Eğitim Uzman Yardımcısı

Eğitim Uzman Yardımcısı nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Eğitim Uzman Yardımcısı Kimdir?

Eğitim uzman yardımcısı, şirketlerin büro personeli ve alt düzey idare çalışanlarına yönelik eğitim programları organize etmek ve yürütmekle sorumludur.

Eğitim Uzman Yardımcısının Görev Tanımı Neleri Kapsar?

Eğitim uzman yardımcısının temel görevi, iş gücünün mesleki gelişimini sağlamayı amaçlayan eğitim programları organize etmektir. Meslek profesyonellerinin diğer sorumlulukları şunlardır;

 • Eğitim ihtiyaçlarını tür ve kapsam olarak belirlemek için bölüm yöneticileri ile iletişim kurmak,
 • Belirlenen ihtiyaçlara göre eğitim ve gelişim programların tasarlamak,
 • Eğitim programı, seminer ve konferanslar için araştırma yapmak,
 • Öğretim materyali, bildiri, değerlendirme formları gibi eğitim araçları hazırlamak ve dağıtmak,
 • Görsel-işitsel ekipmanı kurmak ve gerektiğinde sunum yapmak,
 • Mevcut sistemleri analiz etmek ve yeni çalışmalar için öneriler sunmak,
 • Sistem revizyonlarının avantajlarını belirlemek üzere rapor, form vb. verileri incelemek,
 • Değerlendirme raporu hazırlamak,
 • Mevzuattaki yeni gelişmelerden haberdar olmak ve eğitimin mevzuatı desteklemeye devam etmesini sağlamak,
 • İş yerinde kullanılan yeni teknoloji ve metodolojileri araştırmak ve gerektiğinde uygulamak,
 • Eğitim verilecek alanın fiziksel gerekliliklerini belirlemek,
 • Mesleki gelişimini sürdürmek.

Nasıl Eğitim Uzman Yardımcısı Olunur?

Eğitim uzman yardımcısı olmak için, üniversitelerin hizmet verilecek sektörle ilgili lisans bölümlerinden mezun olma şartı bulunmaktadır. Mesleki yeterliliği sağlamak isteyen kişilere yönelik, çeşitli üniversiteler tarafından Eğiticinin Eğitimi (Training of Trainers) programları düzenlenmektedir.

Eğitim Uzman Yardımcısının Nitelikleri Nelerdir?

 • Ekip yönetimi ve motivasyonunu sağlayabilmek,
 • MS Office programlarına hakimiyeti bulunmak,
 • Organizasyonel yeteneğe sahip olmak,
 • Mükemmel sözlü ve yazılı iletişim becerisi sergilemek,
 • Analitik yönü kuvvetli olmak,
 • Seyahat engeli bulunmamak,
 • Erkek adaylar için, askeri yükümlülüğü bulunmamak; askerlik görevini tamamlamış, tecil ettirmiş ya da askerlik görevinden muaf olmak.
Eğitim Uzman Yardımcısı Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Eğitim %31,2
 • İnsan Kaynakları %11,5
 • Müşteri Hizmetleri / Çağrı Merkezi %3
 • Akademik %2,6
 • Personel %0,9
 • Sağlık %0,9
 • Finans %0,9
 • Satış %0,9
 • Yönetim %0,4
 • Denetim/Teftiş %0,4
Eğitim Uzman Yardımcısı Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Eğitim %26,1
 • Hizmet %15
 • Finans - Ekonomi %6,8
 • Telekomünikasyon %6,4
 • Sağlık %6
 • Perakende %3,8
 • Danışmanlık %3,4
 • Sigortacılık %3
 • Otomotiv %2,6
 • Gıda %2,1
Eğitim Uzman Yardımcısı Cinsiyet Dağılımı
 • Kadın %78,2
 • Erkek %21,8
Eğitim Uzman Yardımcısı Eğitim Durumu
 • Üniversite %62
 • Yüksek lisans %19,2
 • Ön Lisans %10,3
 • Lise %6,8
 • Diğer %0,9
 • İlköğretim %0,4
 • Doktora %0,4
Eğitim Uzman Yardımcısı Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Anadolu Üniversitesi %14,5
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %7,3
 • Sakarya Üniversitesi %4,7
 • Marmara Üniversitesi %4,3
 • Koç Üniversitesi %3,8
 • İstanbul Kültür Üniversitesi %3,4
 • Kocaeli Üniversitesi %3
 • Ege Üniversitesi %2,1
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) %2,1
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) %1,7
Eğitim Uzman Yardımcısı Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • İşletme %12
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri %7,3
 • İktisat %6
 • Sosyoloji %3
 • Psikoloji %2,6
 • Uluslararası İlişkiler %2,6
 • İşletme Yönetimi %2,1
 • Bankacılık ve Sigortacılık %2,1
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği %1,7
 • Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (MYO) %1,7
Eğitim Uzman Yardımcısı Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Microsoft Office %3,4
 • MS Excel %2,6
 • Windows XP %1,3
 • İletişim %1,3
 • PowerPoint %1,3
 • HTML %1,3
 • İnsan Kaynakları Yönetimi %1,3
 • İnsan İlişkileri Kuvvetli %0,9
 • Windows 8 %0,9
 • Visual Basic.Net %0,9