Mutemet

Mutemet nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Mutemet Kimdir?

Mutemet, çalıştığı kurumda para akışından ve para dağıtımından sorumlu kişiler adına çalışan kişilere denir. Devlet daireleri, bankalar, hastaneler vb. gibi kurumlar, bu mesleğin icra edildiği yerlerdir. Arapçadan dilimize geçmiş bir kelimedir ve güven ehli adam anlamına gelmektedir. Bu mesleği yapanlar, çalıştığı yere göre farklı unvanlara sahip olur. Maaş yetkilisi, muhasebe yetkilisi ya da harcama yetkilisi bu unvanlardan bazılarıdır.

“Mutemet nasıl olunur?” ve “Mutemet olma şartları” gibi merak ettiğiniz detayları aşağıda bulabilirsiniz.

Mutemet Ne İş Yapar?

Veznedar, tahsildar ve icra memuru gibi unvanlarla muhasebe yetkilisi adına para ya da para yerine geçebilecek değerleri geçici olarak almak, tutmak, dağıtmak ve göndermek, bu mesleğin sorumlulukları arasındadır. Kısacası muhasebesel işlerle ilgilenirler.

Nasıl Mutemet Olunur?

Muhasebe işlerinden anlamak bu işi yapmak için gerekli olan ilk şarttır. Bu mesleği yapmak için ilgili ticaret meslek liselerinden, yüksekokullardan veya ön lisans programlarından mezun olmak yeterlidir. Devlet dairelerinde bu pozisyonda çalışmak için memur olma şartlarını yerine getirmek gerekir. Özel bürolarda ve kurumlarda çalışmayı düşünenler ise iş ilanlarına başvurarak kariyer sürecini başlatabilir.

Mutemet Olmak için Gerekenler

 • Lise veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olmak
 • Askerlikle ilişkisi bulunmamak (opsiyonel)
 • Muhasebe eğitimi almak

Mutemetlik Biriminin Görevleri

 • Muhasebe yetkilisi adına muhasebe işlerini yapmak
 • Maaşların dağıtılması
 • Kaynakların mevzuatlara uygun harcanıp harcanmadığını kontrol etme
 • Gelir ve alacakları tahsil etme
 • Harcırah, avans ve kredileri yönetme
Mutemet Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Muhasebe %16,2
 • Finans %6,9
 • İdari İşler %5,4
 • Hizmet %5,4
 • Sağlık %3,4
 • Personel %3,4
 • Ulaştırma %2,5
 • Satış %2
 • Lojistik %2
 • Eğitim %1,5
Mutemet Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Sağlık %10,8
 • Eğitim %8,8
 • Hizmet %6,9
 • Yapı %4,9
 • Taşımacılık %2,9
 • Gıda %2,5
 • Tekstil %2
 • Maden ve Metal Sanayi %2
 • Otomotiv %2
 • Finans - Ekonomi %2
Mutemet Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %70,6
 • Kadın %29,4
Mutemet Eğitim Durumu
 • Üniversite %37,7
 • Lise %29,4
 • Ön Lisans %18,6
 • Diğer %7,4
 • Yüksek lisans %3,4
 • İlköğretim %2,9
 • Doktora %0,5
Mutemet Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Anadolu Üniversitesi %21,1
 • Mustafa Kemal Üniversitesi %2,5
 • Kocaeli Üniversitesi %1,5
 • Balıkesir Üniversitesi %1,5
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %1,5
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) %1,5
 • Çukurova Üniversitesi %1
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi %1
 • Hacettepe Üniversitesi %1
 • Trakya Üniversitesi %1
Mutemet Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • İşletme %11,3
 • İktisat %4,9
 • Kamu Yönetimi %3,9
 • Maliye %2,9
 • İşletme Yönetimi %2
 • Büro Yönetimi ve Sekreterlik (MYO) %2
 • Sağlık Yönetimi %2
 • Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (MYO) %1,5
 • Dış Ticaret (MYO) %1,5
 • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (MYO) %1,5
Mutemet Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Ticaret %2
 • Muhasebe %1,5
 • Documantery Programme %1
 • İnsan Kaynakları Yönetimi %1
 • Genel Muhasebe %1
 • İkna Edici Konuşma Ve Yazma Konusunda Kabiliyetli %1
 • Windows Vista %1
 • Biyoyakıtlar %1
 • Odaklanmak %0,5
 • Mail Grubu Oluşturma/Kapatma - Üye Ekleme/Çıkarma %0,5