Matematik Öğretmeni

Matematik Öğretmeni nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Matematik Öğretmeni Kimdir?

Matematik öğretmeni, öğrencilerin matematiksel kavramları anlamasını sağlayarak eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur. Anaokulundan üniversiteye kadar farklı eğitim kademelerinde ders verebilir.

Matematik Öğretmeninin Sorumlulukları Nelerdir?

Matematik öğretmenin mesleki sorumlulukları ders verdiği öğrenci yaşına göre farklılıklar gösterir. Meslek profesyonellerinin genel sorumlulukları şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Matematiksel terminoloji ve formülleri öğretmek,
 • Öğrencilerin matematiksel problem çözme becerileri ve stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olmak,
 • Öğrencilerin, matematiğin diğer bilimsel becerilere yardımcı olduğunu fark etmelerini sağlamak,
 • Müfredatı ve devletin temel eğitim standartlarını yansıtan ders planı hazırlamak, geliştirmek ve yürütmek,
 • Öğrencilerin gereksinimlerini karşılamak için matematik eğitim müfredatını bireysel ihtiyaçlara göre uyarlamak,
 • Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini değerlendirmek,
 • Öğrenci ilerlemesini proaktif bir şekilde ailelere iletmek,
 • Öğrencilerin matematik bilgi ve becerilerinin hedeflenen ders standartlarını karşılamasını değerlendirmek,
 • Öğrencilerin konuya ilgilerini sürdürmek için öğretim materyalleri tasarlamak,
 • Öğrenci davranış standartlarını oluşturmak ve sürdürmek.

Matematik Öğretmeni Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Matematik öğretmeni olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Matematik Öğretmenliği bölümünden lisans derecesi ile mezun olma şartı bulunmaktadır. Ayrıca, Matematik - Bilgisayar ve Matematik Mühendisliği bölümü mezunu bireyler de pedagojik formasyon alarak bu mesleki unvana hak kazanmaktadır.

İşverenlerin Matematik Öğretmeninde Aradığı Nitelikler Nelerdir?

Matematik öğretmeninin, öğrencilerin farklılıklarını gözlemleyerek, tüm sınıfın derse aktif katılım göstermesini sağlayacak eğitim metodolojileri uygulaması beklenir. İşverenlerin matematik öğretmeninde aradığı diğer nitelikler şunlardır;

 • Özverili ve sabırlı olmak,
 • Öğrencileri öğrenme sürecine dahil edebilecek alternatif eğitim metodları geliştirebilmek,
 • Bilgiyi etkili bir şekilde aktarabilecek sözlü iletişim becerisine sahip olmak,
 • Kendisinin ve başkalarının zamanını yönetebilmek,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak; görevini tamamlamış, tecil ettirmiş ya da muaf olmak.
Matematik Öğretmeni Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Eğitim %33,7
 • Akademik %1,7
 • Hizmet %0,2
 • Personel %0,2
 • Genel Başvuru %0,1
 • Satış %0,1
 • Finans %0,1
 • Bilgi İşlem %0,1
 • İdari İşler %0,1
 • Muhasebe %0,1
Matematik Öğretmeni Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Eğitim %77,5
 • Danışmanlık %0,9
 • Hizmet %0,3
 • Tekstil %0,2
 • Bilişim %0,2
 • Finans - Ekonomi %0,2
 • Gıda %0,1
 • Yapı %0,1
 • Basım - Yayın %0,1
 • Ticaret %0,1
Matematik Öğretmeni Cinsiyet Dağılımı
 • Kadın %66,3
 • Erkek %33,6
Matematik Öğretmeni Eğitim Durumu
 • Üniversite %77,5
 • Yüksek lisans %16,4
 • Diğer %4,2
 • Doktora %1
 • Ön Lisans %0,5
 • Lise %0,3
 • İlköğretim %0,1
Matematik Öğretmeni Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %3,8
 • Marmara Üniversitesi %2,7
 • Ege Üniversitesi %2,5
 • Gazi Üniversitesi %2,5
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi %2,4
 • Sakarya Üniversitesi %2,3
 • Uludağ Üniversitesi %2,3
 • Ankara Üniversitesi %2,3
 • Atatürk Üniversitesi %2,1
 • Kocaeli Üniversitesi %2,1
Matematik Öğretmeni Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • Matematik %59
 • Matematik Öğretmenliği %8,7
 • İlköğretim Matematik Öğretmenliği %7,8
 • Fizik %1,8
 • Matematik-Bilgisayar %1,6
 • İktisat %1
 • İşletme %1
 • Fen Bilgisi Öğretmenliği %0,8
 • İstatistik %0,7
 • Maliye %0,4
Matematik Öğretmeni Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Microsoft Office %1,3
 • Microsoft Office Word %0,8
 • Microsoft Office Excel %0,7
 • Bilgisayar %0,7
 • Matematiksel Modelleme %0,7
 • MATLAB %0,7
 • Microsoft Office Powerpoint %0,6
 • Resim %0,5
 • Müzik %0,5
 • MS Excel %0,4

Matematik Öğretmeni İş İlanları

(55 iş ilanı)