Mali İşler Uzman yardımcısı

Mali İşler Uzman yardımcısı nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Mali İşler Uzman Yardımcısı Kimdir?

Mali işler uzman yardımcısı, görev aldığı kurumun finans ve muhasebe işlemlerinin ilgili mevzuatlar ile kurum hedef ve politikaları doğrultusunda sorunsuz bir şekilde yürütülmesine destek vermekle sorumludur.

Mali İşler Uzman Yardımcısının Görev Tanımı Neleri Kapsar?

Yer aldığı sektöre göre görev tanımı farklılık gösterebilen mali işler uzman yardımcısının genel sorumlulukları şunlardır;

 • Muhasebe ve finans işlemlerinin yasal prosedürler çerçevesinde ve kurum politikalarına uygun şekilde yürütülmesini sağlamak,
 • Nakit akış, bilanço, mizan ile gelir tablosunu içeren mali raporları hazırlamak ve yönetime iletmek,
 • Günlük kasa ile hesap hareketlerinin takibini yapmak ve raporlarını oluşturmak,
 • Banka, tedarikçi ve ilgili cari hesapları izleyerek ödemelerin takibini yapmak,
 • Kredili hesapların takibi ile yönetimini sağlamak,
 • Banka mutabakatlarının hazırlanması sürecinde yer almak,
 • Vergi beyannamelerini düzenlemek, kontrol etmek ve zamanında teslim edilmesini sağlamak,
 • Kurum içi bütçe düzenleme çalışmalarında aktif rol almak,
 • Personel ücret hesaplamaları, ödemeleri ile giriş ve çıkış işlemlerini takip ve kontrol etmek,
 • SGK ve bordro işlemlerini yürütmek,
 • İş sağlığı ve güvenliği (İSG) kanun ve yönetmelikleri kapsamındaki faaliyetlerin uygunluğunu takip etmek,
 • Tüm mali işlemler hakkında raporlar oluşturmak ve düzenli olarak yönetime sunmak.

Nasıl Mali İşler Uzman Yardımcısı Olunur?

Mali işler uzman yardımcısı olmak için üniversite veya meslek yüksekokullarının İşletme, İktisat, Maliye, Muhasebe ve ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir.

Mali İşler Uzman Yardımcısının Nitelikleri Nelerdir?

 • Planlama ve organizasyon yeteneği sergilemek,
 • İş birliği ve ekip çalışmasına yatkınlık göstermek,
 • Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,
 • İş ve zaman yönetimini gerçekleştirebilmek,
 • Analiz yapma ve raporlama becerisi sergilemek,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak.
Mali İşler Uzman yardımcısı Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Muhasebe %25,5
 • Finans %12,1
 • Hizmet %1,8
 • Teknoloji %1,6
 • Yönetim %1
 • AR-GE %1
 • Üretim / İmalat %1
 • Sigorta %1
 • Eğitim %1
 • Sağlık %1
Mali İşler Uzman yardımcısı Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Hizmet %13,1
 • Finans - Ekonomi %10,2
 • Otomotiv %7,6
 • Taşımacılık %6,3
 • Yapı %5,2
 • Sigortacılık %5
 • Eğitim %4,7
 • Sağlık %4,5
 • Bilişim %4,2
 • Maden ve Metal Sanayi %3,4
Mali İşler Uzman yardımcısı Cinsiyet Dağılımı
 • Kadın %58,8
 • Erkek %41,2
Mali İşler Uzman yardımcısı Eğitim Durumu
 • Üniversite %71,4
 • Yüksek lisans %15,7
 • Ön Lisans %7,3
 • Lise %4,5
 • Diğer %1
Mali İşler Uzman yardımcısı Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %11
 • Marmara Üniversitesi %8,9
 • Anadolu Üniversitesi %8,9
 • Uludağ Üniversitesi %6,3
 • Sakarya Üniversitesi %4,2
 • Çanakkale 18 Mart Üniversitesi %2,6
 • Dokuz Eylül Üniversitesi %1,8
 • Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) %1,8
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi %1,8
 • Kocaeli Üniversitesi %1,8
Mali İşler Uzman yardımcısı Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • İşletme %15,2
 • İktisat %14,2
 • Maliye %7,9
 • Muhasebe (MYO) %5
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri %4,2
 • Kamu Yönetimi %3,4
 • Ekonometri %3,1
 • Muhasebe %3,1
 • İşletme (İngilizce) %2,4
 • İktisat (İngilizce) %2,4
Mali İşler Uzman yardımcısı Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Microsoft Office %4,5
 • Genel Muhasebe %3,9
 • Muhasebe %3,1
 • Microsoft Office Excel %3,1
 • SAP %3,1
 • Cari Hesap ve Finans Takibi %2,6
 • SAP FI %2,4
 • MS Excel %2,1
 • Microsoft Office Word %1,8
 • Mali işler %1,8