Kadın Doğum Uzmanı

Kadın Doğum Uzmanı nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Kadın Doğum Uzmanı Kimdir?

Kadın doğum uzmanı, kadın hastalıklarını teşhis ve tedavi edip, kadınlara hamilelik veya doğumla ilgili tıbbi bakım sağlayan doktorlara verilen mesleki unvandır.

Kadın Doğum Uzmanının Sorumlulukları Nelerdir?

Rahim, yumurtalıklar, vajina gibi kadın üreme sistemleri üzerinde ihtisas sahibi olan kadın doğum uzmanının temel mesleki sorumlulukları şunlardır;

 • Rapor ve muayene sonuçları gibi hasta bilgilerini toplayarak hastanın tıbbi geçmişini kayıt altına almak,
 • Doğum öncesi, esnası ve sonrası dönemlerde kadınlara bakım ve tedavi uygulamak,
 • Kadın sağlığını korumak ve bebeklerin güvenli bir şekilde doğmasını sağlamak için gerektiğinde sezaryen ya da diğer cerrahi işlemleri gerçekleştirmek,
 • Bir hastalığı tedavi etmek veya önlemek için ilaç tedavisi ve diğer özel tıbbi bakımları reçete etmek ve uygulamak,
 • Tıbbi prosedürleri veya test sonuçlarını hastalara veya aile üyelerine açıklamak,
 • Hastaların durumunu ve ilerlemesini izlemek ve tedavileri gerektiği gibi yeniden değerlendirmek,
 • Hastalığın başka bir tıbbi sorunla ilişkili olması durumunda hastaları diğer uzmanlara yönlendirmek,
 • Hijyen ve hastalık önleme konusunda toplum üyelerini bilgilendirmek,
 • Doğum, ölüm ve hastalık istatistikleri veya bireylerin tıbbi durumu hakkında raporlar hazırlamak,
 • İleri tedavi yöntemlerini öğrenerek kendisini düzenli olarak geliştirmek.

Kadın Doğum Uzmanı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Kadın Doğum Uzmanı olmak için üniversitelerin altı yıllık eğitim veren Tıp Fakültelerinden lisan derecesi ile mezun olma şartı bulunmaktadır. Lisans döneminin ardından ise Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını başarı ile geçerek beş yıllık ihtisas dönemine başlamaya hak kazanmak gerekmektedir.

Kadın Doğum Uzmanının Nitelikleri Nelerdir?

 • Yoğun stres altında çalışabilmek,
 • Gece dahil olmak üzere farklı mesai saatleri içerisinde çalışabilmek,
 • Hastalara karşı empatik bir tutum sergileyebilmek,
 • Doğum ya da hastalık evrelerini açıklayabilecek sözlü iletişim kabiliyetine sahip olmak.
Kadın Doğum Uzmanı Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Sağlık %40,1
 • Akademik %0,2
 • Eğitim %0,2
 • Hizmet %0,2
 • AR-GE %0,2
Kadın Doğum Uzmanı Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Sağlık %65,7
 • Hizmet %10
 • Sigortacılık %2,6
 • Çevre %0,2
 • Basım - Yayın %0,2
Kadın Doğum Uzmanı Cinsiyet Dağılımı
 • Kadın %50,2
 • Erkek %49,7
Kadın Doğum Uzmanı Eğitim Durumu
 • Doktora %34,8
 • Üniversite %29,4
 • Yüksek lisans %24,7
 • Diğer %9
 • Ön Lisans %1,3
 • Lise %0,6
 • İlköğretim %0,2
Kadın Doğum Uzmanı Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %21,3
 • Hacettepe Üniversitesi %8,1
 • Ankara Üniversitesi %7,5
 • Ege Üniversitesi %6,4
 • Çukurova Üniversitesi %3,4
 • Marmara Üniversitesi %3
 • Gazi Üniversitesi %2,8
 • Kocaeli Üniversitesi %2,3
 • Gülhane Askeri Tıp Akademisi %1,9
 • Dicle Üniversitesi %1,7
Kadın Doğum Uzmanı Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • Tıp %69,5
 • Cerrahi Tıp Bilimleri %0,8
 • Sağlık Eğitimi %0,8
 • Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı %0,4
 • Ebelik %0,2
 • Tıp Mühendisliği %0,2
 • Muhasebe (MYO) %0,2
 • İş Sağlığı ve Güvenliği %0,2
 • İşletme (MYO) %0,2
Kadın Doğum Uzmanı Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Yüzme %0,6
 • Üretim Planlama Ve Kontrol %0,6
 • Microsoft Office %0,4
 • Microsoft Office Word %0,4
 • TELEFON TRAFİYİNİ YÖNETMEK %0,4
 • PowerPoint %0,4
 • İletişim Becerisi Yüksek %0,4
 • Basketbol %0,2
 • • Deadline And Target Driven %0,2
 • MS Excel %0,2