İdari İşler Yöneticisi / Yönetmeni

İdari İşler Yöneticisi / Yönetmeni nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

İdari İşler Yöneticisi / Yönetmeni Kimdir?

İdari işler yöneticisi, şirketin günlük faaliyetlerini koordine ederek idari operasyonları desteklemekle sorumludur. İdari sistemleri planlar ve uygular.

İdari İşler Yöneticisi / Yönetmeninin Sorumlulukları Nelerdir?

Özel sektör ve kamu kurumlarında istihdam edilme imkanı bulunan idari işler yöneticisinin sorumlulukları şunlardır;

 • Büro envanterini kontrol etmek ve bütçe kısıtlamalarına dikkat ederek yeni malzeme siparişi vermek,
 • Bütçe hazırlığına yardımcı olmak için muhtemel maliyetleri ve mevcut harcamaları incelemek,
 • Etkinlik planlama gibi ofis içi faaliyetleri yürütmek,
 • Yemek ve servis aracı gibi çalışanların kullanımına yönelik hizmetlerin işleyişini koordine etmek,
 • Makine, ekipman ve elektrik sistemlerinin bakım ve onarımını denetlemek,
 • Şirket filoları yönetimini gerçekleştirmek,
 • Diğer iş operasyonlarını kolaylaştırmak için şirket içinde sorunsuz ve yeterli bilgi akışının sağlanmasına ortam hazırlamak,
 • İdari prosedürleri koordine etmek ve mevcut süreçleri düzene sokmanın yollarını tasarlamak,
 • Personele sorumluluk vermek ve ofis alanı tahsis etmek,
 • Personelin performansını değerlendirmek ve maksimum verimliliği sağlamak için kendilerine rehberlik sunmak,
 • İdari işlemlerin şirket politikalarına uygun gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Gerçekleştirilen idari işlemlerle ilgili periyodik rapor hazırlamak.

Nasıl İdari İşler Yöneticisi / Yönetmeni Olunur?

İdari işler yöneticisi olmak için dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme ve ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

İşverenlerin İdari İşler Yöneticisi / Yönetmeninde Aradığı Nitelikleri Nelerdir?

İdari işler yöneticisinin öncelikli olarak organizasyonel yeteneğe sahip olması beklenir. İşverenlerin meslek profesyonellerinde aradığı diğer nitelikler şunlardır;

 • Bütçeleme yapabilmek,
 • Raporlama ve sunum yapabilecek sözlü ve yazılı iletişim kabiliyetine sahip olmak,
 • Problem çözme yeteneği göstermek,
 • MS Office programlarına hakimiyeti bulunmak,
 • Ekip yönetimi ve motivasyonunu sağlayabilmek,
 • Problem çözme becerisi sergilemek,
 • Analitik düşünebilmek,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak
İdari İşler Yöneticisi / Yönetmeni Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • İdari İşler %38,8
 • Yönetim %6,7
 • Üretim / İmalat %2,7
 • Hizmet %2,3
 • Finans %1,6
 • İnsan Kaynakları %1,2
 • Sağlık %1,2
 • Operasyon %0,9
 • Satış %0,9
 • Güvenlik %0,9
İdari İşler Yöneticisi / Yönetmeni Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Yapı %7,6
 • Tekstil %6,5
 • Hizmet %5,7
 • Sağlık %5,7
 • Eğitim %5,4
 • Gıda %5,2
 • Bilişim %4,4
 • Elektrik & Elektronik %4,1
 • Enerji %3,6
 • Maden ve Metal Sanayi %3,6
İdari İşler Yöneticisi / Yönetmeni Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %70
 • Kadın %30
İdari İşler Yöneticisi / Yönetmeni Eğitim Durumu
 • Üniversite %62,2
 • Ön Lisans %15,3
 • Lise %10,7
 • Yüksek lisans %8,7
 • Diğer %1,7
 • Doktora %1,3
 • İlköğretim %0,1
İdari İşler Yöneticisi / Yönetmeni Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Anadolu Üniversitesi %23,9
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %3,8
 • Uludağ Üniversitesi %3,1
 • Marmara Üniversitesi %3
 • Trakya Üniversitesi %2,5
 • Gazi Üniversitesi %2,3
 • Kocaeli Üniversitesi %2,3
 • Sakarya Üniversitesi %2,1
 • Selçuk Üniversitesi %1,8
 • Dumlupınar Üniversitesi %1,8
İdari İşler Yöneticisi / Yönetmeni Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • İşletme %16,6
 • İktisat %4,1
 • Uluslararası İlişkiler %2,5
 • Halkla İlişkiler %2,3
 • Kamu Yönetimi %2,2
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri %2,1
 • Turizm, Otelcilik %1,8
 • Muhasebe (MYO) %1,7
 • Muhasebe %1,4
 • Turizm ve Otel İşletmeciliği (MYO) %1,2
İdari İşler Yöneticisi / Yönetmeni Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Ticaret %1,6
 • Production Planning %1,2
 • Microsoft Office %1
 • Personel Maliyet %1
 • BORSA FİNANS %1
 • Hızlı İşlem Yapma %0,9
 • Biyoyakıtlar %0,9
 • Hedefleri Olan %0,9
 • Raporlama %0,9
 • • Deadline And Target Driven %0,9