumlupınar Üniversitesi %2,7
 • Cumhuriyet Üniversitesi %2,4
 • Sakarya Üniversitesi %2,2
 • Süleyman Demirel Üniversitesi %2
 • Kocaeli Üniversitesi %2
 • Selçuk Üniversitesi %1,8
 • Adnan Menderes Üniversitesi %1,8
 • Pamukkale Üniversitesi %1,6
 • Giresun Üniversitesi %1,6
Sigorta Elemanı Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • Bankacılık ve Sigortacılık (MYO) %20,2
 • Bankacılık ve Sigortacılık %11,7
 • İşletme %5,4
 • İktisat %2,1
 • Muhasebe (MYO) %1,9
 • İşletme Yönetimi %1,5
 • Dış Ticaret (MYO) %1,4
 • Kamu Yönetimi %1
 • Maliye %0,8
 • Muhasebe %0,8
Sigorta Elemanı Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Microsoft Office %0,9
 • Microsoft Office Excel %0,7
 • Muhasebe %0,6
 • Bilgisayar %0,6
 • Microsoft Office Word %0,5
 • Microsoft Office Powerpoint %0,5
 • Biyoyakıtlar %0,4
 • Genel Muhasebe %0,4
 • MS Excel %0,3
 • Ticaret %0,3