İş Müfettişi

İş Müfettişi nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

İş Müfettişi Kimdir?

İş müfettişi; 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda teftiş ve denetleme yapan kişilere verilen mesleki isimdir.

İş Müfettişi Ne Yapar? İş Müfettişinin Görev Sorumlulukları Nelerdir?

Sorumluluklarını İş Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde yerine getiren iş müfettişinin görevleri şöyledir:

 • Mesleklere göre iş yerlerindeki çalışma ortamlarını ve koşullardan kaynaklanan riskleri kontrol etmek,
 • Risk çeşitliliğine göre önlemler almak,
 • İş kazası ve meslek hastalıklarını azaltmak için çalışmalar yapmak,
 • Çalışma sürelerini incelemek ve ihlalleri tespit ederek çalışma sürelerini yasal sınırlara çekmek,
 • İş yerinde baskı ve mobbing gibi uygulamalar olup olmadığını kontrol etmek,
 • Kayıt dışı olan iş yerleri ile mücadele etmek,
 • İşçilerin sosyal güvence, izin ve ücretlerini takip etmek,
 • Dinamik bir çalışma ortamı sunmak,
 • İş yerlerinde işin yapılış şeklini kontrol etmek,
 • İş yerlerinde kullanılan makine ve cihazları incelemek,
 • Çalışma koşullarını ve çalışma ilişkisini kontrol etmek.

İş Müfettişi Nasıl Olunur?

İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği'ne göre ilgili meslek grubunun eğitimini veren bölümlerden mezun olmak gereklidir. Bu meslek için özellikle eğitim veren bir bölüm bulunmamaktadır. İş müfettişi olmak için eğitimin yanında yerine getirilmesi gereken şartlar şöyledir:

 • 35 yaşını doldurmamış olmak,
 • İş Müfettişi Yardımcılığı sınavına giriş yapmak,
 • Sınav sonrası İş Müfettişi Yardımcısı olarak göreve başlamak,
 • 3 yıl yardımcı olarak çalışmak,
 • Çalışma notları ortalaması en az 70 olmak,
 • Yeterlilik sınavına girmek ve yazılı/sözlü sınavdan geçmek.
İş Müfettişi Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Denetim/Teftiş %51,3
 • Finans %2,6
 • AR-GE %1,3
 • İnsan Kaynakları %1,3
 • İdari İşler %1,3
 • Turizm %1,3
 • Mühendislik %1,3
 • Hukuk %1,3
İş Müfettişi Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Çevre %17,1
 • Hizmet %6,6
 • Bilişim %3,9
 • Yapı %3,9
 • Sağlık %3,9
 • Turizm %2,6
 • Üretim / Endüstriyel Ürünler %2,6
 • Danışmanlık %2,6
 • Kimya %1,3
İş Müfettişi Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %79,3
 • Kadın %20,7
İş Müfettişi Eğitim Durumu
 • Üniversite %51,3
 • Yüksek lisans %27,6
 • Doktora %9,2
 • Lise %5,3
 • Diğer %5,3
 • Ön Lisans %1,3
İş Müfettişi Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Gazi Üniversitesi %15,8
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) %15,8
 • Hacettepe Üniversitesi %7,9
 • Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) %6,6
 • Ege Üniversitesi %5,3
 • İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) %3,9
 • Dokuz Eylül Üniversitesi %2,6
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi %2,6
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %2,6
 • Ankara Üniversitesi %2,6
İş Müfettişi Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • Kimya Mühendisliği %17,1
 • Makine Mühendisliği %14,5
 • Maden Mühendisliği %9,2
 • Endüstri Mühendisliği %9,2
 • Çevre Mühendisliği %6,6
 • Elektrik/Elektronik Mühendisliği %3,9
 • Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği %2,6
 • İktisat %2,6
 • Gıda Teknolojisi (MYO) %1,3
 • Elektrik Mühendisliği %1,3
İş Müfettişi Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği %7,9
 • ATIKSU ARITMA KONTROL %5,3
 • İSİG (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği) Mevzuatı %5,3
 • Ticaret %3,9
 • AutoCAD %3,9
 • OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Standartı %3,9
 • Proje Yönetimi %2,6
 • Documantery Programme %2,6
 • Denetim %2,6
 • İş hukuku %2,6