Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür Yardımcısı nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Genel Müdür Yardımcısı Kimdir?

Genel müdür yardımcısı; şirketlerin daha etkin, doğru ve verimli bir şekilde yönetilmesi adına çalışmalar yapan, şirketin bulunduğu konum ve hedefleri doğrultusunda ihracattan ithalata, satıştan bütçe planlamaya, üretimden lojistik değerlendirmelere kadar şirketin her alanındaki süreçleri inceleyen kişiye verilen isimdir.

Genel Müdür Yardımcısı Ne İş Yapar? Genel Müdür Yardımcısının Görevleri Nelerdir?

Şirketin sürekliliği ve etkinliği için çalışan genel müdür yardımcısının görev sorumlulukları şu şekildedir:

 • Genel müdürün kendisine yönlendirdiği işleri yapmakla yükümlü olmak,
 • Aylık faaliyet raporlarını analiz etmek ve değerlendirmek,
 • Çalıştığı şirketin dengeli ve kârlı bir şekilde yükselme göstermesi için kısa ya da uzun vadeli hedefler belirlemek,
 • Şirketlerde üretim için gerekli olan makine, insan gücü, malzeme ve bütçe ihtiyaçlarını tespit etmek,
 • Şirket faaliyetleri için etkili ve uygun organizasyonlar planlamak,
 • Çalıştığı şirketin ekonomik, mali, yasal, sosyal ve teknolojik koşullara uyumlu olmasını sağlamak adına çalışmalar yapmak,
 • İleriye dönük sağlam projeler hazırlamak,
 • Şirketin imajını, kimliğini ve kültürünü geliştirmek adına projeler, yeni fikirler tasarlamak,
 • Şirketle ilgili yapılan birtakım toplantılara Genel Müdür adına ya da kendi adına katılım sağlamak.

Genel Müdür Yardımcısı Nasıl Olunur?

Genel müdür yardımcısı olmak için lise ve dengi bir eğitim bitirdikten sonra üniversitelerin dört yıllık lisans eğitimi veren İşletme ve İktisadi Bilimler Fakültesi bitirilmelidir.

Genel Müdür Yardımcısı Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Yönetim %24,7
 • Üretim / İmalat %5,9
 • Satış %4,3
 • Turizm %4,2
 • Finans %3,3
 • Mühendislik %3,1
 • İdari İşler %2,5
 • Pazarlama %2,4
 • Hizmet %2,4
 • İthalat/İhracat %2,2
Genel Müdür Yardımcısı Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Turizm %9,9
 • Yapı %9,7
 • Gıda %6,3
 • Bilişim %4,9
 • Hizmet %4,9
 • Otomotiv %4,6
 • Üretim / Endüstriyel Ürünler %4
 • Tekstil %3,9
 • Maden ve Metal Sanayi %3,6
 • Elektrik & Elektronik %3,4
Genel Müdür Yardımcısı Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %77
 • Kadın %23
Genel Müdür Yardımcısı Eğitim Durumu
 • Üniversite %60,2
 • Yüksek lisans %21,1
 • Lise %7,3
 • Ön Lisans %6,5
 • Doktora %2,4
 • Diğer %2,1
 • İlköğretim %0,4
Genel Müdür Yardımcısı Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Anadolu Üniversitesi %9,3
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %6,6
 • İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) %5,4
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) %4,6
 • Marmara Üniversitesi %4,2
 • Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) %3,4
 • Gazi Üniversitesi %2,6
 • Dokuz Eylül Üniversitesi %2,4
 • Hacettepe Üniversitesi %2,4
 • Uludağ Üniversitesi %2,3
Genel Müdür Yardımcısı Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • İşletme %10,7
 • Makine Mühendisliği %4,5
 • İktisat %3,7
 • Endüstri Mühendisliği %3,4
 • İnşaat Mühendisliği %3,1
 • Elektrik/Elektronik Mühendisliği %1,8
 • İşletme (İngilizce) %1,5
 • Uluslararası İlişkiler %1,5
 • Kamu Yönetimi %1,4
 • Ekonomi %1,4
Genel Müdür Yardımcısı Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Ticaret %3,3
 • Voleybol, Müzik, Spor İlgi Alanım İçerisinde %2,1
 • Ergonomics %2
 • Biyoyakıtlar %2
 • Ensturman Çalıyorum Bağlama Başta Olmak Üzere %2
 • BORSA FİNANS %1,9
 • Rt1 %1,9
 • Salary Review %1,8
 • Süreç Yönetimi %1,8
 • Rt2 %1,8