İnsan Kaynakları Müdürü

İnsan Kaynakları Müdürü nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

İnsan Kaynakları Müdürü Kimdir?

İnsan kaynakları müdürü; bulunduğu şirket veya kuruluşun personel alım süreçlerini denetler. Şirket personeline ilişkin insan kaynakları plan ve prosedürleri geliştirir. İnsan kaynakları departmanının faaliyetlerini organize eder ve eylemlerin kontrolünü sağlar.

İnsan Kaynakları Müdürünün Sorumlulukları Nelerdir?

 • Genel iş planına uyumlu insan kaynakları stratejileri ve girişimleri geliştirmek,
 • İş yeri kuralları ve düzenin sağlanması gibi politika ve prosedürleri oluşturmak,
 • Personelin istek ve şikayetlerine geri dönüş yaparak pozitif bir çalışma ortamı sağlamak,
 • Şirketin maaş bütçesini geliştirmek, analiz etmek ve güncellemek,
 • Şirket hedefinin oluşturulmasında üst yönetimle birlikte hareket etmek,
 • İş tanımları ve sınıflandırılması gibi kadrolaşma çalışmalarını yürütmek,
 • Ödeme sistemini analiz etmek, geliştirmek ve bütçeyi oluşturmak,
 • İşe alım süreçlerini yönetmek,
 • Personel bulma kaynaklarını ve seçme yöntemlerini belirlemek,
 • İşe alınan personelin oryantasyon ve eğitim süreçlerini yönetmek,
 • Çalışanların performans denetimini sağlamak,
 • Mesleki eğitim ve gelişim programları uygulamak,
 • İşten ayrılan personelin işlemlerini yürütmek,
 • İş tanımı ve sorumluluğuna aykırı çalışmaların tespit edilmesi halinde, ilgili personelin ihtar veya işten çıkarma işlemlerini yürütmek,
 • Departman kayıt ve raporlarını korumak.

Nasıl İnsan Kaynakları Müdürü Olunur?

İnsan kaynakları müdürü olabilmek için, üniversite eğitimini lisans derecesi ile tamamlamış olmak gerekmektedir. Çeşitli üniversitelerin İnsan Kaynakları Yönetimi sertifika veya yüksek lisans programlarına katılmak gerekmektedir.

İnsan Kaynakları Müdürünün Nitelikleri Nelerdir?

 • İnsan ilişkilerinde başarılı olmak,
 • İnisiyatif kullanma yeteneği göstermek,
 • Planlama ve organizasyon becerisi sergilemek,
 • Yöneticilik ve liderlik vasfına sahip olmak,
 • Sözlü ve yazılı iletişim kanallarını etkin bir şekilde kullanabilmek,
 • Detaycı ve disiplinli çalışma yeteneği sergilemek,
 • Problemler karşısında çözüm üretme yeteneğine sahip olmak,
 • Müzakere ve arabuluculuk becerisi sergilemek,
 • Detaycı ve disiplinli çalışma yeteneği sergilemek,
İnsan Kaynakları Müdürü Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • İnsan Kaynakları %55,8
 • Üretim / İmalat %4,2
 • Turizm %2,3
 • Hizmet %2,2
 • Sağlık %1,1
 • Yönetim %1
 • Personel %0,8
 • Satış %0,7
 • Yiyecek ve İçecek %0,6
 • Eğitim %0,5
İnsan Kaynakları Müdürü Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Turizm %11,9
 • Yapı %6,4
 • Gıda %6,3
 • Tekstil %6
 • Sağlık %5,4
 • Otomotiv %4,7
 • Hizmet %4,7
 • Üretim / Endüstriyel Ürünler %4,7
 • Bilişim %4
 • Perakende %3,9
İnsan Kaynakları Müdürü Cinsiyet Dağılımı
 • Kadın %55,8
 • Erkek %44,2
İnsan Kaynakları Müdürü Eğitim Durumu
 • Üniversite %59,2
 • Yüksek lisans %27,7
 • Ön Lisans %6,3
 • Lise %3,5
 • Doktora %2,1
 • Diğer %1,1
 • İlköğretim %0,1
İnsan Kaynakları Müdürü Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Anadolu Üniversitesi %20
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %7,7
 • Marmara Üniversitesi %4,8
 • Dokuz Eylül Üniversitesi %3,9
 • Uludağ Üniversitesi %3,9
 • Gazi Üniversitesi %3,1
 • Kocaeli Üniversitesi %2,3
 • Ankara Üniversitesi %2,3
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) %2,3
 • Selçuk Üniversitesi %2,1
İnsan Kaynakları Müdürü Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • İşletme %18,5
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri %8,7
 • İktisat %6,3
 • Kamu Yönetimi %3,2
 • Endüstri Mühendisliği %2,5
 • Muhasebe (MYO) %1,8
 • Sosyoloji %1,8
 • İşletme (İngilizce) %1,8
 • Uluslararası İlişkiler %1,7
 • İnsan Kaynakları %1,7
İnsan Kaynakları Müdürü Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Performans yönetimi %3,6
 • C (Başlangıç) %3,2
 • Otomotiv Konusunda Herşeyi Severim %3,1
 • İnsan Kaynakları Yönetimi %3
 • Mobilya Ve Teknoloji Ürünleri Satışı %3
 • Just In Time Production System %3
 • Bankacılık Ve Sigortacılık Okuyorum %2,8
 • Bordrolama %2,7
 • İş hukuku %2,6
 • Labour Relations %2,4