Muhasebe Sorumlusu

Muhasebe Sorumlusu nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Muhasebe Sorumlusu Kimdir?

Muhasebe sorumlusu, muhasebe defterlerinin tutulması, şirketin banka veya kredi kartı hesaplarının mutabakatı ve yıllık denetimlerin koordinasyonu dahil olmak üzere periyodik muhasebe faaliyetlerini gerçekleştirmek ile sorumludur.

Muhasebe Sorumlusunun Görev Tanımı Neleri Kapsar?

Muhasebe sorumlusunun temel görevi kurum mali kayıtlarının hazırlanması ve incelenmesidir. Meslek profesyonellerinin diğer sorumlulukları şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Finansal durumu analiz etmek ve raporlamak,
 • Vergilerin zamanında ve doğru bir şekilde ödenmesini sağlamak,
 • Müşterilerin veya şirketin gelir ve giderlerini kontrol etmek,
 • Şirket bordrolarını yönetmek,
 • Piyasa eğilimlerini analiz etmek ve elde edilen verilere göre iş verimliliğini planlamak,
 • Mali tutarsızlıkları gidermek,
 • Bilançolar, kâr ve zarar tabloları, gelir tahminleri, bütçeler ve nakit akışı tabloları dahil olmak üzere, periyodik olarak talep edilen tüm mali raporları oluşturmak,
 • Ay sonu, çeyrek sonu ve yıl sonu kapanış süreçlerini yönetmek,
 • Muhasebe yönetmeliği ve vergi mevzuatında meydana gelen değişikliklerden haberdar olmak,
 • Birleşme, satın alma, iflas ve finansman konularında işletmelere tavsiyede bulunmak,
 • Şirket bilgileri gizliliğini korumak.

Nasıl Muhasebe Sorumlusu Olunur?

Muhasebe sorumlusu olmak için dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Muhasebe, İktisat, İşletme ve ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

Muhasebe Sorumlusunun Nitelikleri Nelerdir?

 • Muhasebe ve kurumsal finans ilkeleri hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmak,
 • Raporlama ve sunum yapabilecek sözlü ve yazılı iletişim becerisi sergilemek,
 • Güvenilir olmak,
 • Ekip çalışmasına uyum sağlamak,
 • İş teslim tarihlerine uymak,
 • MS Office programlarına hakimiyet,
 • Analitik yönü kuvvetli olmak,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak.
Muhasebe Sorumlusu Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Muhasebe %49,5
 • Üretim / İmalat %3,8
 • Hizmet %2,7
 • Finans %2,3
 • İthalat/İhracat %1,6
 • Satış %1,4
 • İdari İşler %1,2
 • Pazarlama %0,9
 • Eğitim %0,6
 • Sağlık %0,6
Muhasebe Sorumlusu Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Hizmet %12,6
 • Yapı %12,4
 • Gıda %8
 • Tekstil %7,5
 • Maden ve Metal Sanayi %4,7
 • Otomotiv %4,5
 • Üretim / Endüstriyel Ürünler %3,4
 • Elektrik & Elektronik %3,2
 • Kimya %3,1
 • Turizm %3
Muhasebe Sorumlusu Cinsiyet Dağılımı
 • Kadın %60,7
 • Erkek %39,4
Muhasebe Sorumlusu Eğitim Durumu
 • Üniversite %63,4
 • Ön Lisans %16,7
 • Lise %14,8
 • Yüksek lisans %3,6
 • Diğer %1,3
 • İlköğretim %0,2
 • Doktora %0,1
Muhasebe Sorumlusu Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Anadolu Üniversitesi %25,8
 • Uludağ Üniversitesi %2,3
 • Dumlupınar Üniversitesi %2,2
 • Kocaeli Üniversitesi %2
 • Sakarya Üniversitesi %2
 • Selçuk Üniversitesi %1,8
 • Süleyman Demirel Üniversitesi %1,8
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %1,8
 • Trakya Üniversitesi %1,7
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi %1,6
Muhasebe Sorumlusu Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • İşletme %21,4
 • Muhasebe (MYO) %10
 • Muhasebe %7
 • İktisat %5,8
 • Maliye %3,6
 • Kamu Yönetimi %2,1
 • İşletme (MYO) %2
 • Muhasebe ve Finansal Yönetim %1,6
 • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları %1,5
 • İşletme Yönetimi %1,5
Muhasebe Sorumlusu Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Biyoyakıtlar %4,7
 • BORSA FİNANS %3,6
 • Production Planning %3,2
 • Süreç Yönetimi %3
 • Gıda Sertifikalandırma %2,6
 • C (Başlangıç) %2,4
 • Biofuel %2,4
 • Trade Marketing %2,4
 • Gıda Regulasyonları %2,2
 • Genel Muhasebe %2,2