Mali İşler Koordinatörü

Mali İşler Koordinatörü nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Mali İşler Koordinatörü Kimdir?

Mali işler koordinatörü; hizmet verdiği şirketin tüm finans ve muhasebe işlerinin yönetim ve denetiminden sorumludur. Şirket stratejilerinin tanımlanması ile finansal iletişiminin güncel tutulmasını sağlar.

Mali İşler Koordinatörünün Görev Tanımı Neleri Kapsar?

 • Şirket tarafından yapılan mali işlemleri gözden geçirmek,
 • Şirket projelerinin mali ve idari işleyişini takip etmek,
 • Muhasebe kayıtlarının kanun ve mevzuatlara uygun olacak şekilde tutulmasını sağlamak,
 • Aylık bütçe, maliyet ve gider analizleri yaparak üst yönetime sunmak,
 • Mali tabloları oluşturmak ve sürekli revize edilmesini sağlamak,
 • Şirketin ödeme ve tahsilat programlarını hazırlamak ve yönetmek,
 • Her bir proje için düzenli olarak çeşitli muhasebe raporları hazırlamak,
 • Şirket bütçe sistemleri ile iş stratejilerinin gelişimini yönetmek,
 • Finansal risk yönetim ve denetimini sağlamak,
 • Endüstriyel ve finansal yatırım çalışmalarını hazırlamak,
 • Finansal süreçleri değerlendirmek ve üst düzey yetkililere iyileştirme kapsamları hakkında görüş sunmak,
 • Vergi hesapları ve beyanlarının doğru yapıldığından ve zamanında teslim edildiğinden emin olmak,
 • Vergi ve sigorta işlemlerinin ödemelerini yönetmek,
 • Kendisine bağlı personelin koordinasyon, eğitim ve mesleki gelişimlerini sağlamak,
 • Yönetime her ay operasyonel raporlar hazırlamak ve sunumlar yapmak,
 • İnsan kaynakları için kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemi uygulamalarını tasarlamak,
 • Bankacı ve hesap denetçileri gibi üçüncü şahıslarla olan iş ilişkilerini yönetmek.

Nasıl Mali İşler Koordinatörü Olunur?

Mali işler koordinatörü olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren İşletme, İktisat ve Ekonomi bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

Mali İşler Koordinatörünün Nitelikleri Nelerdir?

 • Yönetim ve liderlik vasfına sahip olmak,
 • Planlama ve organizasyon becerisi göstermek,
 • İş birliği ve ekip çalışmasına yatkın olmak,
 • Sözlü ve yazılı iletişim kanallarını etkin bir şekilde kullanabilmek,
 • Çözüm odaklı bir yaklaşım sergilemek,
 • Analitik ve stratejik düşünme yeteneğine sahip olmak.
Mali İşler Koordinatörü Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Muhasebe %23,3
 • Finans %20,9
 • Yönetim %10,8
 • Üretim / İmalat %6
 • Hizmet %3,2
 • Denetim/Teftiş %2,4
 • Turizm %1,2
 • Satış %1,2
 • Mühendislik %0,8
 • Eğitim %0,8
Mali İşler Koordinatörü Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Yapı %12,9
 • Enerji %9,6
 • Turizm %7,2
 • Topluluklar %6,8
 • Tekstil %5,2
 • Sağlık %5,2
 • Gıda %4,8
 • Hizmet %4,4
 • Otomotiv %3,2
 • Maden ve Metal Sanayi %3,2
Mali İşler Koordinatörü Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %68,3
 • Kadın %31,7
Mali İşler Koordinatörü Eğitim Durumu
 • Üniversite %71,9
 • Yüksek lisans %19,3
 • Ön Lisans %4,4
 • Lise %1,6
 • Diğer %1,6
 • Doktora %0,8
 • İlköğretim %0,4
Mali İşler Koordinatörü Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Anadolu Üniversitesi %18,9
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %8,4
 • Marmara Üniversitesi %7,6
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) %5,2
 • Uludağ Üniversitesi %4,8
 • Gazi Üniversitesi %4,4
 • Dokuz Eylül Üniversitesi %3,6
 • Boğaziçi Üniversitesi %3,2
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) %2,4
 • İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi %2,4
Mali İşler Koordinatörü Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • İşletme %32,1
 • İktisat %12
 • Maliye %5,6
 • Muhasebe %4,4
 • Ekonomi %4
 • İşletme (İngilizce) %3,2
 • Kamu Yönetimi %2,8
 • Muhasebe (MYO) %2,4
 • Muhasebe ve Finansal Yönetim %2
 • İktisadi İdari İlimler %2
Mali İşler Koordinatörü Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • İkna Edici Konuşma Ve Yazma Konusunda Kabiliyetli %11,2
 • Rt1 %10,8
 • Biyoyakıtlar %10,4
 • BORSA FİNANS %10,4
 • MALİYET HESAPLAMALARI %10,4
 • Mal Sayımı Yapabilirim %10
 • • Mutfak Kültürü %10
 • Vt2 %9,6
 • Ergonomics %9,6
 • 2002-2004 Lisanslı Ortaokul Voleybol Takımında %9,6