Personel Özlük İşleri Uzmanı

Personel Özlük İşleri Uzmanı nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Personel Özlük İşleri Uzmanı Kimdir?

Personel özlük işleri uzmanı, personelin işe alım ve işten çıkış işlemlerini yürütmek, özlük dosyaları ile bordrolarını hazırlamak ve departmanın idari işler süreçlerini yürütmekle sorumludur.

Personel Özlük İşleri Uzmanının Görev Tanımı Neleri Kapsar?

 • Personelin işe giriş ve işten çıkış süreçlerini kurum prosedürleri ile mevzuatlara uygun şekilde gerçekleştirmek,
 • Personelin yıllık izin planlarını oluşturmak ve takip etmek,
 • Ek ödemeler, sosyal ve yan haklar ile ilgili süreçlerin mevzuatlara uygun şekilde yürütülmesini sağlamak,
 • Personel özlük dosyalarını oluşturmak, güncellemek ve takip etmek,
 • Personel Devam Kontrol Sistemi’ni (PDKS) günlük olarak kontrol etmek ve sistem üzerinden gerekli işlemleri gerçekleştirmek,
 • Resmi kurum veya kuruluşlarla olan yazışmaları yürütmek,
 • Personelin rapor ve vize belgeleriyle ilgili işlemlerini takip etmek,
 • SGK işlemlerini yapmak ve takibini sağlamak,
 • Personelin puantaj kontrol ve maaş ödemelerinin yapılmasında rol almak,
 • Muhasebe ve insan kaynakları personelleri ile koordinasyon sağlamak,
 • Personelin iş sözleşmelerini kontrol etmek ve düzenlemek,
 • Resmi kurumlara gerekli bildirimlerin yasal süreler dahilinde iletilmesini sağlamak,
 • Personel dosyalarını oluşturmak ve düzenli kontrollerini yapmak,
 • Düzenli olarak faaliyet raporları hazırlamak ve yönetime sunmak.

Nasıl Personel Özlük İşleri Uzmanı Olunur?

Personel özlük işleri uzmanı olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren İşletme, İktisat, Çalışma Ekonomisi ve ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

Personel Özlük İşleri Uzmanının Nitelikleri Nelerdir?

 • Hizmet verdiği kurumun iç işleyişine hakim olmak,
 • Planlama ve organizasyon becerisi sergilemek,
 • İş birliği ve ekip çalışmasına yatkınlık göstermek,
 • Yazılı ve sözlü iletişim kanallarını etkin şekilde kullanabilmek,
 • Problemler karşısında çözüm üretebilmek,
 • İş Kanunu ve SGK mevzuatına hakim olmak,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak.
Personel Özlük İşleri Uzmanı Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • İnsan Kaynakları %34,1
 • Personel %13,8
 • Üretim / İmalat %4
 • İdari İşler %3,1
 • Hizmet %2,6
 • Muhasebe %2,4
 • Güvenlik %1,1
 • İthalat/İhracat %0,9
 • Finans %0,9
 • AR-GE %0,9
Personel Özlük İşleri Uzmanı Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Tekstil %14,1
 • Yapı %9,5
 • Hizmet %9,2
 • Gıda %6,2
 • Perakende %4,8
 • Güvenlik %4,6
 • Otomotiv %3,7
 • Taşımacılık %3,5
 • Maden ve Metal Sanayi %3,1
 • Sağlık %3,1
Personel Özlük İşleri Uzmanı Cinsiyet Dağılımı
 • Kadın %57,1
 • Erkek %42,9
Personel Özlük İşleri Uzmanı Eğitim Durumu
 • Üniversite %65,5
 • Ön Lisans %15,2
 • Lise %11
 • Yüksek lisans %6,4
 • Diğer %2
Personel Özlük İşleri Uzmanı Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Anadolu Üniversitesi %29,7
 • Sakarya Üniversitesi %3,7
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %3,7
 • Dokuz Eylül Üniversitesi %3,1
 • Trakya Üniversitesi %2,9
 • Marmara Üniversitesi %2,9
 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi %2,2
 • Süleyman Demirel Üniversitesi %2
 • Kocaeli Üniversitesi %1,8
 • Çanakkale 18 Mart Üniversitesi %1,5
Personel Özlük İşleri Uzmanı Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • İşletme %20
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri %7,3
 • Muhasebe %4,4
 • İktisat %4,2
 • Muhasebe (MYO) %4
 • İnsan Kaynakları (MYO) %3,3
 • Kamu Yönetimi %3,1
 • Halkla İlişkiler %2,6
 • İnsan Kaynakları %2,2
 • Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (MYO) %2
Personel Özlük İşleri Uzmanı Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Just In Time Production System %2,4
 • C (Başlangıç) %2,4
 • Otomotiv Konusunda Herşeyi Severim %2,2
 • Bankacılık Ve Sigortacılık Okuyorum %2
 • Bordrolama %2
 • Özlük işlemleri %2
 • Microsoft Office %1,8
 • Ticaret %1,8
 • Production Planning %1,8
 • BORSA FİNANS %1,5