İnsan Kaynakları Koordinatörü

İnsan Kaynakları Koordinatörü nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

İnsan Kaynakları Koordinatörü Kimdir?

İnsan kaynakları koordinatörü, görev aldığı insan kaynakları departmanının tüm idari destek görevlerini yerine getirmek, personele rehberlik etmek ve personel ile yönetim arasındaki koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

İnsan Kaynakları Koordinatörünün Görev Tanımı Neleri Kapsar?

 • İnsan kaynakları direktörü ile doğrudan koordinasyon sağlayarak insan kaynakları faaliyetlerinin düzenli raporlarını oluşturmak,
 • Şirket içi eğitim programlarının oluşturulup geliştirilmesinde rol almak,
 • Personelin denetlenme ve disiplin süreçlerinde üst yönetime destek vermek,
 • Yönetim tarafından talepte bulunulan toplantıları düzenlemek,
 • Personelin işe alım ve işten ayrılma süreçlerinde ilgili ekibe yardımcı olmak,
 • Gerektiğinde adaylarla yapılacak mülakatlara katılmak,
 • Personel oryantasyon süreçlerine destek vermek,
 • Bordrolama işlemlerini yürütmek ve takip etmek,
 • Yönetim ve personel arası iletişimi koordine etmek,
 • Personelin şikayet veya taleplerini dinlemek ve üst yönetime iletmek,
 • Personele ilişkin bilgilerin ilgili sistemlerde tutulmasını ve güncellenmesini sağlamak,
 • Performans değerlendirme ve disiplin süreçlerinde yer almak,
 • İstihdam politika, süreç ve uygulamalarını iyileştirmek veya yapılabilecek değişiklikleri belirlemek için yöntemler geliştirmek,
 • İnsan kaynakları ile ilgili tüm faaliyetlerin kalite, güvenlik ve yasal standartları karşılamasının yanı sıra kurum politikalarına bağlı kalmasını sağlamak.

Nasıl İnsan Kaynakları Koordinatörü Olunur?

İnsan kaynakları koordinatörü olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme, Endüstri Mühendisliği, İktisat ve ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekir.

İnsan Kaynakları Koordinatörünün Nitelikleri Nelerdir?

 • Etkili iletişim yeteneğine sahip olmak,
 • Planlama ve organizasyon becerisi sergilemek,
 • Problemler karşısında çözüm üretebilmek,
 • Hizmet verdiği kurumun iç işleyişine hakim olmak,
 • Analitik ve sonuç odaklı düşünme yeteneği sergilemek,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak.
İnsan Kaynakları Koordinatörü Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • İnsan Kaynakları %49,4
 • Turizm %4,4
 • Hizmet %2,2
 • Eğitim %1,7
 • Üretim / İmalat %1,4
 • Yönetim %1,1
 • Genel Başvuru %1,1
 • İdari İşler %0,8
 • Bilgi İşlem %0,8
 • Yiyecek ve İçecek %0,8
İnsan Kaynakları Koordinatörü Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Turizm %21,7
 • Enerji %8,1
 • Danışmanlık %7,2
 • Eğitim %6,9
 • Topluluklar %6,4
 • Yapı %5
 • Hizmet %4,4
 • Bilişim %3,9
 • Gıda %3,1
 • Otomotiv %2,5
İnsan Kaynakları Koordinatörü Cinsiyet Dağılımı
 • Kadın %63,9
 • Erkek %36,1
İnsan Kaynakları Koordinatörü Eğitim Durumu
 • Üniversite %61,4
 • Yüksek lisans %27,2
 • Ön Lisans %5,3
 • Doktora %2,2
 • Diğer %2,2
 • Lise %1,1
 • İlköğretim %0,6
İnsan Kaynakları Koordinatörü Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Anadolu Üniversitesi %6,9
 • Marmara Üniversitesi %5,6
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %5
 • Dokuz Eylül Üniversitesi %5
 • Sakarya Üniversitesi %3,9
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) %3,1
 • Kocaeli Üniversitesi %2,8
 • Uludağ Üniversitesi %2,8
 • Gazi Üniversitesi %2,5
 • Ankara Üniversitesi %2,2
İnsan Kaynakları Koordinatörü Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri %11,4
 • İşletme %9,2
 • Kamu Yönetimi %3,1
 • Sosyoloji %2,8
 • Uluslararası İlişkiler %2,8
 • Ekonomi %2,5
 • Psikoloji %2,2
 • İşletme (İngilizce) %1,9
 • İktisat %1,9
 • Turizm, Otelcilik %1,7
İnsan Kaynakları Koordinatörü Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Bordrolama %3,1
 • İnsan Kaynakları Yönetimi %3,1
 • Performans yönetimi %2,8
 • İnsan Kaynakları %2,5
 • Özlük işlemleri %2,2
 • Mobilya Ve Teknoloji Ürünleri Satışı %1,9
 • Voleybol, Müzik, Spor İlgi Alanım İçerisinde %1,7
 • Bankacılık Ve Sigortacılık Okuyorum %1,7
 • C (Başlangıç) %1,7
 • Microsoft Office %1,7