Satın Alma Müdürü

Satın Alma Müdürü nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Satın Alma Müdürü Kimdir?

Satın alma müdürü; şirketin belirlemiş olduğu proje ve hedefler doğrultusunda amaçlara uygun şekilde araştırmalar yapan, personeli satın alma alanında yönlendiren, doğruluk ve şeffaflık ilkeleri ile parayı en ekonomik şekilde kullanarak şirketin büyümesini destekleyen, satın alma departmanından sorumlu kişidir.

Satın Alma Müdürü Ne İş Yapar? Satın Alma Müdürünün Görevleri Nelerdir?

Sistemin ihtiyacı olan ürün ve hizmetlerin en uygun fiyat ve kalite öncülüğünde, güvenilir kaynaklardan temin edilmesini saptayan satın alma müdürünün başlıca görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 • Şirket olarak yurt içinden satın alınacak ya da yurt dışından ithal edilecek mamul madde, hizmet, ham madde ve benzeri ürünler için en hızlı ve en ucuz olacak şekilde tedarikçi bazında araştırma yapmak,
 • Tedarikçilerden teklif almak ve bu teklifleri karşılaştırıp değerlendirmek,
 • Oluşturulan satın alma talebine uygun olarak ürün ya da hizmetin en uygun fiyatlı olacak şekilde hangi firmadan alınacağına karar vermek ve firma seçimi yaparak üst yöneticinin onayına sunmak,
 • Teknik resim ve şartnameler ile hazırlanan satın alma işlemlerini yakından takip etmek,
 • Uzun ya da kısa vadeli olacak şekilde sipariş programları hazırlamak,
 • Satın alma alanında düzenlenen ilgili sözleşmeleri imzalamak,
 • Satın alınan hizmet ya da ürünlerin satış sonrası garanti ve servis koşullarını ilgili birimlere iletmek,
 • Bahsedilen tüm maddeler doğrultusunda satın alma biriminin ilgili görev tanımlarını belirlemek ve çalışma talimatlarını hazırlamak.

Satın Alma Müdürü Nasıl Olunur?

Satın alma müdürü olmak için üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde bulunan İktisat ve İşletme ya da meslek yüksekokullarında bulunan Pazarlama gibi bölümlerden mezun olma şartı aranmaktadır.

Satın Alma Müdürü Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Satınalma %47,7
 • Üretim / İmalat %6,1
 • Turizm %2,7
 • Mühendislik %1,7
 • Yönetim %1,7
 • İthalat/İhracat %1,5
 • Satış %1,4
 • Hizmet %1,4
 • Yiyecek ve İçecek %1,1
 • İdari İşler %1,1
Satın Alma Müdürü Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Yapı %12,4
 • Turizm %10,3
 • Gıda %10,2
 • Otomotiv %6,6
 • Tekstil %5,4
 • Üretim / Endüstriyel Ürünler %4,7
 • Maden ve Metal Sanayi %4,2
 • Kimya %3,9
 • Perakende %3,9
 • Elektrik & Elektronik %3,7
Satın Alma Müdürü Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %76,9
 • Kadın %23,1
Satın Alma Müdürü Eğitim Durumu
 • Üniversite %57,6
 • Lise %14,8
 • Yüksek lisans %14,4
 • Ön Lisans %9,6
 • Diğer %2
 • Doktora %0,9
 • İlköğretim %0,7
Satın Alma Müdürü Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Anadolu Üniversitesi %13,3
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %4,8
 • Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) %3,9
 • İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) %3,8
 • Dokuz Eylül Üniversitesi %3,8
 • Uludağ Üniversitesi %2,7
 • Marmara Üniversitesi %2,5
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) %2,4
 • Kocaeli Üniversitesi %2
 • Ege Üniversitesi %1,8
Satın Alma Müdürü Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • İşletme %10,9
 • Makine Mühendisliği %5,7
 • Endüstri Mühendisliği %5,1
 • İktisat %3,8
 • Kamu Yönetimi %1,9
 • Gıda Mühendisliği %1,4
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği %1,4
 • Uluslararası İlişkiler %1,3
 • Maliye %1,2
 • Kimya Mühendisliği %1,1
Satın Alma Müdürü Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Ticaret %2,8
 • Satınalma Yönetimi %2,4
 • Mobil Yazılım %2,2
 • Voleybol, Müzik, Spor İlgi Alanım İçerisinde %1,9
 • Satınalma %1,8
 • Ensturman Çalıyorum Bağlama Başta Olmak Üzere %1,6
 • Documantery Programme %1,6
 • Salary Review %1,6
 • Hayel Kurmak %1,5
 • Macbook Pro %1,5