Gayrimenkul Geliştirme Uzmanı

Gayrimenkul Geliştirme Uzmanı nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Gayrimenkul Geliştirme Uzmanı Kimdir?

Gayrimenkul geliştirme uzmanı, bir projenin arsa tespit aşamasından değerleme ve satışına kadar geçen süreçleri yönetmekle sorumludur.

Gayrimenkul Geliştirme Uzmanının Sorumlulukları Nelerdir?

Kamu kurumlarında ve özel sektörde çalışma imkanı bulunan meslek profesyonellerinin sorumlulukları şunlardır;

 • Gayrimenkul projeleri geliştirmek,
 • Yeni projeler için ön fizibilite analizleri yürütmek,
 • Tüm proje paydaşlarının proje durumu hakkında bilgilendirilmesini sağlamak,
 • Konut projeleri ve mevcut mülkler üzerinde varlık yönetimi yapmak,
 • Mülk müzakereleri, satın alma ve satış faaliyetleri ile ilgili çeşitli işlem belgelerini incelemek ve hazırlamak,
 • Tarihsel yapıları değerlemek,
 • Kentsel dönüşüm projelerini koordine etmek,
 • Finansal bilgileri güncelleyerek proje geliştirme sürecini hızlandırmak,
 • Gayrimenkul piyasasını analiz etmek,
 • Bütçe ve proje zaman çizelgeleri hazırlamak,
 • Kredi derecelendirme çalışmaları yapmak,
 • Finansman alternatifleri araştırmak,
 • Emlak satışı için pazarlama stratejilerinin hazırlanmasına ve uygulanmasına yardımcı olmak,
 • Planlama ve geliştirme ihtiyaçlarını ifade eden raporlar hazırlamak ve sunmak,
 • Arazi planlamacıları, mühendisler dahil olmak üzere diğer meslek profesyonelleriyle iş birliği içerisinde çalışmak,
 • Tüm işlemlerin yasal düzenlemelere uygun olmasını sağlamak.

Nasıl Gayrimenkul Geliştirme Uzmanı Olunur?

Gayrimenkul geliştirme uzmanı olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü ve ilgili bölümlerinden mezun olma şartı bulunmaktadır.

Gayrimenkul Geliştirme Uzmanının Nitelikleri Nelerdir?

 • Yatırım analizi yapabilmek,
 • Gayrimenkul ilkeleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Raporlama ve sunum yapabilmek,
 • İnisiyatif alabilmek,
 • İş ve zaman yönetimini gerçekleştirebilmek,
 • Ekip çalışması ve motivasyonunu sağlayabilmek,
 • Stresli iş ortamına uyum göstermek,
 • Mükemmel sözlü ve yazılı iletişim becerisi sergilemek,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak,
Gayrimenkul Geliştirme Uzmanı Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • İş Geliştirme %16,9
 • Pazarlama %6,2
 • Mühendislik %6,2
 • Planlama %4,6
 • Hizmet %3,1
 • Pazar Araştırma %3,1
 • Satış %3,1
 • İdari İşler %1,5
 • Müşteri İlişkileri %1,5
 • Yönetim %1,5
Gayrimenkul Geliştirme Uzmanı Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Yapı %43,1
 • Hizmet %21,5
 • Telekomünikasyon %4,6
 • Perakende %4,6
 • Gıda %4,6
 • Danışmanlık %4,6
 • Elektrik & Elektronik %1,5
 • Güvenlik %1,5
 • Bilişim %1,5
 • Enerji %1,5
Gayrimenkul Geliştirme Uzmanı Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %53,8
 • Kadın %46,2
Gayrimenkul Geliştirme Uzmanı Eğitim Durumu
 • Üniversite %47,7
 • Yüksek lisans %36,9
 • Lise %6,2
 • Diğer %4,6
 • Ön Lisans %4,6
Gayrimenkul Geliştirme Uzmanı Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) %20
 • Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) %20
 • Anadolu Üniversitesi %6,2
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %4,6
 • Uludağ Üniversitesi %3,1
 • İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi %1,5
 • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi %1,5
 • Hitit Üniversitesi %1,5
 • İstanbul Kültür Üniversitesi %1,5
 • Beykent Üniversitesi %1,5
Gayrimenkul Geliştirme Uzmanı Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • Şehir Planlama %26,2
 • Harita Mühendisliği %7,7
 • İnşaat Mühendisliği %6,2
 • İşletme %6,2
 • İşletme (İngilizce) %4,6
 • Fizik %3,1
 • Emlak ve Emlak Yönetimi (MYO) %3,1
 • Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım %3,1
 • Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği %1,5
 • Tarih %1,5
Gayrimenkul Geliştirme Uzmanı Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Salary Review %9,2
 • Personel Maliyet %7,7
 • Fakülte Futbol Takımı Oyuncusu %4,6
 • Operasyonel %4,6
 • Stratejik Pazarlama %3,1
 • Kısa Öyküler Yazma %3,1
 • REKLAM SENARYO %3,1
 • Adobe Photoshop %3,1
 • AutoCAD %3,1
 • Bale Öğretmeni %3,1