B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kimdir?

B sınıfı iş güvenliği uzmanı, iş yerlerinin güvenlik prosedürlerine uygunluğunu denetlemekle sorumludur. B sınıfı, az tehlikeli ya da tehlikeli iş yerlerini ifade eder.

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanının Sorumlulukları Nelerdir?

 • İş yeri risk değerlendirmesi yapmak ve koruyucu tedbirler alınması konusunda işverene tavsiyede bulunmak,
 • Periyodik olarak yapılması gereken sağlık ve güvenlik kontrollerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • İş yerinde hayati tehlike oluşturabilecek bir durum meydana geldiği takdirde iş yeri faaliyetlerini durdurmak,
 • Gerçekleşen iş kazalarının sebeplerine yönelik analiz yapmak ve tekrarlanmaması için önlemler alınmasını sağlamak,
 • Güvenlik önlemleri alınmadığı takdirde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bilgilendirmede bulunmak,
 • Meslek hastalıkları ve iş kazaları hakkında personele eğitim vermek,
 • Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı tesis edilmesini sağlamak,
 • İş yeri hekimi ile birlikte yıllık rapor hazırlamak,
 • İlgili mevzuatta meydana gelen değişiklikleri takip etmek.

Nasıl B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Olunur?

B sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak için aşağıdaki şartları yerine getirmek gerekmektedir;

 • Üniversitelerin Mimarlık ya da Mühendislik bölümlerinden mezuniyeti bulunmak ya da teknik eleman olmak,
 • C sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesine sahip olmak,
 • C sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak üç yıl süreyle görev yapmış olmak

İşverenlerin B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanında Aradığı Nitelikler Nelerdir?

 • Detay odaklı çalışmak,
 • İş yeri çalışanlarını bilgilendirebilecek ve raporlama yapabilecek sözlü ve yazılı dile hakimiyeti bulunmak,
 • Asgari denetimle çalışabilecek öz disipline sahip olmak,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak; görevini yerine getirmiş, tecil ettirmiş ya da muaf olmak.
B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Denetim/Teftiş %9
 • Mühendislik %8
 • Hizmet %5,9
 • Üretim / İmalat %2,9
 • Güvenlik %1,6
 • Eğitim %1,4
 • Sağlık %1,4
 • Yönetim %0,8
 • Teknik %0,6
 • Kalite %0,5
B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Yapı %20,8
 • Sağlık %18,3
 • Çevre %16,9
 • Hizmet %7,8
 • Danışmanlık %4,3
 • Maden ve Metal Sanayi %3,8
 • Enerji %2,7
 • Güvenlik %1,8
 • Kimya %1,8
 • Elektrik & Elektronik %1,7
B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %64,9
 • Kadın %35,1
B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Eğitim Durumu
 • Yüksek lisans %65,1
 • Üniversite %30,7
 • Diğer %1,9
 • Ön Lisans %0,9
 • Lise %0,7
 • Doktora %0,7
 • İlköğretim %0
B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Kocaeli Üniversitesi %5
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %4,3
 • Çukurova Üniversitesi %4,2
 • Süleyman Demirel Üniversitesi %3,6
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) %3,6
 • Cumhuriyet Üniversitesi %3,4
 • Sakarya Üniversitesi %3,3
 • Anadolu Üniversitesi %3,2
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi %3,1
 • Selçuk Üniversitesi %2,8
B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • Kimya %12,7
 • Fizik %10,5
 • Çevre Mühendisliği %8,1
 • Jeoloji Mühendisliği %6,4
 • Biyoloji %6
 • Maden Mühendisliği %4,9
 • Jeofizik Mühendisliği %3,5
 • Kimya Mühendisliği %2,8
 • Gıda Mühendisliği %2,1
 • İş Sağlığı ve Güvenliği %1,8
B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği %3,7
 • İSİG (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği) Mevzuatı %2,9
 • Microsoft Office %2,7
 • OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Standartı %2,7
 • AutoCAD %2,6
 • Salary Review %2,4
 • ISO 14001 %1,7
 • Risk analizi %1,7
 • ISO 9001 %1,5
 • Ticaret %1,4