Fizik Öğretmeni

Fizik Öğretmeni nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Fizik Öğretmeni Kimdir?

Fizik Öğretmeni, Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı müfredata uygun olarak öğrencilere fizik ve doğa bilimleri konusunda bilgi verir. Fizik öğretmenleri, özel kurslar ya da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan lise ve dengi okullarda çalışabilir.

Fizik Öğretmeninin Sorumlulukları Nelerdir?

Antik Yunan dilinde doğa anlamına gelen “fisis” sözcüğünden gelen Fizik, en genel manada doğayı ve süreçlerini cevaplamaya çalışır. Modern eğitimde Fizik Öğretmeninden, fizik kanun ve problemleri hakkında öğrencileri bilgilendirmesi beklenir. Ayrıca Fizik Öğretmeninin farklı sorumlulukları da bulunur ve bunlar şöyle sıralanabilir;

 • Yıllık fizik öğrenim müfredatına göre bilgi aktarımında bulunmak,
 • Müfredatı, öğrencilerin bilgi ve beceri seviyelerine göre uyarlamak,
 • Öğrencilerin fizik konusunda bilgi seviyelerini geliştirmek ve gerektiği zaman yeterliliklerini ölçmek,
 • Davranış ve öğrenme sorunu yaşayan öğrenciler için rehberlik servisi ile iletişim kurmak,
 • Öğrencilerin farklı kaynaklardan yararlanmasını sağlamak.

Fizik Öğretmeni Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Eğitim Fakültelerine bağlı Fizik Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olan herkes Fizik Öğretmeni olabilir. Üniversitelerin Fen Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesine bağlı Fizik ya da Fizik Mühendisliği lisans programlarından mezun olanların ise Fizik Öğretmeni olabilmesi için bir dizi aşamayı geçmesi gerekir. Fizik ya da Fizik Mühendisliği bölümlerinden mezun olanların Fizik Öğretmeni yapabilmesi için; Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Yüksek Lisans programını ya da Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın işbirliği ile hazırlanan Pedagojik Formasyon Programı’nı tamamlaması gerekir.

Fizik Öğretmeninin Nitelikleri Nelerdir?

Fizik Öğretmenleri, çocuklarla ilgilendikleri ve bilişsel gelişimlerine katkı sağladıkları için farklı konular hakkında bilgiye sahip olmalıdır. Fizik Öğretmenliği yapacak olanlardan beklenenler şu şekilde toplanabilir;

 • Çağdaş eğitim metotlarını takip etmek,
 • Yazılı ve özellikle de sözlü iletişim becerisi yüksek olmak,
 • Öğrencilerin akademik farklılıklarını ve ihtiyaçlarını algılayabilmek,
 • İyi ve etkili bir öğrenme ortamı sağlamak.
Fizik Öğretmeni Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Eğitim %38,9
 • Akademik %1,5
 • Personel %0,2
 • Hizmet %0,2
 • AR-GE %0,2
 • Genel Başvuru %0,2
 • Yönetim %0,1
 • Satış %0,1
 • Halkla İlişkiler %0,1
 • Finans %0,1
Fizik Öğretmeni Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Eğitim %81,9
 • Danışmanlık %1,2
 • Hizmet %0,4
 • Gıda %0,2
 • Bilişim %0,1
 • Yapı %0,1
 • Sağlık %0,1
 • Elektrik & Elektronik %0,1
 • Tekstil %0,1
 • Finans - Ekonomi %0,1
Fizik Öğretmeni Cinsiyet Dağılımı
 • Kadın %57,7
 • Erkek %42,4
Fizik Öğretmeni Eğitim Durumu
 • Üniversite %63,8
 • Yüksek lisans %29,2
 • Diğer %4,2
 • Doktora %2,3
 • Lise %0,3
 • Ön Lisans %0,2
 • İlköğretim %0
Fizik Öğretmeni Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %5,8
 • Gazi Üniversitesi %4
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) %3,3
 • Marmara Üniversitesi %3,1
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi %3
 • Atatürk Üniversitesi %3
 • Trakya Üniversitesi %2,9
 • Ege Üniversitesi %2,9
 • Dokuz Eylül Üniversitesi %2,7
 • Balıkesir Üniversitesi %2,6
Fizik Öğretmeni Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • Fizik %63,1
 • Fizik Öğretmenliği %20,5
 • Fizik Mühendisliği %1
 • Fen Bilgisi Öğretmenliği %1
 • Fen Bilimleri %0,3
 • İşletme %0,2
 • Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (MYO) %0,2
 • Elektrik (MYO) %0,1
 • Eğitim Bilimleri %0,1
 • Gıda Teknolojisi (MYO) %0,1
Fizik Öğretmeni Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Microsoft Office %1,2
 • Ticaret %0,7
 • Bilgisayar %0,7
 • Documantery Programme %0,6
 • • Deadline And Target Driven %0,5
 • Resim %0,4
 • Personel Maliyet %0,4
 • Müzik %0,4
 • Tiyatro %0,4
 • Yüzme %0,3