Gelir Uzmanı

Gelir Uzmanı nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Gelir Uzmanı Kimdir?

Gelir uzmanı, vergi ile ilgili olan konularda öneri ve görüşlerde bulunmak amacıyla görev alan kişiye verilen mesleki unvandır. Gelir uzmanı, vergi tahsilatlarına ait işlerle ilgili çalışmalar yürütür. Çalıştıkları kurum ya da kuruluşlardaki yöneticilerin inisiyatifine bağlı olarak kendisine verilen her türlü işi yürütmekle yükümlüdür.

Gelir Uzmanının Sorumlulukları Nelerdir?

Gelir uzmanlarının başlıca görevleri şunlardır:

 • Kanun, yönetmelik, tüzük ve yönergelere uygun olarak kendilerine belirtilen iş ve işlemleri yapmak, takip etmek,
 • Amirleri tarafından mevzuata uygun verilen görevleri yerine getirmek,
 • Tahsilata ilişkin işlemlerin zamanında ve doğru şekilde yapılmasını sağlamak.

Gelir Uzmanı Olmak İçin Hangi Eğitim Alınır?

Gelir uzmanlığı, akademik eğitimlerin ardından yapılan özel sınavlarla yerleşilen bir pozisyondur. Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Hukuk Fakültesinin ilgili bölümlerinden mezun olma şartı aranır. Girilecek sınav ÖSYM tarafından yapılan KPSS'dir. Özel koşullar ve puan türüne uygun seçimler yapılır. İlk önce gelir uzman yardımcısı olarak mesleğe adım atılır. Ardından yeterlilik sınavını kazanarak gelir uzmanı olunabilir.

Gelir Uzmanı Nasıl Olunur?

 • Gelir uzman yardımcılığı görevini yerine getirmek,
 • Gelir uzmanı olmak için uzmanlık alanının ve idarecilik hususlarının gerektirdiği nitelikleri kazanmak,
 • Görev alanında bulunan mevzuat konusunda ihtisas sahibi olmak,
 • Yabancı dil bilgisini arttırmak amacıyla eğitim almak,
 • Analiz etme ve araştırma yapma yeteneklerini geliştirmek,
 • Kişiliklerini gelir uzmanı mesleğinin getirdiği niteliklere göre geliştirmek,
 • Sürekli öğrenmeye ve yeniliğe açık olmak,
 • Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS) sonucu en az (C) düzeyinde olmak.
Gelir Uzmanı Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Finans %7,8
 • Muhasebe %7,8
 • İdari İşler %5,9
 • Denetim/Teftiş %5,5
 • Hizmet %2,7
 • Turizm %1,8
 • Bilgi İşlem %1,8
 • Genel Başvuru %1,8
 • İthalat/İhracat %1,8
 • Yönetim %0,9
Gelir Uzmanı Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Hizmet %15,5
 • Finans - Ekonomi %7,3
 • Turizm %4,1
 • Havacılık %2,7
 • Bilişim %1,4
 • Eğitim %1,4
 • Danışmanlık %1,4
 • Enerji %0,9
 • Perakende %0,5
 • Kimya %0,5
Gelir Uzmanı Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %71,9
 • Kadın %28
Gelir Uzmanı Eğitim Durumu
 • Üniversite %65,3
 • Yüksek lisans %26,9
 • Diğer %4,1
 • Ön Lisans %2,3
 • Lise %0,9
 • Doktora %0,5
Gelir Uzmanı Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Anadolu Üniversitesi %16
 • Gazi Üniversitesi %7,3
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %5,5
 • Atatürk Üniversitesi %3,2
 • Selçuk Üniversitesi %3,2
 • Marmara Üniversitesi %2,7
 • Uludağ Üniversitesi %2,7
 • Dokuz Eylül Üniversitesi %2,3
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) %2,3
 • Kocaeli Üniversitesi %1,8
Gelir Uzmanı Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • İşletme %21,5
 • İktisat %19,6
 • Maliye %8,2
 • Kamu Yönetimi %6,4
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri %2,7
 • İşletme (İngilizce) %2,3
 • Uluslararası İlişkiler %2,3
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi %2,3
 • İstatistik %1,8
 • İktisadi İdari İlimler %1,8
Gelir Uzmanı Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Vergi Mevzuatı %3,7
 • Genel Muhasebe %3,2
 • Muhasebe %2,3
 • Muhasebe mevzuatı %2,3
 • Mali işler %2,3
 • Microsoft Office %2,3
 • Biyoyakıtlar %2,3
 • Bankacılık Ve Sigortacılık Okuyorum %1,8
 • Ticaret %1,8
 • Finans %1,8