Coğrafya Öğretmeni

Coğrafya Öğretmeni nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Coğrafya Öğretmeni Kimdir?

Coğrafya öğretmeni; öğrencilere, Dünya’nın coğrafi yapısı, fiziksel çevre, iklim, toprak gibi coğrafi konular ve nüfusun bu faktörlerle ilişkisini öğretme sorumluluğu taşır.

Coğrafya Öğretmeninin Sorumlulukları Nelerdir?

 • Öğrencilerin coğrafi konuları öğrenmelerine yardımcı olmak için görsel materyal veya teknolojik yöntemler kullanmak,
 • Ulusal veya uluslararası eşsiz coğrafi unsurları sunan saha gezileri ve araştırma projeleri planlamak,
 • Coğrafya ders konularını öğrenmede zorluk yaşayan öğrencilere yönelik yaratıcı sınıf projeleri veya bireyselleştirilmiş çalışmalar hazırlamak ve öğrencinin konuya odaklanmasını sağlamak,
 • Öğretim programını, ders içeriğini ve materyallerini, öğretim yöntemlerini planlamak ve değerlendirmek,
 • Öğrencilerin sınıf çalışmalarını, ödevlerini ve notlarını değerlendirmek,
 • Öğrencilerin ilerleyişini ve kazanımlarını değerlendirmek, kaydetmek ve raporlamak,
 • Belirlenen eğitim öğretim hedeflerine ulaşılabilmesi için etkili zaman yönetimi gerçekleştirmek,
 • Meslektaşlarıyla iletişim içerisinde olarak disiplinlerarası çalışmalar gerçekleştirmek,
 • Güncel literatürü okuyarak ve konferanslara katılarak mesleki alandaki gelişmeleri takip etmek.

Coğrafya Öğretmeni Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Coğrafya öğretmeni olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Coğrafya Öğretmenliği Bölümünden lisans derecesi ile mezun olma şartı bulunmaktadır. Fen Edebiyat Fakültesine bağlı Coğrafya Bölümü mezunu olan kişiler ise pedagojik formasyon alarak Coğrafya Öğretmeni olmaya hak kazanmaktadır.

İşverenlerin Coğrafya Öğretmeninde Aradığı Nitelikler Nelerdir?

Sosyal bilimlere yönelik ilgisi bulunması ve disiplinlerarası bir eğitim vermesi beklenen coğrafya öğretmeninin diğer nitelikleri şunlardır;

 • Etkili ders planlaması yapmak ve yaratıcı öğretim teknikleri uygulamak,
 • Sınıf yönetimini sağlayabilmek,
 • Fırsat eşitliği, katılım, farklılık ve çeşitliliği destekleyen bir anlayış ile çalışmak,
 • Meslektaşlarına karşı sorumlu ve iş birlikçi bir tutum sergilemek,
 • Sözlü ve yazılı iletişim kurma kabiliyetine sahip olmak.
Coğrafya Öğretmeni Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Eğitim %32,8
 • Akademik %1,9
 • Personel %0,4
 • Hizmet %0,3
 • Satış %0,2
 • Genel Başvuru %0,1
 • AR-GE %0,1
 • Pazarlama %0,1
 • Halkla İlişkiler %0,1
 • Yönetim %0,1
Coğrafya Öğretmeni Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Eğitim %73,9
 • Danışmanlık %1
 • Bilişim %0,7
 • Hizmet %0,5
 • Tekstil %0,2
 • Gıda %0,2
 • Basım - Yayın %0,1
 • Yapı %0,1
 • Üretim / Endüstriyel Ürünler %0,1
 • Sağlık %0,1
Coğrafya Öğretmeni Cinsiyet Dağılımı
 • Kadın %54,7
 • Erkek %46,1
Coğrafya Öğretmeni Eğitim Durumu
 • Üniversite %77
 • Yüksek lisans %16,9
 • Diğer %5
 • Doktora %0,5
 • Lise %0,3
 • Ön Lisans %0,2
 • İlköğretim %0,1
Coğrafya Öğretmeni Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %13,2
 • Balıkesir Üniversitesi %5,7
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi %5,2
 • Atatürk Üniversitesi %5,1
 • Çanakkale 18 Mart Üniversitesi %4,4
 • Marmara Üniversitesi %3,8
 • Ankara Üniversitesi %3,7
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi %3,5
 • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi %3,3
 • Ege Üniversitesi %3,3
Coğrafya Öğretmeni Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • Coğrafya %52,5
 • Coğrafya Öğretmenliği %21,6
 • Sosyal Bilgiler Öğretmenliği %9,7
 • Tarih %0,8
 • Dil, Tarih, Coğrafya %0,8
 • Sanat Tarihi %0,2
 • Jeoloji Mühendisliği %0,2
 • Eğitim Bilimleri %0,2
 • İşletme %0,1
 • Tarih Öğretmenliği %0,1
Coğrafya Öğretmeni Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Microsoft Office %1,2
 • Bilgisayar %0,9
 • ArcGIS %0,8
 • Müzik %0,7
 • Microsoft Office Word %0,7
 • Resim %0,6
 • Spor %0,6
 • Amatör Fotoğrafçılık %0,6
 • Microsoft Office Powerpoint %0,6
 • Microsoft Office Excel %0,6