Moderatör

Moderatör nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Moderatör Kimdir?

Moderatör, bir açık oturum ya da panelin içeriğini belirleme, tartışmayı yönlendirme ve etkileşimli bir diyalog içinde yürütme ile sorumludur. Moderatör program boyunca konuşulan başlıkları sentezler, bir özet halinde bilgi sunar ve ilgili kişilere sorular yöneltir.

Moderatörün Genel Görev Tanımı Neleri Kapsar?

 • Yetkilendirildiği takdirde konuşmanın içerik çerçevesini belirlemek,
 • Oturumla ilgili güncel konu, anket, rapor ve moderatörün konulara ilişkin bilgi ve anlayışına derinlik katan diğer materyalleri gözden geçirmek,
 • Katılımcıların farklı görüşler dile getirmesini sağlamak için oturum öncesinde sorular hazırlamak,
 • Oturum başlangıcında dinleyicilere yönelik, panel içeriğini anlatan bilgilendirici bir açılış konuşması yapmak,
 • Katılımcıları birbiriyle ve hitap edecekleri kitleyle tanıştırmak,
 • Katılımcılar arasındaki etkileşimi teşvik etmek,
 • Oturumun tematik parametreler içinde kalmasını sağlamak,
 • Dinleyicilerin konuşmacılara yönelik sorularını almak,
 • Belirlenen oturum süresi sınırlarında kalarak tüm konuşmacıların eşit sürelerde fikirlerini beyan etmesini sağlamak,
 • Katılımcılara, kötü dil kullanımı, aşağılayıcı yorum ve bu tür diğer agresif davranışları yasaklayan forum kurallarını açıklamak,
 • Konuşmanın düzenini sürdürmek ve tüm katılımcıların nezaketle davrandığından emin olmak

Nasıl Moderatör Olunur?

Moderatör olmak için resmi bir eğitim zorunluluğu bulunmamakla beraber, tv spikeri, akademisyen, sosyolog ve çeşitli dallarda uzmanlık sahibi olan kişiler moderatör olarak görev alabilmektedir.

İşverenlerin Moderatörde Aradığı Nitelikler Nelerdir?

 • Konuşmacıların görüşlerine tarafsız bir şekilde yaklaşmak,
 • Entelektüel birikime sahip olmak,
 • Liderlik vasfı taşımak,
 • İyi bir sözlü iletişim yeteneği ve hitabet gücüne sahip olmak,
 • Konuşulması hedeflenen konuların, belirlenen zaman içerisinde etkili bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacak zaman yönetimi ve organizasyonel beceriyi göstermek,
 • Stresli durumlarda sakinliği koruyabilmek ve yerinde müdahalelerde bulunabilmek.
Moderatör Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Reklam %5,5
 • Akademik %4,1
 • Haberleşme %4,1
 • Hizmet %3,6
 • Bilgi İşlem %2,3
 • Eğitim %1,8
 • Halkla İlişkiler %1,4
 • Personel %1,4
 • Yönetim %1,4
 • Tasarım / Grafik %1,4
Moderatör Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Bilişim %20,9
 • Medya %20
 • Hizmet %6,8
 • Reklam ve Tanıtım %5,5
 • Turizm %4,1
 • Eğitim %3,6
 • Eğlence - Kültür - Sanat %3,6
 • Basım - Yayın %3,2
 • Topluluklar %2,3
 • Tekstil %1,8
Moderatör Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %67
 • Kadın %33
Moderatör Eğitim Durumu
 • Üniversite %58,2
 • Ön Lisans %14,5
 • Lise %12,7
 • Yüksek lisans %10
 • Diğer %2,3
 • Doktora %1,4
 • İlköğretim %0,9
Moderatör Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Anadolu Üniversitesi %5,9
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %5
 • Marmara Üniversitesi %4,1
 • Kocaeli Üniversitesi %2,7
 • Trakya Üniversitesi %2,7
 • Sabancı Üniversitesi %1,8
 • İstanbul Aydın Üniversitesi %1,8
 • Yeditepe Üniversitesi %1,8
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi %1,8
 • Çanakkale 18 Mart Üniversitesi %1,4
Moderatör Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • İktisat %4,1
 • İşletme %4,1
 • Uluslararası İlişkiler %3,6
 • Radyo ve Televizyon Programcılığı (MYO) %2,3
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım %2,3
 • İşletme (İngilizce) %1,8
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler %1,8
 • İşletme Yönetimi %1,4
 • Bilgisayar Programcılığı %1,4
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri %1,4
Moderatör Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Microsoft Office %5
 • Ticaret %1,8
 • Documantery Programme %1,8
 • • Deadline And Target Driven %1,8
 • Microsoft Office Word %1,8
 • Adobe Photoshop %1,8
 • Personel Maliyet %1,8
 • Bilgisayar %1,4
 • Microsoft Office Powerpoint %1,4
 • Dijital Fotoğrafçılık %1,4