Çevre Sağlığı Teknisyeni

Çevre Sağlığı Teknisyeni nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Çevre Sağlığı Teknisyeni Kimdir?

Çevre sağlığı teknisyeni; çevresel problemleri tanımlamak, değerlendirmek ve düzeltmekten sorumludur. Denetim altında çalışan çevre sağlığı teknisyeni; toprak, atık veya hayvansal madde örnekleri toplamak, numuneleri taşımak, belgelemek ve işlemlerin mevzuata uygunluğunu kontrol etmekle görevlidir. Yerel yönetimler, devlet hastaneleri ve özel laboratuvarlarda çalışabilir.

Çevre Sağlığı Teknisyeninin Görev Tanımı Neleri Kapsar?

Kamu kurumları ve özel sağlık kuruluşlarında istihdam edilebilen çevre sağlığı teknisyeninin sorumlulukları şunlardır;

 • Toprak, su ve atık örnekleri toplamak,
 • Mikroskop veya test cihazlarını kalibre etmek,
 • Mevcut çevre sağlığı problemlerini çözmek üzere toplanan numuneleri incelemek,
 • Tespit edilen çevre sorunlarının kaydını tutmak ve ilgili birimlere raporlama yapmak,
 • Çevresel ihlallerle ilgili şikayetleri araştırmak,
 • İhlal ve icra kararları uyarınca yasal işlem başlatmak,
 • Yasa ve yönetmeliklere uygunluğu tespit etmek için saha araştırması düzenlemek,
 • Tıbbi atıkları denetlemek,
 • Hava ve gürültü kirliliği ölçümü gerçekleştirmek,
 • Su dezenfeksiyonunu sağlamak,
 • Çevre kirliliği ya da radyasyonun izlenmesi için araştırmalar yapmak,
 • Kirletici maddelerin varlığı ve konsantrasyon seviyesini tespit etmek için numuneleri incelemek,
 • Kamu görevlilerine çevre sağlığı konusunda danışmanlık yapmak.

Nasıl Çevre Sağlığı Teknisyeni Olunur?

Çevre sağlığı teknisyeni olmak için, dört yıllık eğitim veren meslek liselerinin Çevre Sağlığı Teknisyenliği bölümünden mezun olma şartı bulunmaktadır.

İşverenlerin Çevre Sağlığı Teknisyeninde Aradığı Nitelikler Nelerdir?

Saha araştırması yapma ve numune analizi gerçekleştirme görevleri bulunan çevre sağlığı teknisyeninin öncelikli olarak detay odaklı çalışabilmesi beklenir. İşverenlerin meslek profesyonellerinde aradığı diğer nitelikler şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Laboratuvar ve saha ekipmanlarını kullanabilecek teknik bilgiye sahip olmak,
 • Analitik yönü güçlü olmak,
 • Uzun süre sahada araştırma yapabilecek fiziki yeterliliğe sahip olmak,
 • Ekip çalışmasına uyum göstermek,
 • Erkek adaylar için, askeri yükümlülüğü bulunmamak.
Çevre Sağlığı Teknisyeni Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Sağlık %24,7
 • Teknisyenlik %4,8
 • Hizmet %3,4
 • Teknikerlik %2,1
 • Genel Başvuru %1,4
 • Yiyecek ve İçecek %1,4
 • Denetim/Teftiş %0,7
 • Teknik %0,7
 • Ruhsatlandırma %0,7
 • İdari İşler %0,7
Çevre Sağlığı Teknisyeni Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Sağlık %26,7
 • Hizmet %11,6
 • Çevre %11
 • Gıda %2,7
 • Yapı %2,1
 • Tarım / Ziraat %1,4
 • Sigortacılık %1,4
 • Üretim / Endüstriyel Ürünler %1,4
 • Maden ve Metal Sanayi %0,7
 • Turizm %0,7
Çevre Sağlığı Teknisyeni Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %53,3
 • Kadın %46,7
Çevre Sağlığı Teknisyeni Eğitim Durumu
 • Lise %37,7
 • Ön Lisans %37
 • Diğer %11,6
 • Üniversite %11,6
 • İlköğretim %2,1
Çevre Sağlığı Teknisyeni Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Anadolu Üniversitesi %5,5
 • Gazi Üniversitesi %4,1
 • Iğdır Üniversitesi %2,7
 • Adnan Menderes Üniversitesi %2,7
 • Kocaeli Üniversitesi %2,1
 • Aksaray Üniversitesi %1,4
 • Hacettepe Üniversitesi %1,4
 • Balıkesir Üniversitesi %1,4
 • Atatürk Üniversitesi %1,4
 • Mustafa Kemal Üniversitesi %1,4
Çevre Sağlığı Teknisyeni Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • Çevre Sağlığı (MYO) %13
 • Çevre Koruma (MYO) %7,5
 • Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü (MYO) %4,1
 • İş Sağlığı ve Güvenliği %2,1
 • Sağlık İdaresi %1,4
 • İşletme %1,4
 • Laborant ve Veteriner Sağlık (MYO) %1,4
 • Sağlık Memurluğu %0,7
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği %0,7
 • Pazarlama (MYO) %0,7
Çevre Sağlığı Teknisyeni Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Bılgısayar Programları %1,4
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği %1,4
 • Bilgisayar %1,4
 • Macbook Pro %0,7
 • Bakım Planlama %0,7
 • ISO 9001 %0,7
 • OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Standartı %0,7
 • Çevre Kalite Yönetim Sistemleri %0,7
 • ALT YAPI VE ÇEVRE DÜZENLEME %0,7
 • 12 Yıldır Aktif Bilgisayar Kullanabilen- Ms Office Programlarına Ve İnternete Hakim %0,7