Hakim

Hakim nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Hakim Kimdir?

Hakim, mahkemelerde çalışan ve hukuk kuralları çerçevesinde kalarak herhangi bir konuda karar alınmasını sağlayan kişidir. Hakimler, şahısların devlet ya da yine şahıslarla yaşadığı anlaşmazlıkları çözüme kavuşturur.

Hakimlerin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Hakim, hukuki sorunları çözüme ulaştırmakla görevlidir. Bu vesileyle bireylerin hak ve özgürlüklerini elinden alabilir. Hakimler, anayasa, yasalar ve teamülleri dikkate alıp gücünü vicdanından alarak hukuki süreçleri yönetir. Hakimlerin diğer görev ve sorumlulukları şöyle sıralanır;

 • Dava dosyalarını incelemek,
 • Dava konusu tarafların ve gerekli olduğu takdirde bilirkişilerin bilgisine başvurmak,
 • Yeni düzenlemeleri takip etmek,
 • Tarafsız olarak karar almak,
 • Taraflar, tarafların temsilcileri, savcılık makamı ve bilirkişi tarafından sunulan bilgi ya da belgeleri dava dosyasına eklemek,
 • Dava hakkında Türk milleti adına hüküm vermek.

Hakim Olmak İçin Nasıl Bir Eğitim Almak Gerekir?

Hakimlik temel olarak ikiye ayrılır. Hakimler, adli yargı ya da idari yargı alanında çalışır. Adli yargı alanında hakim olacak kişilerin, öncelikle üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Hukuk fakültelerini bitirmeleri gerekir. Hukuk fakültesi mezun olan kişiler, Adalet Bakanlığı ve ÖSYM’nin ortaklaşa hazırladığı sınavdan, atanmak için yeterli olan puanı almalıdır. İdari yargı alanında hakim olmak için ise öncelikle 4 yıllık eğitim veren Hukuk fakültesi ya da hukuk alanında yeterli eğitimi veren Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat ya da Maliye fakültelerini bitirmeleri gerekir. İlgili fakültelerden mezun olan kişiler, Adalet Bakanlığı ve ÖSYM’nin ortaklaşa hazırladığı sınavdan, atanmak için yeterli olan puanı almalıdır. Hem idari hem de adli yargı alanında da başarılı olan hakimler, stajyer olarak çalıştıktan sonra asli görev ile atanır.

Hakim Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Hukuk %22,3
 • Genel Başvuru %0,9
 • Akademik %0,5
 • AR-GE %0,5
 • Üretim / İmalat %0,5
 • Hizmet %0,5
 • İnsan Kaynakları %0,5
Hakim Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Danışmanlık %27,9
 • Hizmet %1,9
 • Tekstil %0,5
 • Eğlence - Kültür - Sanat %0,5
 • Arşiv Yönetimi ve Saklama %0,5
 • Topluluklar %0,5
 • Maden ve Metal Sanayi %0,5
 • Üretim / Endüstriyel Ürünler %0,5
Hakim Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %68,8
 • Kadın %31,2
Hakim Eğitim Durumu
 • Üniversite %54,9
 • Yüksek lisans %28,8
 • Diğer %8,8
 • Doktora %6,5
 • Lise %0,5
 • İlköğretim %0,5
Hakim Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Ankara Üniversitesi %16,7
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %12,6
 • Marmara Üniversitesi %11,6
 • Selçuk Üniversitesi %9,8
 • Dokuz Eylül Üniversitesi %8,8
 • Dicle Üniversitesi %3,3
 • Gazi Üniversitesi %2,8
 • Kocaeli Üniversitesi %2,3
 • Yakın Doğu Üniversitesi %1,9
 • Kara Harp Okulu %1,9
Hakim Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • Hukuk %74,4
 • Güvenlik Bilimleri %0,9
 • Kamu Yönetimi %0,9
 • Sistem Mühendisliği %0,9
 • İşletme %0,9
 • Tarih Öğretmenliği %0,5
 • Endüstri Ürünleri Tasarımı %0,5
 • Matematik %0,5
 • Uluslararası İlişkiler %0,5
 • İktisadi İdari İlimler %0,5
Hakim Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Vergi Mevzuatı %1,4
 • Microsoft Office Excel %1,4
 • İletişim %1,4
 • Temel Yetkinlik %0,9
 • Zaman Yönetimi %0,9
 • İdari İşler %0,9
 • Hukuk %0,9
 • Gümrük mevzuatı %0,9
 • Etkili Yazılı-Sözlü İletişim %0,9
 • Sözleşme Yönetimi %0,5