İdari ve Mali İşler Müdürü

İdari ve Mali İşler Müdürü nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

İdari ve Mali İşler Müdürü Kimdir?

İdari ve mali işler müdürü, şirketler için verimli organizasyonel süreçlerin oluşturulması ve finansal işlemlerin kurum politikalarına uygun şekilde gerçekleştirilmesinden sorumludur. Özel sektörde ve kamu kurumlarının İdari ve Mali İşler Daire Başkanlıklarında istihdam edilme imkanı bulunmaktadır.

İdari ve Mali İşler Müdürünün Sorumlulukları Nelerdir?

 • Şirketin mali hedeflerine ulaşması için finansal ve idari faaliyetleri yönetmek,
 • Finansal projeleri gerçekleştirmek için iş planı, zaman çizelgesi ve bütçe geliştirmek,
 • Tahsis edilen bütçe dahilinde harcamaları kontrol etmek,
 • Standart finansal ve idari prosedürler geliştirmek veya sürdürmek,
 • Müşteri sorunlarına zamanında cevap vermek,
 • İş planı ve işletme bütçesinin hazırlanması sürecinde yönetim birimleri ile iletişim halinde olmak,
 • Şirkete ait tüm faturaları gözden geçirmek ve ilgili ödemeleri zamanında yapmak,
 • Muhasebe tutarsızlıklarını kontrol etmek ve ilgili departmanlara düzeltici eylemler tavsiye etmek,
 • Tüm finansal kayıtları hazırlamak,
 • Aylık ve yıllık bazda finans raporlarının hazırlanmasını sağlamak,
 • Bordro işleme ve vergi dosyalama faaliyetlerini denetlemek,
 • Yönetim departmanına mali konularda rehberlik etmek,
 • Finans ve yönetim birimleri için genel hedefler geliştirmek,
 • Mali veya idari sorunları tanımlamak ve çözmek,
 • Kurum finansal bilgileri gizliliğini korumak.

Nasıl İdari ve Mali İşler Müdürü Olunur?

İdari ve mali işler müdürü olmak için dört yıllık eğitim veren üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinin ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

İdari ve Mali İşler Müdürünün Nitelikleri Nelerdir?

 • Finansal tablo analizi ve bütçeleme yapabilmek,
 • İş ve zaman yönetimini gerçekleştirebilmek,
 • Ekip yönetimini sağlayabilmek,
 • Mükemmel sözlü ve yazılı iletişim becerisi sergilemek,
 • Yoğun tempolu çalışma ortamına uyum sağlamak,
 • Raporlama yapabilmek,
 • Problem çözme yeteneğine sahip olmak,
 • MS Office programlarına hakimiyeti bulunmak.
İdari ve Mali İşler Müdürü Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Muhasebe %20,7
 • İdari İşler %14,4
 • Finans %9,9
 • Yönetim %8,4
 • Üretim / İmalat %5,1
 • Hizmet %2,9
 • Sağlık %2,2
 • Mühendislik %1,6
 • İnsan Kaynakları %1
 • Eğitim %0,9
İdari ve Mali İşler Müdürü Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Yapı %20,3
 • Hizmet %8,1
 • Sağlık %7,3
 • Maden ve Metal Sanayi %5,1
 • Elektrik & Elektronik %5
 • Gıda %4,3
 • Tekstil %4,2
 • Bilişim %3,4
 • Üretim / Endüstriyel Ürünler %3
 • Otomotiv %2,9
İdari ve Mali İşler Müdürü Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %71,8
 • Kadın %28,2
İdari ve Mali İşler Müdürü Eğitim Durumu
 • Üniversite %71,2
 • Yüksek lisans %13,4
 • Ön Lisans %6,6
 • Lise %5,9
 • Diğer %2,2
 • Doktora %0,6
 • İlköğretim %0,1
İdari ve Mali İşler Müdürü Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Anadolu Üniversitesi %24,9
 • Marmara Üniversitesi %4,1
 • Uludağ Üniversitesi %4
 • Gazi Üniversitesi %4
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %4
 • Dokuz Eylül Üniversitesi %3,7
 • Hacettepe Üniversitesi %3,2
 • Ankara Üniversitesi %3,1
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) %1,9
 • Selçuk Üniversitesi %1,9
İdari ve Mali İşler Müdürü Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • İşletme %24,5
 • İktisat %10,6
 • Maliye %5,5
 • Muhasebe (MYO) %4
 • Muhasebe %3,9
 • İktisadi İdari İlimler %2,9
 • Kamu Yönetimi %2,9
 • Muhasebe ve Finansal Yönetim %2
 • İşletme (İngilizce) %1,5
 • Ekonomi %1,3
İdari ve Mali İşler Müdürü Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • BORSA FİNANS %8,3
 • Biyoyakıtlar %7,7
 • Süreç Yönetimi %7,3
 • İkna Edici Konuşma Ve Yazma Konusunda Kabiliyetli %7,2
 • Production Planning %7,1
 • Gıda Sertifikalandırma %6,9
 • Rt1 %6,5
 • Trade Marketing %6,5
 • Ergonomics %6,1
 • Hızlı İşlem Yapma %6,1