Finans Müdürü

Finans Müdürü nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Finans Müdürü Kimdir?

Finans müdürü; bir kurumun muhasebe ve tüm finansman kayıtlarını kurallara ve ilgili mevzuata uygun olarak tutulmasını sağlayan kişiye verilen mesleki isimdir. Aynı zamanda ödemelerin ve tahsilatların da takip edilmesini sağlamaktan sorumludur.

Finans Müdürü Ne Yapar? Finans Müdürünün Görev Sorumlulukları Neleri Kapsar?

Şirketlerin muhasebe alanındaki işlerini yürüten finans müdürlerinin başlıca görevleri şöyledir:

 • Bütçeler, raporlar, mali tablolar ve tahminler dahil olmak üzere tüm muhasebe yönetiminden sorumlu olmak,
 • Personelin avans ve maaş ödemelerinin zamanında yapılmasını sağlamak,
 • Firmanın tüm muhasebe kayıtlarının tutulmasını sağlamak,
 • Tutulan kayıtların işlemesini, aylık/yıllık beyannamelerinin vergi dairelerine verilmesini sağlamak,
 • Vergilerin süresi içerisinde ödenmesi için onları takip etmek,
 • Aylık SSK bildirgelerini ilgili kurumlara vermek,
 • Sigorta bedellerini ilgili kurumlara ödemek,
 • Firmanın ödemelerini düzenli olarak takip etmek ve ödemelerini gerçekşeltirmek,
 • Firmanın cari alacaklarını takip etmek,
 • Cari alacakların zamanında tahsil edilmesini sağlamak,
 • Firmanın ödemelerini takip etmek ve ödemeyi yapmak,
 • Banka ve diğer resmi kurumlarla firmanın ilişkilerini düzenli tutmak için girişimlerde bulunmak,
 • Firmanın yıllık ve aylık hesap durumlarını kontrol etmek.

Finans Müdürü Nasıl Olunur?

Üniversitelerin lisans eğitimi (4 yıllık) veren İşletme Bölümü, İktisat Bölümü, Ekonometri Bölümü ve Maliye Bölümü gibi bölümlerinden mezun olmak yeterlidir. Nitelikli bir finans müdür olmak için eğitimin yanı sıra matematiksel ve istatistiksel çalışmalara imza atmak gerekir. Finans müdürü unvanı almaya hak kazanan kişiler, kurumsal firmalar, bankalar ve kamu kurum ve kuruluşları gibi sahalarda çalışabilmektedir.

Finans Müdürü Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Finans %51,5
 • Muhasebe %5,5
 • Üretim / İmalat %3,7
 • Yönetim %1,8
 • Hizmet %1,4
 • Satış %1,4
 • İthalat/İhracat %1,1
 • Mühendislik %0,9
 • Pazarlama %0,8
 • Sağlık %0,8
Finans Müdürü Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Yapı %14,1
 • Gıda %6
 • Tekstil %6
 • Otomotiv %5,3
 • Maden ve Metal Sanayi %4,3
 • Enerji %4,2
 • Bilişim %4
 • Sağlık %3,9
 • Kimya %3,8
 • Turizm %3,8
Finans Müdürü Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %59,6
 • Kadın %40,5
Finans Müdürü Eğitim Durumu
 • Üniversite %65,3
 • Yüksek lisans %19,6
 • Lise %6,3
 • Ön Lisans %5,6
 • Diğer %1,8
 • Doktora %1,2
 • İlköğretim %0,2
Finans Müdürü Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Anadolu Üniversitesi %15,9
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %9
 • Marmara Üniversitesi %6,1
 • Dokuz Eylül Üniversitesi %4,4
 • Uludağ Üniversitesi %3,7
 • Gazi Üniversitesi %3,1
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) %2,9
 • Boğaziçi Üniversitesi %2,3
 • Ankara Üniversitesi %2,1
 • Hacettepe Üniversitesi %1,8
Finans Müdürü Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • İşletme %22,7
 • İktisat %10,4
 • İşletme (İngilizce) %4
 • Maliye %3,8
 • İktisat (İngilizce) %3,1
 • Ekonomi %3
 • Muhasebe %2,6
 • Kamu Yönetimi %2,5
 • Muhasebe (MYO) %2,3
 • İktisadi İdari İlimler %1,9
Finans Müdürü Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Rt1 %9,5
 • Süreç Yönetimi %9,1
 • Production Planning %9
 • BORSA FİNANS %8,8
 • Ergonomics %8,7
 • Vt2 %8,6
 • Rt2 %8,1
 • Trade Marketing %8,1
 • Biyoyakıtlar %7,8
 • Hızlı İşlem Yapma %7,4