Banka Müdürü

Banka Müdürü nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Banka Müdürü Kimdir?

Banka Müdürü, görevli olduğu bankada bulunan birimlerin, verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayan, aynı zamanda hem personeli hem de işleyişi kontrol eden kişiye verilen mesleki unvandır.

Banka Müdürü Ne Yapar? Banka Müdürünün Görev Sorumlulukları Nelerdir?

Para ticareti, para değişimi ve kredi verme gibi işlemleri yürüten banka müdürlerinin görev sorumlulukları şunları kapsar:

 • Çalıştığı birimde bulunan hizmetlerin verimli, etkili ve süratli bir şekilde sunulmasını sağlamak,
 • Bankadaki mali mevzuatın uygulanmasına yönelik değişiklikleri takip etmek,
 • Harcama birimlerini, personeli ve daire başkanını bilgilendirmek,
 • Diğer banka idareleri nezdinde bulunan mali iş ve işlemleri yapmak,
 • Harcama birimleri arasında koordinasyonu sağlamak,
 • Mali yönetim ve kontrol ile denetim konularında bilgi ve dokümantasyonu sağlamak,
 • Harcama birimlerini ve mali mevzuatta meydana gelen değişiklikleri ilgili birimlere bildirmek,
 • Mali konulardaki düzenlemeler için gerektiğinde idarelerin görüşünü almak,
 • Yapılacak uygulamaya açıklık getiren, bilgilendirici metin ve sunum hazırlamak,
 • Kendi görev alanı içinde ve diğer şubelerle sözlü, yazılı bilgi aktarımı yapmak.

Banka Müdürü Nasıl Olunur? Banka Müdürü Eğitimi

 • Üniversitelerin 2 yıllık ön lisans eğitimi veren Ekonometri, İşletme ya da Bankacılık bölümlerinden mezun olmak,
 • Üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitimi veren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde yer alan Bankacılık, Maliye, İşletme gibi bölümlerinden mezun olmak,
 • Müfettiş yardımcısı olarak işe başlamak,
 • 6 yıl müfettişlik yapmak.
Banka Müdürü Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Finans %34,8
 • Yönetim %17,1
 • Pazarlama %3,4
 • Kredi %1,2
 • Denetim/Teftiş %0,8
 • Satış %0,8
 • Genel Başvuru %0,8
 • İdari İşler %0,7
 • Operasyon %0,7
 • İthalat/İhracat %0,7
Banka Müdürü Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Finans - Ekonomi %76,6
 • Danışmanlık %1,6
 • Hizmet %0,8
 • Taşımacılık %0,1
 • Sigortacılık %0,1
 • Turizm %0,1
 • Perakende %0,1
Banka Müdürü Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %64,6
 • Kadın %35,4
Banka Müdürü Eğitim Durumu
 • Üniversite %63,6
 • Diğer %14,4
 • Yüksek lisans %10,8
 • Ön Lisans %5,3
 • Lise %5,1
 • İlköğretim %0,4
 • Doktora %0,4
Banka Müdürü Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Anadolu Üniversitesi %13
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %7,2
 • Gazi Üniversitesi %5,8
 • Marmara Üniversitesi %4,2
 • Ankara Üniversitesi %3,8
 • Uludağ Üniversitesi %3,7
 • Dokuz Eylül Üniversitesi %3,3
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) %2,7
 • Hacettepe Üniversitesi %2,3
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) %2,2
Banka Müdürü Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • İşletme %17,2
 • İktisat %10,3
 • Maliye %5
 • Kamu Yönetimi %2,6
 • Uluslararası İlişkiler %2,6
 • İşletme - Ekonomi %2,2
 • İktisadi İdari İlimler %1,9
 • İşletme (İngilizce) %1,6
 • İktisat (İngilizce) %1,4
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi %1,4
Banka Müdürü Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Ergonomics %7,7
 • Polymer Synthesis %7,6
 • Haftalık Ve Aylık Raporlama %7,6
 • Stajyer Öğrenci Yönetimi %6,9
 • Trade Marketing %6,5
 • Production Planning %6
 • Rt2 %5,8
 • Mal Sayımı Yapabilirim %5,6
 • Loyalty Campaigns %5,4
 • Tüm Yasal %5