İnsan Kaynakları Şefi

İnsan Kaynakları Şefi nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

İnsan Kaynakları Şefi Kimdir?

İnsan kaynakları şefi, görev aldığı kurumun hedefleri doğrultusunda insan kaynakları politika ve süreçlerinin geliştirilmesi ile performans değerlendirme, kariyer planlama ve ücretlendirme işlemlerinin etkin bir şekilde yürütülmesinde aktif rol alır.

İnsan Kaynakları Şefinin Görev Tanımı Neleri Kapsar?

 • Kurumun insan kaynakları prosedür ve stratejilerini geliştirmek ve uygulamak,
 • Personel seçme ve yerleştirme faaliyetlerinin kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarda bulunmak,
 • Personel bağlılığını artıracak ve kurum içi iletişimi kuvvetlendirecek stratejiler geliştirmek,
 • Kurumun etkin ve verimli çalışma sistematiğinin oluşturulması için analizler yürütmek,
 • Yeni personelin oryantasyon ve adaptasyon süreçlerinde aktif rol almak,
 • İş hukuku süreçlerini ilgili mevzuatlar doğrultusunda yürütmek,
 • Kurum içi eğitim ihtiyaçlarını belirlemek,
 • Personelin mesleki gelişimini destekleyen eğitimler düzenlemek ve uygulamak,
 • Performans yönetim sisteminin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak,
 • Puantaj kontrolü ve takibini yürütmek,
 • Bordro ve özlük süreçlerini yönetmek ve kontrol etmek,
 • Ücretlendirme ve yan haklar ile bütçe planlama süreçlerini yönetmek,
 • İş ve süreç analizleri yaparak gerekli iyileştirmelerin uygulanmasını sağlamak,
 • Aylık ve dönemsel insan kaynakları faaliyet raporları ile istatistikleri oluşturmak ve üst yönetime sunmak,
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygunluğu sağlamak ve kontrol etmek.

Nasıl İnsan Kaynakları Şefi Olunur?

İnsan kaynakları şefi olmak için, üniversitelerin dört yıllık eğitim veren İktisat, İşletme, İnsan Kaynakları Yönetimi, Psikoloji, Endüstri Mühendisliği ve ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

İnsan Kaynakları Şefinin Nitelikleri Nelerdir?

 • Yönetim ve liderlik yeteneğine sahip olmak,
 • Proaktif ve sonuç odaklı çalışma yeteneği göstermek,
 • Planlama ve organizasyon becerisi sergilemek,
 • Mesleğe dair mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Etkili iletişim yeteneği sergilemek,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak.
İnsan Kaynakları Şefi Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • İnsan Kaynakları %56,5
 • Üretim / İmalat %5,1
 • Turizm %4,5
 • Personel %1,5
 • Hizmet %1
 • İdari İşler %0,9
 • Mühendislik %0,7
 • Yiyecek ve İçecek %0,5
 • Eğitim %0,4
 • Muhasebe %0,4
İnsan Kaynakları Şefi Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Turizm %19,9
 • Yapı %10,3
 • Otomotiv %7,9
 • Gıda %6,3
 • Tekstil %6
 • Üretim / Endüstriyel Ürünler %5,9
 • Maden ve Metal Sanayi %5,1
 • Perakende %3,3
 • Kimya %3,2
 • Enerji %2,9
İnsan Kaynakları Şefi Cinsiyet Dağılımı
 • Kadın %57,9
 • Erkek %42,1
İnsan Kaynakları Şefi Eğitim Durumu
 • Üniversite %62,5
 • Yüksek lisans %17,7
 • Ön Lisans %10,2
 • Lise %6,2
 • Diğer %2
 • Doktora %1,3
 • İlköğretim %0,1
İnsan Kaynakları Şefi Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Anadolu Üniversitesi %20,9
 • Uludağ Üniversitesi %4,1
 • Sakarya Üniversitesi %3,9
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %3,9
 • Kocaeli Üniversitesi %3,5
 • Süleyman Demirel Üniversitesi %3
 • Dokuz Eylül Üniversitesi %2,9
 • Selçuk Üniversitesi %2,5
 • Marmara Üniversitesi %2,4
 • Ankara Üniversitesi %2,2
İnsan Kaynakları Şefi Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • İşletme %17,6
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri %9,2
 • İktisat %6,4
 • Muhasebe (MYO) %3,4
 • Kamu Yönetimi %2,7
 • Maliye %2,4
 • Turizm ve Otel İşletmeciliği (MYO) %2,2
 • Muhasebe %2
 • Uluslararası İlişkiler %1,9
 • Endüstri Mühendisliği %1,7
İnsan Kaynakları Şefi Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Bordrolama %3,3
 • Özlük işlemleri %3
 • C (Başlangıç) %2,9
 • İnsan Kaynakları Yönetimi %2,4
 • Otomotiv Konusunda Herşeyi Severim %2,4
 • Just In Time Production System %2,3
 • Bankacılık Ve Sigortacılık Okuyorum %2,3
 • İş hukuku %2,2
 • SAP HR %2,2
 • Performans yönetimi %2