Bütçe ve Raporlama Uzmanı

Bütçe ve Raporlama Uzmanı nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Bütçe ve Raporlama Uzmanı Kimdir?

Bütçe ve raporlama uzmanı, kurum bütçesini geliştirmek, uygulamak ve denetlemekle sorumludur. Bütçe tekliflerini gözden geçirir ve finansal raporlar hazırlar.

Bütçe ve Raporlama Uzmanının Sorumlulukları Nelerdir?

Bütçe ve raporlama uzmanının, hizmet verdiği firmanın politika ve faaliyetlerine bağlı olarak farklı mesleki sorumlulukları bulunmaktadır. Meslek profesyonellerinin genel görev tanımı şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Şirket için etkili bütçe modelleri tasarlamak ve uygulamak,
 • Her raporlama döneminin sonunda, fiili ve bütçelenmiş finans verileri arasındaki varyasyonları belirlemek,
 • Kar artırmaya yönelik harcama iyileştirmeleri önermek,
 • Tüm işlemlerin bütçe dahilinde olduğundan emin olmak için finansal bilgileri analiz etmek,
 • Yıllık bütçeleri üst düzey yöneticilere sunmak,
 • Periyodik ve geçici bütçe harcama analizleri yapmak,
 • Departmanlar tarafından sunulan yıllık bütçe tahminlerini derlemek,
 • Bütçe onay taleplerini gözden geçirmek,
 • Bölüm yöneticilerinin bütçe teslim tarihlerini karşıladığından emin olmak,
 • Departman bütçelerinin zamanında ve doğru bir şekilde tamamlanması için birim yöneticileriyle koordinasyon içerisinde çalışmak,
 • Kanuni düzenlemelere uyum için şirket bütçesini gözden geçirmek,
 • Bütçe ile ilgili yasal düzenlemelerdeki değişiklikleri takip etmek.

Nasıl Bütçe ve Raporlama Uzmanı Olunur?

Bütçe ve raporlama uzmanı olmak için, üniversitelerin dört yıllık eğitim veren İşletme, Muhasebe, İşletme ve ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olma şartı bulunmaktadır.

Bütçe ve Raporlama Uzmanı Nitelikleri Nelerdir?

 • Matematiksel zeka ve analitik düşünce yönü kuvvetli olmak,
 • Finansal verileri açık bir şekilde ifade edebilecek sözlü ve yazılı iletişim becerisi sergilemek,
 • Ekip yönetimini gerçekleştirebilecek liderlik özelliklerine sahip olmak,
 • MS Office programlarına hakimiyeti bulunmak.
Bütçe ve Raporlama Uzmanı Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Finans %28,7
 • Muhasebe %9,6
 • Planlama %3,4
 • Denetim/Teftiş %2,7
 • Üretim / İmalat %2,2
 • Yönetim %1,6
 • Satış %1,3
 • Hizmet %1,2
 • Lojistik %1
 • İthalat/İhracat %0,9
Bütçe ve Raporlama Uzmanı Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Gıda %8,7
 • Finans - Ekonomi %7
 • Hizmet %6,1
 • Perakende %5,7
 • Enerji %5,5
 • Yapı %5,2
 • Otomotiv %4,9
 • Üretim / Endüstriyel Ürünler %4,6
 • Tekstil %4,2
 • Bilişim %3,6
Bütçe ve Raporlama Uzmanı Cinsiyet Dağılımı
 • Kadın %54,5
 • Erkek %45,5
Bütçe ve Raporlama Uzmanı Eğitim Durumu
 • Üniversite %66,5
 • Yüksek lisans %28,9
 • Ön Lisans %2,2
 • Doktora %1,2
 • Diğer %0,7
 • Lise %0,4
Bütçe ve Raporlama Uzmanı Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %13,6
 • Marmara Üniversitesi %12,7
 • Anadolu Üniversitesi %8,2
 • Dokuz Eylül Üniversitesi %5,4
 • Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) %4,2
 • Uludağ Üniversitesi %3,6
 • Dumlupınar Üniversitesi %2,5
 • Kocaeli Üniversitesi %2,5
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) %2,4
 • Hacettepe Üniversitesi %2,4
Bütçe ve Raporlama Uzmanı Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • İşletme %21,3
 • İktisat %11,4
 • İşletme (İngilizce) %8,8
 • İktisat (İngilizce) %6,6
 • İstatistik %4,3
 • Maliye %3,7
 • Endüstri Mühendisliği %3,1
 • Ekonomi %3
 • Ekonometri %2,8
 • Kamu Yönetimi %1,5
Bütçe ve Raporlama Uzmanı Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Bütçe planlama ve raporlama %7,8
 • Finansal Raporlama %6
 • Differential Scanning Calorimeter %5,4
 • BORSA FİNANS %5,4
 • SAP %5,2
 • Vt2 %4,9
 • Muhasebe %4,8
 • Biyoyakıtlar %4,6
 • Mal Sayımı Yapabilirim %4,6
 • • Mutfak Kültürü %4,5