İç Denetim Müdürü

İç Denetim Müdürü nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

İç Denetim Müdürü Kimdir?

İç denetim müdürü, şirketin operasyonel ve finansal faaliyetleri ile iç kontrollerini iyileştirmek üzere risk bazlı bir denetim planının uygulanmasından sorumludur.

İç Denetim Müdürünün Sorumlulukları Nelerdir?

İç denetim müdürünün temel sorumluluğu, şirket çapındaki iş ve finansal operasyonların sektörel standartlara uygun olmasını sağlamaktır. Meslek profesyonellerinin diğer görevleri şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Şirket genelinde finansal, operasyonel ve bilgi sistemi denetimleri gerçekleştirmek,
 • Departmanların risk değerlendirmesini koordine etmek,
 • Yıllık iç denetim planı geliştirmek,
 • Yıllık risk temelli denetim planının geliştirilmesi amacıyla, kuruluşun stratejik hedefleri ve finansal etkisini analiz etmek,
 • Tüm eksikliklerin giderildiğinden emin olmak için yönetim birimlerinin düzeltici faaliyet planlarını kontrol etmek,
 • Kurum içerisinde meydana gelen sahtekarlık vakalarını incelemek ve raporlamak,
 • Dış kaynaklı denetim faaliyetlerinin aktif gözetimini sağlamak,
 • Denetim personeli için eğitim programları planlamak,
 • Şirket faaliyetlerinin yasal düzenlemelere uygunluğunu kontrol etmek,
 • Denetim raporları hazırlamak ve yönetim departmanına sunmak.

Nasıl İç Denetim Müdürü Olunur?

İç denetim müdürü olmak için dört yıllık eğitim veren üniversitelerin İktisat, İşletme, Mühendislik ve ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olma şartı bulunmaktadır. Ayrıca, Uluslararası İç Denetim Enstitüsü tarafından, Sertifikalı İç Denetçi (CIA) sertifikasyonu verilmektedir.

İç Denetim Müdürünün Nitelikleri Nelerdir?

 • Detay odaklı çalışmak,
 • İş kanunu, vergi kanunu ve ilgili yasal düzenlemeler hakkında yetkin bilgi sahibi olmak,
 • Ekip yönetimi ve motivasyonunu sağlayabilmek,
 • Raporlama ve sunum yapabilmek,
 • İş ve zaman yönetimini gerçekleştirebilmek,
 • Proaktif bir tutum sergileyebilmek ve inisiyatif alabilmek,
 • Özdisiplin sahibi olmak,
 • Mükemmel sözlü ve yazılı iletişim becerisi sergilemek,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak.
İç Denetim Müdürü Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Denetim/Teftiş %59,7
 • Finans %3,9
 • Muhasebe %2
 • Üretim / İmalat %1,8
 • Yönetim %1,7
 • Sağlık %0,9
 • Sigorta %0,7
 • Satış %0,6
 • Hizmet %0,6
 • Mühendislik %0,6
İç Denetim Müdürü Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Finans - Ekonomi %14,4
 • Topluluklar %9,4
 • Perakende %7,4
 • Sigortacılık %7
 • Otomotiv %5,5
 • Enerji %5
 • Hizmet %4,2
 • Gıda %4,2
 • Yapı %4,1
 • Turizm %3,9
İç Denetim Müdürü Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %74,7
 • Kadın %25,2
İç Denetim Müdürü Eğitim Durumu
 • Üniversite %51,4
 • Yüksek lisans %41,6
 • Doktora %4,2
 • Diğer %1,1
 • Ön Lisans %0,9
 • Lise %0,7
İç Denetim Müdürü Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %19,3
 • Marmara Üniversitesi %10,5
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) %7,4
 • Boğaziçi Üniversitesi %6,4
 • Anadolu Üniversitesi %5,7
 • Dokuz Eylül Üniversitesi %4,6
 • Uludağ Üniversitesi %4,1
 • İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) %3,5
 • İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi %3,3
 • Hacettepe Üniversitesi %2,9
İç Denetim Müdürü Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • İşletme %21,5
 • İktisat (İngilizce) %9,4
 • İktisat %8,8
 • İşletme (İngilizce) %8,3
 • Maliye %7,2
 • Ekonomi %5
 • Kamu Yönetimi %3,5
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi %2,9
 • Endüstri Mühendisliği %2,6
 • Uluslararası İlişkiler %2,2
İç Denetim Müdürü Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Spirits And Beverage %13,6
 • Anında Karar %10,9
 • Denetim %9,8
 • Ergonomics %9,8
 • Kurumsal İletişim %9
 • BORSA FİNANS %8,8
 • Mal Sayımı Yapabilirim %8,8
 • Biyoyakıtlar %8,8
 • Rt2 %7,9
 • Satış Sonrası Hizmet %7,4