Peyzaj Mimarı

Peyzaj Mimarı nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Peyzaj Mimarı Kimdir?

Peyzaj mimarı; park, eğlence tesisi, özel mülk, kampüs ve diğer açık alan arazilerini planlamak ve tasarlamakla sorumlu kişilere verilen mesleki unvandır.

Peyzaj Mimarının Görev Tanımı Neleri Kapsar?

Peyzaj mimarı, bir alanın doğal güzelliğini arttırmaya ve çevresel faydalar sağlamaya çalışan projeler üstlenir. Çalıştığı sahaya bağlı olarak görev tanımı değişiklik gösterebilen peyzaj mimarının genel mesleki sorumlulukları şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Projeyi oluşturmak için müşteri, mühendis ve inşaat mimarı ile görüşmek,
 • Bilgisayar destekli tasarım ve çizim (CAD) yazılımı kullanarak önerilen planların grafik sunumlarını hazırlamak,
 • Peyzaj tasarımlarında kullanılmak üzere uygun malzemeleri seçmek,
 • Maliyet tahminleri oluşturmak,
 • Arazi özellikleri ve yapısının düzenlenmesini koordine etmek,
 • Yerel sakin ve potansiyel kullanıcıların görüşlerini araştırmak ve dikkate almak,
 • Saha denetimi yapmak,
 • Karar verilen proje bitiş takvimine uymak,
 • Drenaj ve enerji kullanımı gibi arazi koşullarına ilişkin çevresel raporları analiz etmek,
 • Çevre koruma ile ilgili konularda danışmanlık vermek,
 • Mimar, şehir plancısı ve inşaat mühendisi gibi diğer meslek profesyonelleriyle birlikte çalışmak

Peyzaj Mimarı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Peyzaj mimarı olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Peyzaj Mimarlığı bölümünden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

Peyzaj Mimarının Nitelikleri Nelerdir?

Sanatsal bakış açısı ve teknik bilgiyi birleştirerek insanların kullanımına uygun alanlar tasarlayan peyzaj mimarının nitelikleri şunlardır;

 • Tasarımları hem göze hem de işlevselliğe uygun hale getirebilecek yaratıcılığa sahip olmak,
 • Problemlere yaklaşımların güçlü ve zayıf yanlarını belirlemek için muhakeme gücünü kullanabilmek,
 • Etkili zaman yönetimi gerçekleştirmek,
 • Ekip çalışması ve yönetimine yatkınlık göstermek,
 • Detaylara dikkat edebilmek için kapsamlı bir bakış açısı geliştirmek,
 • Bilgisayar destekli tasarım programlarına hakimiyeti olmak
Peyzaj Mimarı Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Mimarlık %31,6
 • Mühendislik %3,3
 • Bakım / Onarım %2,1
 • Tasarım / Grafik %1,7
 • Planlama %1,6
 • Hizmet %1,3
 • Yönetim %1
 • Teknik %1
 • Üretim / İmalat %0,9
 • Satış %0,6
Peyzaj Mimarı Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Yapı %65
 • Çevre %5,1
 • Hizmet %2,8
 • Tarım / Ziraat %2,6
 • Turizm %2
 • Elektrik & Elektronik %1,5
 • Üretim / Endüstriyel Ürünler %0,4
 • Danışmanlık %0,4
 • Mobilya & Aksesuar %0,4
 • Eğitim %0,3
Peyzaj Mimarı Cinsiyet Dağılımı
 • Kadın %71,1
 • Erkek %28,9
Peyzaj Mimarı Eğitim Durumu
 • Üniversite %75,5
 • Yüksek lisans %19,8
 • Diğer %3,1
 • Doktora %0,7
 • Ön Lisans %0,6
 • Lise %0,2
 • İlköğretim %0,1
Peyzaj Mimarı Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %11,2
 • Ankara Üniversitesi %9
 • Ege Üniversitesi %8,7
 • Çukurova Üniversitesi %7,4
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) %6,1
 • Bartın Üniversitesi %5,4
 • Mustafa Kemal Üniversitesi %4
 • Atatürk Üniversitesi %3,9
 • Düzce Üniversitesi %3,6
 • Akdeniz Üniversitesi %3,2
Peyzaj Mimarı Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • Peyzaj Mimarlığı %80
 • Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım %3,7
 • Peyzaj (MYO) %2,7
 • Peyzaj ve Süs Bitkileri (MYO) %1,3
 • Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri (MYO) %0,7
 • Orman Mühendisliği %0,3
 • Seracılık ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (MYO) %0,2
 • Şehir Planlama %0,1
 • Mimarlık %0,1
 • Ziraat Mühendisliği %0,1
Peyzaj Mimarı Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • AutoCAD %12,8
 • Salary Review %10,8
 • Personel Maliyet %7,6
 • Photoshop %7,4
 • Google SketchUp %7,1
 • Grup Çalışmasına Uygun Olmak %6,1
 • Microsoft Office %5,5
 • Lumion %5,5
 • Adobe Photoshop %4,1
 • Zaman Yöntemi %3,4