Hesap Uzmanı

Hesap Uzmanı nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Hesap Uzmanı Kimdir?

Hesap uzmanı, Maliye Bakanlığı adına büyük işletmelerin dış kamusal denetimlerini yapar.

Hesap Uzmanının Sorumlulukları Nelerdir?

 • Gelir Kanunlarının verdiği yetkiye dayanarak gerçek kişi ve kurumların vergi incelemesini yapmak,
 • Vergi kanunları, Vergi Usul Kanunu ve diğer kanunların yetki verdiği her türlü vergi tekniğiyle ve vergi suçlarıyla ilgili inceleme, kontrol ve diğer işlemleri yapmak,
 • Kamu Teşebbüsleri ve Devletin ilgili bulunduğu diğer müessese ve derneklerde Maliye Bakanının gerekli göreceği vergi dışı incelemeleri yapmak,
 • Mükellefleri yetiştirmek ve aydınlatmak amacı ile konferans ve eğitim düzenlemek,
 • Vergi sistem ve tekniğinin geliştirilmesi, uygulamadaki tereddüt ve aksaklıkların giderilmesi hususunda araştırmalar yapmak ve önerilerde bulunmak,
 • Hesap Uzmanları Kurulu Sınav Komisyonu, diğer komisyon ve komitelere katılmak,
 • Çalışmalar esnasında mali hükümlere dair düzenlenmesi, değiştirilmesi ve açıklanması gerekli görülen hususlara dair görüşleri Başkanlığa iletmek,
 • Maliye Bakanının isteği doğrultusunda; iktisat, mali denetim, maliye ve işletmecilik alanlarında teknik araştırma ve etüdler yapmak,
 • İlgili Makamlar tarafından yetkili kılınmak suretiyle soruşturmalar ve bilirkişi incelemeleri yapmak.

Nasıl Hesap Uzmanı Olunur?

Hesap uzmanı olmak için aşağıda belirtilen şartları yerine getirmek gerekmektedir;

 • Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren İşletme, İktisat, Maliye, Siyaset Bilimi ve ilgili bölümlerden lisans derecesi ile mezun olmak,
 • Hesap Uzman Yardımcısı sıfatıyla üç yıllık staj dönemini tamamlamak,
 • Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen yazılı ve sözlü Hesap Uzmanlığı Yeterlik Sınavına girmek ve atanmak.

Hesap Uzmanının Nitelikleri Nelerdir?

Hesap uzmanın öncelikli olarak, matematiksel düşünme ve analitik becerilere sahip olması beklenir. Meslek profesyonellerinde aranan diğer nitelikler şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Dikkat ve disiplin sahibi olmak,
 • Ekip çalışması ve yönetimine yatkınlık göstermek,
 • Yoğun stres altında çalışabilmek ve etkili karar verebilmek
 • Problem çözme yeteneği sergilemek,
 • Etkin iletişim kurma yeteneğine sahip olmak,
 • Düzenli ve detaycı çalışma becerisi sergilemek,
Hesap Uzmanı Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Muhasebe %24,5
 • Finans %5,1
 • Lojistik %4,2
 • Pazarlama %3,9
 • Reklam %3,9
 • Operasyon %2,3
 • Satış %2
 • Üretim / İmalat %1,7
 • Bilgi İşlem %1,4
 • Turizm %1,4
Hesap Uzmanı Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Hizmet %11,3
 • Taşımacılık %9
 • Finans - Ekonomi %8,2
 • Bilişim %5,6
 • Reklam ve Tanıtım %5,4
 • Yapı %5,1
 • Gıda %4,5
 • Havacılık %3,7
 • Medya %3,4
 • Denizcilik %3,4
Hesap Uzmanı Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %50,4
 • Kadın %49,6
Hesap Uzmanı Eğitim Durumu
 • Üniversite %65,4
 • Yüksek lisans %22,3
 • Ön Lisans %5,1
 • Lise %4,5
 • Diğer %1,7
 • Doktora %1,1
Hesap Uzmanı Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Anadolu Üniversitesi %12,1
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %8,7
 • Marmara Üniversitesi %6,5
 • Uludağ Üniversitesi %3,9
 • Dokuz Eylül Üniversitesi %3,7
 • Sakarya Üniversitesi %3,7
 • Kocaeli Üniversitesi %2,8
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi %2,8
 • İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi %2,5
 • Adnan Menderes Üniversitesi %2
Hesap Uzmanı Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • İşletme %14,6
 • İktisat %5,9
 • İşletme (İngilizce) %5,4
 • Ekonomi %5,4
 • Muhasebe (MYO) %3,7
 • Maliye %3,1
 • Uluslararası İlişkiler %2,5
 • İktisat (İngilizce) %1,7
 • Kamu Yönetimi %1,7
 • Muhasebe %1,7
Hesap Uzmanı Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Microsoft Office %3,1
 • BORSA FİNANS %2,8
 • Biyoyakıtlar %2,8
 • Süreç Yönetimi %2,5
 • Muhasebe %2,5
 • Ticaret %2,3
 • 2002-2004 Lisanslı Ortaokul Voleybol Takımında %2,3
 • İkna Edici Konuşma Ve Yazma Konusunda Kabiliyetli %2,3
 • SAP %2,3
 • SAP FI %2,3