İdari İler Müdürü

İdari İşler Müdürü nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

İdari İşler Müdürü Kimdir?

İdari işler müdürü; görev aldığı firmanın, yemek, ulaşım, güvenlik, temizlik gibi destek hizmetlerini planlar ve yönetir.

İdari İşler Müdürünün Sorumlulukları Nelerdir?

 • İdari personeli denetlemek,
 • İdari işlerle ilgili malzeme ihtiyaçlarını belirlemek, siparişlerinin verilmesini sağlamak ve takibini yapmak,
 • Temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma ve soğutma gibi bina hizmetlerinin kontrolünü sağlamak ve oluşabilecek sorunların çözümü için destek vermek,
 • Kırtasiye, temizlik ve sarf malzemesi, küçük demirbaşlar ile diğer malzemelerin tedariğini yaptırmak, stoklarını takip ettirmek,
 • İdari işlerle ilgili maliyetleri kontrol etmek ve maliyet azaltıcı çalışmalar yapmak,
 • Mutfak ve yemekhane hizmetlerinin denetim ve işleyişini organize etmek,
 • Bina bakım ve onarım faaliyetlerinin, şirketin prosedür ve yönetmeliklerine uygun şekilde gerçekleşmesini sağlamak,
 • Teknik cihazların koruyucu bakım, onarım ve yenileme faaliyetlerini takip etmek,
 • İdari işler kapsamında satın alınan tüm hizmetleri kayıtlara geçirmek,
 • İdari işlerle ilgili iç ve dış yazışmaları ve raporlamaları yapmak ve bunların dosyalanmasını sağlamak,
 • Personel servisi, kiralık araç ve akaryakıt hizmetleri takibi ve organizasyonunu sağlamak,
 • Şirketin iç ve dış alanlarının düzenleme, bakımı ve temizliğiyle ilgili işlerin yürütülmesini sağlamak.

Nasıl İdari İşler Müdürü Olunur?

İdari İşler Müdürü olmak için resmi bir eğitim zorunluluğu bulunmamaktadır. Firmalar iş yaptıkları sahaya göre, en az lise ya da lisans mezunu adaylar istihdam etmektedir.

İdari İşler Müdürünün Nitelikleri Nelerdir?

 • Etkili iletişim becerilerine sahip olmak,
 • Problemler karşısında çözüm üretme yeteneği göstermek,
 • İnsan ilişkilerinde başarılı olmak,
 • Takım çalışmasına yatkınlık göstermek,
 • Yoğun stres altında çalışabilmek ve etkili karar verebilmek,
 • Planlama, takip ve organizasyon becerisine sahip olmak,
 • İnisiyatif kullanma yeteneği göstermek,
 • MS Office programlarını etkin olarak kullanabilmek.
İdari İşler Müdürü Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • İdari İşler %38,8
 • Yönetim %8,7
 • Üretim / İmalat %3,7
 • Eğitim %2
 • Hizmet %2
 • Muhasebe %1,6
 • Sağlık %1,4
 • İnsan Kaynakları %1,3
 • Satış %1,2
 • Genel Başvuru %1,1
İdari İşler Müdürü Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Yapı %13,8
 • Eğitim %6,6
 • Hizmet %5,8
 • Tekstil %5,7
 • Sağlık %5,4
 • Gıda %5,4
 • Bilişim %3,5
 • Enerji %3,5
 • Turizm %3,3
 • Üretim / Endüstriyel Ürünler %3,1
İdari İşler Müdürü Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %75,7
 • Kadın %24,3
İdari İşler Müdürü Eğitim Durumu
 • Üniversite %56,3
 • Lise %16,2
 • Ön Lisans %14,7
 • Yüksek lisans %8,8
 • Diğer %2,6
 • İlköğretim %1
 • Doktora %0,5
İdari İşler Müdürü Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Anadolu Üniversitesi %22,2
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %3,2
 • Marmara Üniversitesi %2,2
 • Kara Harp Okulu %2,1
 • Gazi Üniversitesi %2
 • Dokuz Eylül Üniversitesi %2
 • Uludağ Üniversitesi %1,6
 • Kocaeli Üniversitesi %1,4
 • Hacettepe Üniversitesi %1,4
 • Selçuk Üniversitesi %1,3
İdari İşler Müdürü Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • İşletme %15,3
 • İktisat %4,8
 • Kamu Yönetimi %2,9
 • Halkla İlişkiler %1,4
 • Turizm, Otelcilik %1,3
 • Turizm ve Otel İşletmeciliği (MYO) %1,2
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri %1,1
 • Maliye %1
 • İşletme Yönetimi %1
 • Muhasebe (MYO) %1
İdari İşler Müdürü Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Ticaret %1,7
 • Microsoft Office %1,2
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği %1
 • Production Planning %1
 • • Deadline And Target Driven %1
 • Windows XP %0,8
 • Süreç Yönetimi %0,7
 • REKLAM SENARYO %0,7
 • Biyoyakıtlar %0,7
 • Trade Marketing %0,7