Jeolog

Jeolog nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Jeolog Kimdir?

Jeolog, Dünya'yı ve onu şekillendiren süreçleri incelemekle sorumludur. Gezegeni oluşturan tüm materyalleri inceler. Jeolog tarafından elde edilen bilgiler madencilik, inşaat ve yakıt sondajı sahalarında kullanılır. Jeolog, arazi ıslahı ve nükleer silahların test edilmesinde devlet kurumları için hizmet verebilir.

Jeolog Görev Tanımı Neleri Kapsar?

 • Toprak, mineral ve kaya kalıntılarının toplanması, incelenmesi, ölçülmesi ve sınıflandırılması yoluyla yer kabuğunun bileşimi, yapısı ve tarihçesini belirlemek,
 • Yeryüzünün gelişimini etkileyen süreçlerin sırasını belirlemek için fosil kalıntılarını incelemek,
 • Araştırma sonuçlarını değerlendirerek olası doğal gaz, petrol, maden yatakları ve yeraltı su kaynaklarını tespit etmek,
 • Sondaj prosedürlerini değerlendirmek,
 • Anakaya örneklerini inceleyip, analiz ederek saha incelemelerini planlamak,
 • Toprak kayması, deprem ve volkanik patlama gibi doğal afet risklerini belirlemek ve potansiyel zararın nasıl hafifletilebileceği konusunda önerilerde bulunmak,
 • Büyük inşaat projelerinin sahalarda yaratacağı olası etkiyi belirlemek için kaya, toprak, yeraltı suyu ve diğer koşulların teknik ve bilimsel analizlerini yapmak,
 • Saha incelemelerinde radar görüntüsü, hava fotoğrafı ve jeolojik haritalar gibi kaynaklardan yararlanmak,
 • Arazi kullanımı ve kaynak yönetimi konularında inşaat firmaları ve devlet kurumlarına tavsiyelerde bulunmak

Jeolog Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Jeolog olmak için, üniversitelerin dört yıllık Jeoloji Mühendisliği bölümünden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

Jeologun Nitelikleri Nelerdir?

 • Çevreye ilişkin önemli özellikleri hızlı ve etkili bir şekilde fark edebilecek gözlem kabiliyeti göstermek,
 • Etkili analiz yapabilmek için, matematik, fizik ve biyoloji gibi birbirine bağlı disiplinlerde sağlam bir arka plana sahip olmak,
 • Verileri yorumlayabilmek için teknik ekipmanı kullanabilmek,
 • Profesyonel itibarı geliştirmek ve sürdürebilmek için araştırma süreçlerini etkili bir şekilde sunabilecek iletişim becerisine sahip olmak,
 • Ekip çalışması ve yönetimini gerçekleştirebilmek,
 • Yoğun çalışma temposuna uyum gösterebilmek,
Jeolog Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Mühendislik %42,9
 • Üretim / İmalat %3,4
 • Operasyon %3,4
 • AR-GE %2
 • Kalite %0,7
 • Teknisyenlik %0,7
 • Akademik %0,7
 • Teknik %0,7
 • Planlama %0,7
Jeolog Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Maden ve Metal Sanayi %52,4
 • Enerji %19
 • Hizmet %6,8
 • Yapı %3,4
 • Danışmanlık %0,7
 • Kaynak ve Kesme Ekipmanları %0,7
 • Bilişim %0,7
 • Eğitim %0,7
Jeolog Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %81
 • Kadın %19
Jeolog Eğitim Durumu
 • Üniversite %63,9
 • Yüksek lisans %26,5
 • Doktora %4,8
 • Diğer %3,4
 • Lise %1,4
Jeolog Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Hacettepe Üniversitesi %13,6
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) %11,6
 • Dokuz Eylül Üniversitesi %10,2
 • Ankara Üniversitesi %6,1
 • Çanakkale 18 Mart Üniversitesi %5,4
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) %4,8
 • Kocaeli Üniversitesi %4,8
 • Çukurova Üniversitesi %4,8
 • İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) %3,4
 • Pamukkale Üniversitesi %3,4
Jeolog Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • Jeoloji Mühendisliği %75,5
 • Hidrojeoloji Mühendisliği %2
 • Maden Mühendisliği %1,4
 • Jeofizik Mühendisliği %1,4
 • Jeoteknik Teknikerliği (MYO) %0,7
 • Kimya %0,7
 • Sigortacılık (MYO) %0,7
 • Sondajcılık (MYO) %0,7
Jeolog Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • ArcGIS %3,4
 • MapInfo %2,7
 • CorelDraw %2,7
 • Microsoft Office %2,7
 • MS Excel %2
 • Project Management %2
 • Word %1,4
 • AutoCAD %1,4
 • Hızlı Yürümek %0,7
 • Jeolojik Haritalama %0,7