Santral Memuru

Santral Memuru nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Santral Memuru Kimdir?

Santral memuru; çalışacağı kurum ya da kuruluşlar tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak, şirketin gerekli tüm faaliyetlerini verimlilik hizmeti doğrultusunda yürüten, kurumun haberleşme hizmetini yerine getiren kişidir.

Santral Memuru Ne İş Yapar? Santral Memurunun Görev Sorumlulukları Neleri Kapsar?

İletişimden sorumlu olan santral memurunun diğer görev tanımı şunları kapsamaktadır:

 • Santral biriminin düzen ve temizliğinden sorumlu olmak,
 • Şirketin/kurumun iç ve dış haberleşme hizmetlerini gerçekleştirmek,
 • Hariçten gelen müracaatlara yanıt vermek,
 • Şirketin varsa anons sistemini iç haberleşme talimatları doğrultusunda kullanmak,
 • Şirketin yangın, vb. alarm sisteminden gelen alarm sinyalinin bilgisini ilgili teknik servise haber vermek,
 • Kurum dışından gelen telefonları ilgili kişi ya da birimlere aktarmak,
 • Kurum personeline gelen postaları, kişilerin posta kutularına yerleştirmek,
 • Santral biriminde ilgili olduğu telefon, teçhizat ve diğer alet ya da cihazların bakım ve kontrolünü yapmak,
 • Gerektiğinde bozuk cihazların tamiratını yaptırmak,
 • Gizlilik hususunda çalışma yürütmek,
 • Riskli ve hassas görevlerde sorumluluk sahibi olarak hareket etmek,
 • Gereksiz konuşmalardan kaçınmak.

Santral Memuru Nasıl Olunur?

Santral memuru olmak için üniversitelerin herhangi bir bölümünden mezun olma şartı yoktur. Lise ve dengi okullardan mezun olmak yeterlidir, ancak iki yıllık lisans eğitimi veren meslek yüksekokullarının Büro Yönetimi Bölümü ve Yönetici Asistanlığı Bölümünden eğitim alınabilir. Bilgisayar ve elektronik cihaz kullanımı alanında özel eğitim programlarına katılınabilinir.

Santral Memuru Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Sekreterya %12,9
 • İdari İşler %5,7
 • Turizm %4,7
 • Haberleşme %4,1
 • Sağlık %3,1
 • Halkla İlişkiler %2,8
 • İnsan Kaynakları %2,5
 • Personel %2,4
 • Genel Başvuru %2,3
 • Eğitim %2,2
Santral Memuru Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Turizm %10,3
 • Tekstil %8,7
 • Eğitim %8,1
 • Sağlık %7,6
 • Hizmet %6,3
 • Otomotiv %4,7
 • Gıda %3,9
 • Yapı %3,7
 • Kimya %2,7
 • Maden ve Metal Sanayi %2,4
Santral Memuru Cinsiyet Dağılımı
 • Kadın %86,5
 • Erkek %13,4
Santral Memuru Eğitim Durumu
 • Lise %36,3
 • Üniversite %32,6
 • Ön Lisans %23,1
 • Diğer %4,9
 • İlköğretim %2
 • Yüksek lisans %1,2
Santral Memuru Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Anadolu Üniversitesi %15,7
 • Kocaeli Üniversitesi %2,2
 • Selçuk Üniversitesi %1,6
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi %1,6
 • Süleyman Demirel Üniversitesi %1,5
 • Dumlupınar Üniversitesi %1,3
 • Akdeniz Üniversitesi %1,2
 • Sakarya Üniversitesi %1,1
 • Uludağ Üniversitesi %1
 • Trakya Üniversitesi %1
Santral Memuru Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • İşletme %6,3
 • Turizm ve Otel İşletmeciliği (MYO) %2,5
 • Halkla İlişkiler %2,3
 • Büro Yönetimi ve Sekreterlik (MYO) %2,1
 • Muhasebe (MYO) %1,6
 • Kamu Yönetimi %1,5
 • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (MYO) %1,4
 • İktisat %1,2
 • Maliye %0,9
 • Tekstil (MYO) %0,8
Santral Memuru Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Bilgisayar %0,6
 • Ticaret %0,5
 • Microsoft Office Word %0,5
 • Biyoyakıtlar %0,4
 • Microsoft Office Powerpoint %0,4
 • Microsoft Office Excel %0,4
 • Documantery Programme %0,4
 • Satış ve Pazarlama %0,4
 • • Deadline And Target Driven %0,4
 • Microsoft Office %0,3