Okutman / Lektör

Okutman / Lektör nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Okutman Kimdir?

Okutman; üniversitelerin ortak zorunlu ders olarak belirlenen, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, Temel Bilgisayar Teknolojileri ile Beden Eğitimi ve Spor derslerinin öğretim ve planlamasından sorumludur.

Okutmanın Görev Tanımı Neleri Kapsar?

 • Eğitimin takip edileceği kitap, not, internet adresleri gibi ilgili kaynakları belirlemek,
 • Dersin gerektirdiği ek öğretim materyallerini hazırlamak,
 • Müfredata uygun şekilde ders içeriklerini hazırlamak ve planlamak,
 • Dersleri belirlenmiş program doğrultusunda eksiksiz şekilde ve vaktinde yapmak,
 • Ders ve sınav programlarında yapılmak istenen değişiklikleri bölüm başkanlığına bildirmek,
 • Program değişikliklerini öğrencilere bildirmek,
 • Derslerin en verimli şekilde sunulması için diğer okutmanlar ile koordinasyon sağlamak,
 • Sınavları hazırlamak, belirtilen tarihlerde gerçekleştirmek ve değerlendirmek,
 • Gerektiğinde kurumun uygulayacağı diğer sınavlarda gözetmenlik yapmak,
 • Öğrencilerin devam ve başarı durumlarını takip etmek,
 • Dönem sonunda öğrencilerin not ortalamasını hesaplamak ve ilgili sisteme girmek,
 • Ofis saatleri belirleyerek öğrencilere ders dışında gerekli konularda yardımcı olmak,
 • Görevin gerektirdiği akademik ve idari işlemleri zamanında ve eksiksiz şekilde yerine getirmek,
 • Düzenli olarak gerçekleştirilen zümre toplantılarına ve hizmet içi eğitim seminerlerine katılım sağlamak,
 • Yıllık akademik faaliyetleri listeleyerek bölüm başkanlığına iletmek,
 • Alanına dair araştırma faaliyetleri yürütmek

Nasıl Okutman Olunur?

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Beden Eğitimi ve Spor ile Temel Bilgisayar Teknolojileri derslerinde okutman olmak için alanında yüksek lisans yapmış veya hali hazırda yapıyor olmak gerekmektedir. Yabancı dil okutmanı olmak için en az lisans mezunu olmak, Yüksek Öğretim Kurumu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı’nda veya eşdeğerliği sahip başka bir yabancı dil sınavında başarı göstermek şarttır.

Okutmanın Nitelikleri Nelerdir?

 • Planlama ve organizasyon yeteneği sergilemek,
 • Yazılı ve sözlü iletişim becerisi yüksek olmak,
 • Yaratıcı öğretim teknikleri uygulamak,
 • Olumlu tutum ve yüksek motivasyon sahibi olmak,
 • Sabır ve özveri göstermek
Okutman / Lektör Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Eğitim %21,8
 • Akademik %21,7
 • Mühendislik %0,6
 • Hizmet %0,5
 • Genel Başvuru %0,5
 • AR-GE %0,4
 • Lojistik %0,4
 • Depo / Antrepo %0,4
 • Pazarlama %0,2
 • Personel %0,2
Okutman / Lektör Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Eğitim %75,4
 • Hizmet %1,4
 • Sağlık %1
 • Bilişim %0,9
 • Taşımacılık %0,9
 • Tekstil %0,7
 • Yapı %0,5
 • Basım - Yayın %0,4
 • Danışmanlık %0,4
 • Finans - Ekonomi %0,4
Okutman / Lektör Cinsiyet Dağılımı
 • Kadın %62,2
 • Erkek %37,8
Okutman / Lektör Eğitim Durumu
 • Yüksek lisans %38,7
 • Üniversite %36,5
 • Doktora %14,7
 • Diğer %4,2
 • Lise %3,1
 • Ön Lisans %2,2
 • İlköğretim %0,5
Okutman / Lektör Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Hacettepe Üniversitesi %6,1
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %5,9
 • Ankara Üniversitesi %5,4
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) %3,2
 • Marmara Üniversitesi %3
 • Gazi Üniversitesi %3
 • Anadolu Üniversitesi %2,6
 • Boğaziçi Üniversitesi %2,5
 • Dokuz Eylül Üniversitesi %2,2
 • Süleyman Demirel Üniversitesi %2
Okutman / Lektör Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • Türk Dili ve Edebiyatı %12,7
 • İngiliz Dili Eğitimi %8
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı %4,5
 • Türkçe Öğretmenliği %4,1
 • Tarih %3
 • Amerikan Kültürü ve Edebiyatı %2,1
 • Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği %2,1
 • İşletme %1,9
 • Dilbilim %1,7
 • Sosyal Bilgiler Öğretmenliği %1,7
Okutman / Lektör Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Microsoft Office %0,7
 • Tiyatro %0,7
 • Personel Maliyet %0,6
 • Bilgisayar %0,6
 • Raporlama %0,5
 • Ticaret %0,5
 • Rt2 %0,4
 • Müzik %0,4
 • Logo Jguar %0,4
 • MS Excel %0,4