Gümrük Müşaviri

Gümrük Müşaviri nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Gümrük Müşaviri Kimdir?

Gümrük müşaviri, gümrük belgelerini hazırlamak, malların ithalatını ve ihracatını kolaylaştırmak için gönderilerin tüm geçerli yasalara uygun olduğunu denetlemekle sorumludur.

Gümrük Müşavirinin Sorumlulukları Nelerdir?

Gümrük müşavirinin görev tanımı, 7681 numaralı Gümrük Kanunu’nda şu ifadelerle belirtilmiştir; “Gümrük müşavirleri her türlü gümrük işlemini takip ederek sonuçlandırabilir.” Gümrük müşavirinin diğer mesleki sorumlulukları şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Müşteri adına ödenecek vergi ve harçları belirlemek,
 • Gümrük faturaları, menşe sertifikaları ve kargo kontrol belgeleri gibi gerekli ithalat belgelerini düzenlemek ve vekaletname kullanarak müşteri adına belgeleri imzalamak,
 • İthalat ve ihracat belgelerini gümrük düzenlemelerine, yasalara veya prosedürlere göre hazırlamak,
 • İthalat ve ihracat kısıtlamaları, tarife sistemleri, sigorta gereksinimleri, kotalar veya gümrükle ilgili diğer konularda müşterilere tavsiyelerde bulunmak,
 • Yükün tahliyesini hızlandırmak için limanlarda gümrük komisyoncusu ile iletişime geçmek.

Gümrük Müşaviri Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Gümrük müşaviri olmak için aşağıda belirtilen şartları yerine getirmek gerekmektedir;

 • Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren, Siyasal Bilimler, Hukuk, Maliye, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi veya Bankacılık bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak ya da belirtilen bölümlerde lisansüstü eğitimini tamamlamak,
 • İki yıl süreyle Gümrük Müşaviri Yardımcılığı görevini yapmış olmak,
 • Gümrük Müşavirliği Sınavından başarı ile geçmek,
 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak,
 • Kanunda belirtilen, ‘kaçakçılık, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, yalan yere şehadet, suç tasnii, iftira gibi yüz kızartıcı suçlardan’ hüküm giymemiş olmak,
 • Memuriyetten ihraç edilmemiş olmak.

İşverenlerin Gümrük Müşavirinde Aradığı Nitelikler Nelerdir?

 • Öz disiplin sahibi olmak,
 • Ekip çalışması ve yönetimine yatkınlık göstermek,
 • Yazılı ve sözlü iletişim dahil olmak üzere mükemmel müşteri hizmetleri becerisi sergilemek,
 • Birden fazla görevi önceliklendirme ve yönetme yeteneğine sahip olmak,
 • Denetimsiz çalışabilmek,
 • Seyahat engeli bulunmamak,
 • Yoğun stres altında çalışabilmek ve etkili karar verebilmek.
Gümrük Müşaviri Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • İthalat/İhracat %38,5
 • Hizmet %5,9
 • Lojistik %4,2
 • Yönetim %1,9
 • Operasyon %1,5
 • Denetim/Teftiş %1,1
 • Genel Başvuru %0,8
 • Nakliye %0,4
 • Kalite %0,4
 • Mühendislik %0,4
Gümrük Müşaviri Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Hizmet %49,9
 • Taşımacılık %22,8
 • Ticaret %5,9
 • Danışmanlık %1,1
 • Üretim / Endüstriyel Ürünler %0,4
 • Kimya %0,4
 • Yapı %0,4
 • Elektrik & Elektronik %0,4
 • Bilişim %0,4
 • Medya %0,4
Gümrük Müşaviri Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %76,2
 • Kadın %23,9
Gümrük Müşaviri Eğitim Durumu
 • Üniversite %75,9
 • Ön Lisans %6,6
 • Diğer %5,9
 • Yüksek lisans %5,7
 • Lise %5,1
 • Doktora %0,4
 • İlköğretim %0,4
Gümrük Müşaviri Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Anadolu Üniversitesi %24,7
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %7,4
 • Uludağ Üniversitesi %5,7
 • Trakya Üniversitesi %5,7
 • Mustafa Kemal Üniversitesi %3,4
 • Marmara Üniversitesi %3,2
 • Sakarya Üniversitesi %3
 • Selçuk Üniversitesi %2,7
 • Dumlupınar Üniversitesi %2,3
 • Manisa Celal Bayar Üniversitesi %2,1
Gümrük Müşaviri Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • İşletme %19
 • Dış Ticaret (MYO) %17,3
 • Gümrük İşletme (MYO) %8
 • İktisat %6,3
 • İthalat-İhracat (MYO) %5,1
 • Kamu Yönetimi %4,2
 • Maliye %2,5
 • Dış Ticaret ve Avrupa Birliği (MYO) %1,9
 • İktisadi İdari İlimler %1,5
 • İşletme - Ekonomi %1,3
Gümrük Müşaviri Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Gümrük mevzuatı %3,2
 • Spor Kros %2,3
 • Sistem Mühendiliği %1,7
 • 3 Yıl Futbol Oynadım 2 Yıldır Fitness Ve Antrenörlük Ypıyorum %1,7
 • Ticaret %1,7
 • Dış Ticaret %1,5
 • Management And Organization %1,5
 • Görev Planlama Yazılımları %0,8
 • Sinema, Müzik , Kitap, Yüzme, Dans, Satranç %0,8
 • • Deadline And Target Driven %0,8