Şehir Plancısı

Şehir Plancısı nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Şehir Plancısı Kimdir?

Şehir plancısı; bir şehrin yapısal olarak hem düzenli hem de planlı gelişmesinin sağlanması adına öneri ve projeler oluşturan kişidir. Aynı zamanda oluşturdukları önerileri ve projeleri uygulamaya geçiren uzman kişi olarak tanımlanır. Öneri oluşturulurken şehri etkileyecek olan bütün mekânsal, tekniksel, kültürel ve sosyal faktörler göz önünde bulundurulmaktadır. Nüfusun artması, şehir plancısının önemini arttırır.

Şehir Plancısının Görev Tanımı Neleri Kapsar?

Şehir plancısının çalışmaları birçok profesyonel alanı kapsar. Uzmanlıkları şehri düzenleme ve yeni yerleşim planı oluşturmaya dayanmasına rağmen, genellikle üç boyutlu bilgisayar programları ile çalışırlar. Şehir plancısının kent için büyük bir sorumluluk alanı bulunmakla birlikte genel görevleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Kırsal ve kentsel alanlarda planlama yapmak,
 • Şehirde binaların hangi yoğunlukta ve ne şekilde olacağına karar vermek,
 • Arazinin; eğitim ve sağlık gibi etkenler üzerinde nasıl kullanılacağını planlamak,
 • Söz konusu olan düzenlemeleri en uygun bütçe ile yapmaya çalışmak,
 • Kent planlamasında yönetim birimleri ve mühendislerle ortak bir çalışma sergilemek.

Şehir Plancısı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Şehir plancısı olmak için gerekli eğitim, üniversitelerin mimarlık ve mühendislik fakültelerinde bulunan Şehir ve Bölge Planlama bölümünde verilir. Eğitim süresi dört yıl olarak belirlenmiştir. Eğitim zamanında kişilere; planlama metodları, ulaşım planlaması, doğayı tasarruflu kullanma, yeşil alanların korunup değerlendirilmesi gibi beceriler öğretilir.

Şehir Plancısında Aranan Nitelikler Nelerdir?

 • Planlama konusunda merak ve beceri sahibi olmak,
 • İnsanlarla iyi bir iletişim kurabilmek,
 • Akademik açıdan kendini geliştirmek,
 • Takım çalışması yapmaktan hoşlanmak,
 • İş için seyahatlere gidebilmek,
 • El becerisi ve koordinasyonuna sahip olmak,
 • İlgili bilgisayar programlarını bilmek ve çizim alanında tercih edilen malzemeleri kullanabilmek.
Şehir Plancısı Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Planlama %32,4
 • Mimarlık %7,1
 • Mühendislik %4
 • Teknik %1,4
 • Hizmet %1,2
 • Ulaştırma %0,9
 • AR-GE %0,7
 • Akademik %0,5
 • Tasarım / Grafik %0,5
 • İş Geliştirme %0,4
Şehir Plancısı Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Yapı %14,7
 • Hizmet %7,4
 • Bilişim %1,4
 • Danışmanlık %1,1
 • Enerji %0,9
 • Eğitim %0,7
 • Çevre %0,6
 • Topluluklar %0,5
 • Elektrik & Elektronik %0,4
 • Gıda %0,3
Şehir Plancısı Cinsiyet Dağılımı
 • Kadın %69,8
 • Erkek %30,2
Şehir Plancısı Eğitim Durumu
 • Üniversite %68,1
 • Yüksek lisans %27,3
 • Diğer %3,2
 • Doktora %1,1
 • Lise %0,2
 • Ön Lisans %0,1
Şehir Plancısı Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Gazi Üniversitesi %12
 • Dokuz Eylül Üniversitesi %11,2
 • İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) %8,5
 • Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) %8,1
 • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi %8
 • Selçuk Üniversitesi %8
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) %6,9
 • Erciyes Üniversitesi %5,6
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) %5,6
 • Süleyman Demirel Üniversitesi %4,8
Şehir Plancısı Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • Şehir Planlama %77,8
 • Kamu Yönetimi %0,5
 • Mimarlık %0,5
 • İşletme %0,4
 • Restorasyon (MYO) %0,3
 • Yerel Yönetimler (MYO) %0,2
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri %0,2
 • Kentsel Tasarım %0,2
 • Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım %0,2
 • Peyzaj Mimarlığı %0,2
Şehir Plancısı Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • NETCAD %16,1
 • AutoCAD %15,9
 • ArcGIS %11,8
 • Microsoft Office %10
 • Photoshop %8,4
 • Adobe Photoshop %8,2
 • Salary Review %7,5
 • Fakülte Futbol Takımı Oyuncusu %6,6
 • Personel Maliyet %6,3
 • Google SketchUp %4,7