Noter Katibi

Noter Katibi nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Noter Katibi Kimdir?

Noter katibi; noterlik kanun ve yönetmeliğinde yer alan, sözleşme, beyanname, ihtarname, senet ve örnek çıkarma gibi hukuki işlemlerin usule uygun ve düzenli bir şekilde yapılması için çalışır. Noterlikte çalışan diğer personelin denetiminin yapılmasını sağlar.

Noter Katibinin Sorumlulukları Nelerdir?

Noterlik işlemlerinin düzenli işleyişini sağlayan noter katibinin mesleki yükümlülükleri şunlardır;

 • Haberleşme ve yazışma işlerini yürütmek,
 • Noterlik defterlerini usulüne uygun şekilde tutmak,
 • Gerekli bildiri, beyanname, iş ve işlemleri düzenlemek,
 • İlgili işlemlerin vergi, harç ve özel ücretlerinin bildirimini yapmak,
 • Evrakları vezneye gidebilecek şekilde hazırlamak,
 • İşi biten evrakların kontrolünü sağlamak,
 • Tüm işlemlerin düzenli şekilde dosyalanmasında rol almak,
 • Tebliğ edilmesi gereken evrakların tebligat işlemlerini gerçekleştirmek ve muhataba ulaşmasını sağlamak,
 • Noterliğe ait yazı, dosya ve kartonları muhafaza etmek,
 • Arşiv bölümünün çalışmalarını denetlemek,
 • Noterliğin temizlik, korunma ve iç hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlamak,
 • Aylık ve yıllık, iş liste ve beyannameleri ilgili yerlere göndermek ve işlemlerin vaktinde yapılmasını sağlamak

Nasıl Noter Katibi Olunur?

Noter katibi olmak için en az lise mezunu olmak gerekmektedir. İlgili noter yanında altı ay süre ile aday olarak çalıştıktan sonra katiplik yemini ederek, mesleğe adım atılır.

Noter Katibinin Nitelikleri Nelerdir?

 • İlgili mevzuatlara ve noterliğin iç işleyişine hakim olmak,
 • Güçlü yazılı ve sözlü iletişim becerisi sergilemek,
 • Sonuç odaklılık becerisine sahip olmak,
 • Planlama ve organizasyon becerisi göstermek,
 • Birden fazla görevi önceliklendirme ve yönetme yeteneğine sahip olmak,
 • Öz disiplin sahibi olmak,
 • Meslek etiğine uygun davranışlar sergilemek
Noter Katibi Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Hukuk %17,6
 • Hizmet %5,9
 • Personel %4,1
 • Bilgi İşlem %1,8
 • Genel Başvuru %1,5
 • İdari İşler %1,5
 • Operasyon %1,3
 • Arşiv / Dokümantasyon %1
 • Muhasebe %0,8
 • Eğitim %0,8
Noter Katibi Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Danışmanlık %17,3
 • Hizmet %9,4
 • Bilişim %2
 • Reklam ve Tanıtım %1,5
 • Arşiv Yönetimi ve Saklama %1,3
 • Finans - Ekonomi %1
 • Gıda %1
 • Eğitim %1
 • Topluluklar %1
 • Turizm %0,8
Noter Katibi Cinsiyet Dağılımı
 • Kadın %67
 • Erkek %33
Noter Katibi Eğitim Durumu
 • Üniversite %39,9
 • Ön Lisans %25,4
 • Lise %19,1
 • Diğer %11,7
 • Yüksek lisans %2,8
 • İlköğretim %1
Noter Katibi Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Anadolu Üniversitesi %20,9
 • Kocaeli Üniversitesi %2
 • İstanbul Aydın Üniversitesi %1,5
 • Süleyman Demirel Üniversitesi %1,5
 • Atatürk Üniversitesi %1,5
 • Selçuk Üniversitesi %1,5
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %1,5
 • Trakya Üniversitesi %1,3
 • Balıkesir Üniversitesi %1,3
 • Gaziantep Üniversitesi %1
Noter Katibi Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • İşletme %9,9
 • Adalet Meslek Yüksekokulu (MYO) %7,4
 • Kamu Yönetimi %4,6
 • Adalet (MYO) %3,1
 • İktisat %2,8
 • Muhasebe (MYO) %2,5
 • Dış Ticaret (MYO) %1,5
 • Büro Yönetimi ve Sekreterlik (MYO) %1,3
 • Uluslararası İlişkiler %1,3
 • Lojistik (MYO) %1,3
Noter Katibi Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Microsoft Office %1,3
 • Biyoyakıtlar %1,3
 • Windows XP %1
 • BORSA FİNANS %1
 • Production Planning %0,8
 • Microsoft Office Powerpoint %0,8
 • Personel Maliyet %0,8
 • Bankacılık Ve Sigortacılık Okuyorum %0,8
 • Windows 7 %0,8
 • Microsoft Office Word %0,8