İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı

İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Kimdir?

İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı, görev aldığı kurumun insan kaynakları politika ve programlarının planlanması ile yürütülmesinde rol alır. Personel ilişkilerini yönetme, denetleme ve eğitim planlama süreçlerinde İnsan Kaynakları Genel Müdürü ile koordinasyon sağlamaktan sorumludur.

İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısının Görev Tanımı Neleri Kapsar?

 • Kurumun insan kaynakları politika ve prosedürlerinin hazırlanması ile güncellenmesi süreçlerine katkı sağlamak,
 • İlgili sektördeki gelişmeleri takip ederek eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını belirlemek,
 • İşe yeni alınan personeller için oryantasyon ve eğitim programları yürütmek,
 • Ödeme bütçelerinin hazırlanması çalışmalarında yer almak,
 • Ödeme sistemleri için uygulanabilecek revizyonları yönetime tavsiye etmek veya planlamak,
 • Personel şikayetlerini dinlemek, çözmek ve üst yönetime raporlamak,
 • Personelin performans ve ücret değerlendirmelerini yapmak,
 • İşyeri soruşturmaları, disiplin ve fesih işlemlerinde İnsan Kaynakları Müdürünü asiste etmek,
 • Personel özlük işlemlerinin kontrolü ve takibini yapmak,
 • Kurum içi kariyer planlama ve yedekleme sistemlerini yürütmek,
 • Aylık ve yıllık insan kaynakları raporlamaları ile istatistiklerini hazırlamak,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmaların yürütülmesini sağlamak

Nasıl İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Olunur?

İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren İşletme, İktisat, İnsan Kaynakları Yönetimi, Endüstri Mühendisliği gibi bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısının Nitelikleri Nelerdir?

 • Planlama ve organizasyon becerisi sergilemek,
 • Sözlü ve yazılı iletişim kanallarını etkin şekilde kullanabilmek,
 • Yönetim ve liderlik vasfına sahip olmak,
 • İş takibi ve raporlama becerisi göstermek,
 • İş Hukuku, İşçi Sağlığı ve Güvenliği ile SGK mevzuatlarına hakim olmak,
 • Erkek adaylar için, askeri yükümlülüğü bulunmamak.
İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • İnsan Kaynakları %35,7
 • Teknik %1,8
 • Muhasebe %1,8
 • İthalat/İhracat %1,8
 • Finans %1,8
 • Hizmet %1,8
 • Turizm %1,8
 • Satış %1,8
 • Halkla İlişkiler %1,8
 • Yönetim %1,8
İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Maden ve Metal Sanayi %8,9
 • Danışmanlık %7,1
 • Gıda %7,1
 • Bilişim %5,4
 • Otomotiv %5,4
 • Hizmet %5,4
 • Turizm %5,4
 • Ev Eşyaları %3,6
 • Topluluklar %3,6
 • Perakende %1,8
İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %51,3
 • Kadın %48,6
İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Eğitim Durumu
 • Üniversite %55,4
 • Yüksek lisans %19,6
 • Ön Lisans %12,5
 • Lise %3,6
 • Diğer %3,6
 • Doktora %3,6
 • İlköğretim %1,8
İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Anadolu Üniversitesi %14,3
 • Dokuz Eylül Üniversitesi %5,4
 • Doğu Akdeniz Üniversitesi %5,4
 • Gazi Üniversitesi %3,6
 • Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi %3,6
 • Sakarya Üniversitesi %3,6
 • Selçuk Üniversitesi %3,6
 • Kocaeli Üniversitesi %3,6
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) %1,8
 • Özyeğin Üniversitesi %1,8
İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • İşletme %17,9
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri %5,4
 • Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (MYO) %3,6
 • İnsan Kaynakları %3,6
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım %3,6
 • İktisat %3,6
 • Kamu Yönetimi %3,6
 • İşletme (İngilizce) %3,6
 • Bilgisayar Programcılığı %3,6
 • Avrupa Birliği İlişkileri %1,8
İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • İnsan Kaynakları Yönetimi %3,6
 • İş hukuku %3,6
 • Microsoft Office Excel %3,6
 • Bilgisayar %3,6
 • İletişim %3,6
 • Ms Office %3,6
 • Microsoft Office %3,6
 • Bütçe planlama ve raporlama %3,6
 • Performans yönetimi %3,6
 • Microsoft Office Word %3,6