Mali Müşavir

Mali Müşavir nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Mali Müşavir Kimdir?

Mali müşavir, gerçek ya da tüzel kişilerin ve kurumların hesap bilgilerini düzenler, analiz eder, varlık, borç ve sermaye hesabı girişlerini yapar.

Mali Müşavirin Görev Tanımı Neleri Kapsar?

Hesapları denetlemek, mali danışmanlık sağlamak ve hesap yönetimini üstlenmek için şirketler veya özel müşteriler tarafından istihdam edilen mali müşavirin sorumlulukları şunlardır;

 • Yürürlükteki mevzuata göre vergi planlama hizmeti sunmak,
 • Vergi iadelerini hazırlamak,
 • Muhasebe defteri tutmak,
 • Bordroların yönetimini gerçekleştirmek, gelir ve giderleri kontrol etmek,
 • Hesap bilgilerini toplayıp analiz ederek mali tutarsızlıkları düzeltmek,
 • Rapor, bütçe, iş planı ve finansal tabloları derlemek ve sunmak,
 • Hesap ve iş planlarını analiz etmek,
 • İç kontrolleri takip ederek finansal güvenliği korumak,
 • Mali kayıtların yasalara ve yönetmeliklere uygun olmasını sağlamak,
 • Finansal bilgileri gizli tutarak, müşteri güvenini kazanmak.

Nasıl Mali Müşavir Olunur?

Mali Müşavir olmak için aşağıdaki şartları yerine getirmek gerekmektedir;

 • Üniversitelerin, İktisat, İşletme, Muhasebe, Hukuk, Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler, Maliye, Bankacılık bölümlerinden en az lisans derecesi ile mezun olmak ya da bahsi geçen bölümlerde yüksek lisans yapmış olmak,
 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak,
 • Memuriyetten ihraç edilmemiş olmak,
 • İlgili kanunda belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak,
 • 3 yıl stajyer olarak Mali Müşavirlik yapmak,
 • Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik sınavını başarıyla geçmek,
 • Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ruhsatını almak.

İşverenlerin Mali Müşavirde Aradığı Nitelikler Nelerdir?

Mali müşavirlik meslek çerçevesini belirleyen ilgili yönetmelikte, meslek profesyonellerinin sahip olması gereken nitelikler; dürüstlük, güvenilirlik ve tarafsızlık, sır saklama, sorumluluk, bağımsızlık olarak belirtilmiştir. Mali müşavirin sahip olması beklenen diğer nitelikler şunlardır;

 • Matematiksel düşünme yönü gelişmiş olmak,
 • Finansal kararların sonuçlarını öngörebilmek,
 • Öz disiplin sahibi olmak,
 • Planlanan iş teslim tarihlerine uygun çalışma programı belirleyebilmek,
 • Ekip çalışmasına yatkınlık göstermek.
Mali Müşavir Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Muhasebe %53,5
 • Finans %3,4
 • Hizmet %2,2
 • Üretim / İmalat %2,2
 • Denetim/Teftiş %1,6
 • Yönetim %1,1
 • İdari İşler %1
 • İthalat/İhracat %0,8
 • Satış %0,4
 • Sağlık %0,4
Mali Müşavir Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Hizmet %50,6
 • Yapı %7
 • Danışmanlık %3,6
 • Tekstil %2,8
 • Gıda %2,8
 • Maden ve Metal Sanayi %2,4
 • Finans - Ekonomi %2
 • Enerji %1,8
 • Üretim / Endüstriyel Ürünler %1,6
 • Sağlık %1,3
Mali Müşavir Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %61,6
 • Kadın %38,4
Mali Müşavir Eğitim Durumu
 • Üniversite %76,8
 • Yüksek lisans %13,9
 • Diğer %4,5
 • Ön Lisans %2,5
 • Lise %1,8
 • Doktora %0,5
 • İlköğretim %0,1
Mali Müşavir Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Anadolu Üniversitesi %33,2
 • Uludağ Üniversitesi %3,5
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %3,2
 • Marmara Üniversitesi %3,1
 • Dokuz Eylül Üniversitesi %2,8
 • Gazi Üniversitesi %2,5
 • Selçuk Üniversitesi %2
 • Dumlupınar Üniversitesi %1,9
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) %1,8
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi %1,7
Mali Müşavir Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • İşletme %35,7
 • İktisat %10,7
 • Muhasebe (MYO) %7,9
 • Maliye %7
 • Muhasebe %6,8
 • Kamu Yönetimi %2,4
 • İktisadi İdari İlimler %2,1
 • Muhasebe ve Finansal Yönetim %1,8
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri %1,4
 • Ekonomi %1,1
Mali Müşavir Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Biyoyakıtlar %7,2
 • BORSA FİNANS %6,7
 • 2002-2004 Lisanslı Ortaokul Voleybol Takımında %6,3
 • Lido %5,6
 • Gıda Sertifikalandırma %5,4
 • MALİYET HESAPLAMALARI %5,4
 • Production Planning %5,2
 • Mal Sayımı Yapabilirim %5
 • Süreç Yönetimi %4,8
 • Ergonomics %4,7